Ексшефката на образователния отдел в община Благоевград С. Митова загуби дело за уволнение

Административен съд отхвърли жалбата на бившата шефка на отдел „Образование“ в община Благоевград Симона Митова. Със заповед на кмета Румен Томов от 22 февруари тази година служебното й правоотношение бе прекратено с мотив съкращаване на длъжността. Симона Митова атакува заповедта в съда като немотивирана и счита, че длъжността, която заемала, реално не е премахната и продължава да съществува като система от функции, задължения и изисквания. Ответната страна е представила документи относно решения на ОбС – Благоевград от януари 2020 г. за промяна числеността на щатовете в Общинската администрация, а оттам и на структурата. Според тях през февруари кметът Румен Томов утвърждава нов устройствен правилник на Общинската администрация и длъжностно разписание, съгласно което сектор „Хуманитарен“ минава на пряко подчинение на зам. кмета по културата и хуманитарни дейности Василиса Павлова, без да са обособени отдели. В сектора се запазва обща численост от 13 щатни бройки, които са разпределени така: главен експерт “Социална политика” – 3 бр.; главен експерт „Здравеопазване“ – 1 бр.; мл. експерт „Връзки с обществеността“ – 3 бр.; мл. експерт „Младежки дейности, спорт и култура“ – 1 бр.; специалист „Връзки с обществеността“ – 2 бр.; технически сътрудник – 3 бр., всички предвидени за заемане по трудово правоотношение, с изключение на длъжността гл. експерт „Здравеопазване“. Съгласно новото длъжностно разписание заеманата от Симона Митова длъжност началник отдел „Образование“ не съществува. Съдията по делото Иван Петков счита, че налице е реално съкращаване на длъжността, а твърденията на оспорващата, че някое друго лице продължава да изпълнява в цялост нейните функции, са недоказани. С тези мотиви жалбата на Симона Митова е отхвърлена като неоснователна. Решението подлежи на обжалване пред ВАС. Припомняме, че Симона Митова бе назначена за началник на отдел „Образование“ през 2016 г. от предишния кмет Атанас Камбитов, но със смяната на властта бяха сменени и управленските кадри от неговия екип. Това лято Симона Митова се яви на конкурсите за директори на 4 детски градини в Благоевград, но не бе класирана на нито един, въпреки че отговаря на всички критерии и има нужния професионален опит.

БЕТИНА АПОСТОЛОВА

Коментар с Facebook

loading...

Подобни новини

1 Коментар

  1. Републиканец

    Хайде сега при Цветанов.
    Заедно с Яна Янакиева, Десислава Кузманова и Елена Арнаудова.
    Съберете си и другите вересии.

    Отговори

Остави коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *