Ето кой стана първият доктор по хореография на ЮЗУ

Директорът на Центъра за личностно и творческо развитие на децата на Благоевград /ЦЛТРДБ/ Цветанка Гаврилова придоби образователната и научна степен „доктор” в професионално направление „Музикално и танцово изкуство“, докторска програма „Хореография“. Тя успешно защити дисертационния си труд от 250 страници на тема „Европейски състезателни бални танци през ХХ-ХХ I век – методика на

усвояване” и стана не само първият зачислен, но и първият, защитил докторантура на катедра „Хореография” към Факултета по изкуствата на Югозападен университет „Неофит Рилски“.

Самата Цв. Гаврилова е била дългогодишен професионален състезател по спортни танци. Тя е създател на клуба по спортни танци „Карат“, който има многобройни успехи на национално и международно ниво. Наред с това е лицензиран треньор и съдия по спортни танци. Вече 18 години е преподавател по всички дисциплини, свързани със спортния танц, в катедра „Хореография“ в ЮЗУ, а от 2 години е директор на ЦЛТРДБ.

Заседанието на научното жури за присъждане на ОНС „доктор“, състояло се в 114-а зала на университета, откри ръководителят на катедра „Хореография“ доц. д-р Георги  Гаров. Докторантката представи научния си труд, като акцентира на създадения авторски модел за усвояване на европейски състезателни бални танци, предложените ефективни методи на обучение, изискващи интегрирани знания и умения, необходими в ежедневната дейност на учителя по танци, разработените 3 отделни нива на развитието на танцови способности – бронзово /основно/, сребърно /междинно/ и златно /напреднало/.

Петчленното научно жури гласува единодушно “за” присъждане на образователната и научна степен на Цветанка Гаврилова и тя вече официално е първият доктор на катедра „Хореография“. Д-р Гаврилова почерпи колегите си след успешната защита и с усмивка сподели, че на този етап няма амбиции за академична кариера.

СТАНИСЛАВА ДАЛЕВА

Коментар с Facebook

loading...

Свързани новини

Оставете коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *