HP-p1-728×90 Refan
HP-p1-728×90 Refan
HP-p1-728×90 Refan

Ето какво решиха местните парламентаристи днес! Важно, засяга търговците в центъра на Благоевград

160 000 лева ще бъдат осигурени за покриване на най-спешните нужди на СБАЛО „Свети Мина“ ЕООД. Доклад за текущото финансово състояние на болничното заведение направи управителят д-р Георги Георгиев по време на днешното редовно заседание на местния парламент. Намаленият  бюджет за издръжка на четирите отделения в болницата, забавянето на плащанията за онкологични лекарства от страна на Здравната каса, амортизация и дефекти на старата апаратура, увеличаване на броя на болните не само от Благоевградска, но и от околните области, води до натрупване на нови пасиви в болничния бюджет и поставя под въпрос самото оцеляване на лечебното заведение, заяви пред съветниците д-р Георгиев. Еднократно финансиране в рамките на 160 000 лева ще бъде осигурено на болничното заведение още през следващата седмица, за покриване на най-неотложните плащания, а в дългосрочен план се предвиждат редица действия и срещи с представители на Здравната каса и Министерството на здравеопазването, на които да се вземат решения за подобряване на финансовото състояние на СБАЛО „Свети Мина“.

По време на днешното заседание бе прието предложението на общинския съветник Кирил Илиев за  актуализация и изменение на Наредбата  за опазване на общинската собственост и обществения ред на община Благоевград. Промяната предвижда обособяване на 2 броя паркоместа на ул. „Митрополит Борис”, намиращи се зад сграда ДТ „Никола Вапцаров”, предназначени за зареждане на електромобили от стационарна зарядна станция. Определят се и правилата по които автомобили, които използват двигател с изцяло електрическо захранване и не притежават двигател с вътрешно горене, могат да ползват режим на безплатно паркиране в „ Синя зона“. С други промени в наредбата се осигурява възможност за издаване на втори пропуск за паркиране  на лица, живеещи в ЦГЧ, чиито адреси попадат в „Синя зона“, след заплащане на годишна такса в размер на 100 лв. с ДДС.  Прие се и предложението за обслужване на търговски обекти, намиращи се в ЦГЧ, да се издават ежемесечни пропуски – за времето от 00:00 часа до 05:00 часа, за не повече от 2 часа, срещу заплащане на такса от 60 лв. на месец.

На днешната сесия общинските съветници дадоха съгласие за издаване на разрешително  за водовземане от находище за минерална вода „Благоевград- р. Струма“, чрез съществуващи съоръжения,  на „ГРИЙН ХАУС ГРУП” ЕООД, с цел добив на хидрогеотермална енергия за оранжерии в землището на с. Зелен дол. Период на черпене в сезона: от 01 октомври  до 01 май- 212 дни. Срок на действие на разрешителното е 15 години. Освен това, съветниците отхвърлиха предложението относно разрешаване за изработване на Подробен устройствен план, план за застрояване за имот с № 000017 в местността „Бачиново” в землището на с. Дъбрава, общ. Благоевград за промяна предназначението от „ливада” за „жилищно строителство, заведение за обществено хранене и паркинг“.

Местните парламентаристи одобриха  откриване на процедура и провеждане на публичен търг за отдаване под наем на търговски обекти (маси и преместваеми обекти – павилиони), собственост на общинско дружество „Пазари” ЕООД и терени за поставяне на преместваеми обекти на територията на Централен кооперативен пазар и районните пазари в ж. к. „Струмско”, ж. к. „Еленово” и ж. к.” Запад”. Срокът за отдаване е за три години, като търгът ще се проведе на 28.06.2017 г. от 10,00 ч. в административния офис на „Пазари” ЕООД.

Общинските съветници  гласуваха и намаляване  размера на сумата за съфинансиране по проект „Въвеждане на мерки за енергийна ефективност в общински административни сгради“ с обект на интервенция сградата на Общинска администрация  – Благоевград, с който се кандидатства за безвъзмездна финансова помощ по Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014 – 2020 г.

В началото на днешното заседание изказване направи Ралица Петкова, представител на живущите на ул. „Възрожденска“ в Благоевград, по повод асфалтиране на улицата. Кметът, д-р.Камбитов, потвърди включването на улица Възрожденска в инвестиционната програма за 2018г.. Предвиденият бюджет по сега съществуващия работен проект е 868 хиляди лева, включващ изграждане на подпорни стени, полагане на ВИК мрежа, пътна настилка и улично осветление.

 

Коментар с Facebook

loading...

Свързани новини

Оставете коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *