Ето кой стана учител на годината в Дупница

В навечерието на най- светлия празник 24- май- Денят на славянската писменост и култура, кметът на община Дупница инж. Методи Чимев, връчи призовете “Учител на годината“ на четири чаровни дами. Заради извънредната епидемична обстановка, събитието се проведе без публика. Учителят в ДГ“ Зора“ гр. Дупница с над 30 годишен педагогически стаж Йорданка ПенчоваГюндерска –е Учител на годината в детска градина“. Тя е завършила Югозападният университет „Неофит Рилски“, гр. Благоевград. Магистър с II професионална квалификационна степен. Високият й професионализъм допринася за целенасочената работа за приобщаване на децата към непреходните национално значими идеали и ценности, и възпитаване в дух на толерантност. Г-жа Гюндерска има авторитет между децата, учителите и обществеността. Успешно работи в екип за осъществяване на подходяща образователно-възпитателна среда. Участвала е в изпълнението на множество проекти, разработени от детската градина.

В категория“ Учител на годината в началното образование“ е старши началният учител в ОУ „Неофит Рилски“ с 30 години трудов стаж-Соня Михайлова Митева. Г-жа Митева в учебната си дейност системно прилага нови и интерактивни методи на обучение, които мотивират допълнително учениците за активна и целенасочена работа в часовете, и възпитаватотговорност и дух на етичност, и взаимопомощ. Големи са й заслугите за обогатяване на училищния живот и развитие на извънкласните, и извънучилищните дейности. Няколко поколения ученици се гордеят с това, че госпожа Митева е първият им учител. През годините заедно с учениците е работила по иновативния проект „Фортисимо клас“ на фондация „Америка за България“, който популяризира класическата музика и спомага за изграждането на музикална култура у децата. Проявява висока активност във вътрешноучилищната дейност – предава ценния си опит на по-младите си колеги и студенти. Години наред работи с учениците си по националните програми „С грижа за всеки ученик“, „Подкрепа за успех“ и др. Г-жа Митева притежава обаятелни личностни качества – скромност, етичност, общителност, колегиалност и се ползва с авторитет, и уважение сред родителите и колегите си, а за децата е любим учител. Проявява инициативност и отговорност към поставените й задачи, и умее да работи в екип.

Старши прогимназиалният учител в ОУ „Евлоги Георгиев“ с 31 години трудов стаж-г-жа Венета Милчова Манева е в категория „Учител на годината в основното образование“. Г-жа Манева непрекъснато се самоусъвършенства, участва както във вътрешноинституционални квалификационни курсове и семинари, така и такива, организирани от други институции. Създава и поддържа творческа атмосфера в учебния час. В работата си използва иновативни методи на обучение и съвременни технологии в процеса на преподаване и проверка, създавайки богат набор от собствени продукти – дискусии, решаване на казуси, работа по проекти, изготвяне на презентации, работа по групи и др. Прилага проектно-базирано обучение. Разработва уроци с програмата на Майкрософт „Един компютър, много мишки“, както и в електронното приложение „Kahoot“, което учениците могат да ползват и на телефоните си. В настоящия момент в отговор на предизвикателството и към образователната система, тя обучава ефективно учениците си и провежда родителски срещи във виртуалната класна стая в електронната платформа Microsoft Teams. Като класен ръководител изгражда взаимоотношения на уважение и съпричастност между ученици и родители, подпомага с лични средства ученици в неравностойно положение. Ежегодно участва в подготовката на сценариите на благотворителните концерти на ОУ „Евлоги Георгиев“, училищни тържества и годишнини.С присъщата си етичност, толерантност, всеотдайност, креативност и новаторство, госпожа Манева подкрепя колегите си и им оказва конкретна помощ при работа с новите технологии, разработване на различни теми, свързани с обучение и работа с родителите. Благодарение на своя професионализъм, прецизност и амбициозност, госпожа Манева поддържа високо ниво на усвоените знания по български език и литература, доказателство за което са ежегодните високи резултати на Национално външно оценяване на учениците от VII клас, на които преподава. С това тя играе съществена роля за поддържане авторитета на училището. Активно работи по реализиране на дейностите на училището, като иновативно чрез участие с учениците от V клас в проекта „Аз искам, аз мога, аз успявам“. Участва активно и компетентно в работата на Педагогическия съвет. Творческата личност на госпожа Манева служи за пример и вдъхновение за своите ученици и колеги!

Старши учителят в СЕУ „Св. Паисий Хилендарски“ с 30 години трудов стаж-г-жа Даниела Василева Петрова е в категория „Учител на годината в средното образование“. Г-жа Петрова е изключителен професионалист, обичащ и отдаден на работата си. Чрез използването на съвременни технологии в обучението, г-жа Петрова изготвя мултимедийни презентации, учебни клипове и симулации, с които стимулира творческото въображение на децата в училище. Нейните ученици участват активно в различни конкурси, училищни и общински изложби, както и в благотворителни мероприятия и състезания. Г-жа Петрова поддържа електронната страница на училището – www.souphd.info и участва в Проект „Образование за утрешния ден“ по ОП НОИР. Тя е ръководител на клуб „Идея“ по занимания по интереси. Обучител е на „ДжуниърАчийвмънт“ – България, като взима участие в конференциите им по технологии и предприемачество.“ Г-жа Петрова притежава високи професионални качества и в условията на извънредно положение оказва незаменима помощ при организиране на дистанционното обучение в училище. „ Тази награда е награда за мен и за всички колеги от СЕУ“ Св. Паисий Хилендарски“ Дупница. Безкрайна благодарност към директора на училището г-жа Инкьова и всички, които ме номинираха. Това е награда за всички мои колеги, които се справиха с дистанционното обучение. Дистанционното обучение има отрицателни и положителни страни. Положителни, че събра семейството, а отрицателно, че нямаме директен контакт с децата. По принцип съм за смесено обучение и традиционно, и електронно обучение. Като специалист по информационни технологии казвам, че и двете обучения имат и положителни, и отрицателни страни. Дистанционното ще покаже след време, дали е било добро, но мисля, че е добро.,“ сподели за вестник“ Струма“, след награждаването пред кабинета на инж. Чимев, г-жа Даниела Петрова. Преди връчването на призовете“ Учител на годината –Дупница 2020, инж. Методи Чимев, връчи един час по –рано и наградите на талантливите деца и младежи, избрани съгласно Наредбата за условията и реда за отпускане на стипендии и финансово стимулиране на деца и младежи с изявени дарби от Община Дупница.

Европейският шампион по таекуондо и златното момче на СК“ Гладиатор“ Дупница Митко Иванов Джорджев, спечели едногодишна стипендия“ Свети Иван Рилски“ в размер на три минимални заплати.“ Продължаваме да тренираме. Имах малко една настинка, която ми попречи да продължавам тренировъчния ми план, както го бяхме планували. Тренираме на открито в горския парк на Свети Спас, а сега продължихме долу в Градската градина…В момента тренираме повече физическа подготовка, защото самия период е такъв, състезанията ги отмениха към края на година и догодина 2021. Аз съм студент 2 година в НСА, специалност“ треньор по таекуондо“. Обучението продължава онлайн и може би и самите изпити ще бъдат онлайн“, сподели след награждаването за вестник“ Струма“ Митко Джорджев. Годишни стипендии в размер на две минимални работни заплати, получиха в категория“ Наука и техника“Йордан Кирилов Стоилов – за отлично представяне на училищни олимпиади.В категория „Изкуство и култура“, бе отличена Катрин Димитрова Младенова – за добри резултати на конкурси за пеене. В категория „Спорт“:  Рая Красимирова Соколова – художествена гимнастика. Месечни стипендии – в размер на 1/4 от минималната работна заплата, получиха: В категория „Спорт“:  Владимир Георгиев Кърнолски – ски алпийски дисциплини;Стефан Стефанов Димитров – тенис на маса. Финансово стимулиране – в размер една минимална работна заплата, получи в категория „Спорт“: Михаела Михаилова Стоянова – художествена гимнастика. Следващата сесия, на която децата и младежите ще могат да кандидатстват за месечна стипендия и финансово стимулиране е през месец септември. Заявления, желаещите ще могат да подават през месец август.

Николая Иванова

Коментар с Facebook

loading...

Свързани новини

Оставете коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *