Refan-728×90-July-2019

Ето какво решиха местните парламентаристи за парк Бачиново

След сериозни дебати на днешната редовна сесия на ОбС-Благоевград, която е и последна за тази година, местните парламентаристи отхвърлиха предложението, направено от управителя на „МЕТАЛКОМ ИНВЕСТ” ЕООД – гр. Благоевград Иван Ангелов Давидков за ликвидиране на собственост и закупуване на общинския дял от земята под ресторант Гъбата в Благоевград. 

Предложението на „МЕТАЛКОМ ИНВЕСТ” ЕООД е за прекратяване на съсобственост чрез продажба на 411/581 идеални части от поземлен имот с идентификатор № 04279.607.45 по кадастрална карта и кадастралните регистри на гр. Благоевград, одобрени със Заповед РД-18-32/ 10 май 2006 г. от Изпълнителния директор на АК, последно изменение със Заповед № 18-5151 на Началник на СГКК- Благоевград, представляващ част от УПИ VII – 607.7, 607.14, 607.15, 607.16, кв. 2 по плана на „Бачиново” – гр. Благоевград, съгласно ПУП-ПРЗ одобрен със заповед № 1198/ 08 юли 2015 г.

Коментар с Facebook

loading...

Свързани новини

Оставете коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *