Забавено водоснабдяване отърва кучкарника на Гренцке в Логодаж от санкция на БДЗБР, община Благоевград плаща 2 акта за липса на отчетност за минералната вода

Проверяващи от Басейнова дирекция „Западнобеломорски район” /БДЗБР/ не успяха да спипат в издънка кучкарника на Бойко Гренцке в с. Логодаж, срещу който скочи цялото село и хората заляха с жалби всички възможни институции. Сигналът на логодажани срещу инвестицонното намерение на Гренцке за настаняване на 80 кучета насред нивите на хората попадна и във водната дирекция, но тя не откри никакво нарушение спрямо бъдещото захранване на кучкарника с вода и отвеждане на отпадъчните води от него.

В деня на проверката 09.06.2021 г., направена съвместно с представители на РИОСВ, комисията открила заграден терен с 6 кучета в него, а извън оградата – трапецовиден канал, който обаче все още бил без вода. Проверяващите не успели да видят и водовземно съоръжение в границите на имота, поради което, поне към момента, бъдещият кучкарник е оставен без санкция.

Припомняме, че притеснението на логодажани е заради близостта на кучкарника до къщите им и до деривация „Дреновска” към яз. „Стойковци“, както и заради силно наклонения терен, който предполага сериозно замърсяване на нивите им от отпадните води на кучкарника. Явно обаче, докато замърсяването не започне, институциите ще вдигат безпомощно рамене.

За разлика от Логодаж, в с. Огняново експертите установиха незаконен сондаж чрез автосонда с цел добив на минерална вода. Сондата се оказала собственост на жител на гоцеделчевското с. Буково, който при това нямал разрешително за сондаж. Дни по-късно от дирекцията правят втора проверка на обекта, когато забелязват, че върху автосондата има доста повече сондажни лостове, отколкото преди това. При третата проверка в рамките на месеца вече техниката липсвала, но това не попречило на проверяващите да изпратят в с. Буково покана за съставяне на акт за установяване на административно нарушение.

Сред потвърдените сигнали, постъпили през юни в БДЗБР, са за замърсяване на Места от асфалтова база в района между гр. Добринище и с. Места. Проверка действително установила, че на асфалтовата база има изграден кладенец с монтиран помпен агрегат и ел. захранване, а това водовземно съоръжение отсъства от регистрите на дирекцията, за което собственикът на автобазата ще плати сериозна глоба.

Установено е още, че коритото на Цървилска река в землището на с. Добри лаки, община Струмяни, е задръстено с боклуци, изхвърлени във водата от Македония, откъдето реката води началото си. 200 метра след границата в продължение на 2 км Цървилска река се оказала препълнена с пластмаса и текстил, а поради трансграничния характер на замърсяването дирекцията е изпратила протокол от проверката си в МОСВ.

Проверките по сигнал за незаконно водоснабдяване на открит плувен басейн и ресторант при ГКПП – Златарево без разрешителни не се потвърдиха – в обектите на петричката фирма „Пен Кейк-1“ ЕООД, чийто собственик е Методи Карадаков, не бе открит сондажен кладенец. Оказа се обаче, че всъщност авторът на сигнала е объркал хотела – в този между с. Габрене и ГКПП – Златарево, стопанисван от ЕТ „Велик Тильовски – Еми“, е установено, че той се водоснабдява от водоснабдителната система, захранваща контролния граничен пункт, без да има издадено разрешително по реда на Закона за водите. В момента се установява дали прикачането е станало със знанието на митническите власти и какви ще са финансовите санкции за извършителя.

Сред юнските носители на актове за административни нарушения са благоевградчанинът Павел Згуриев, чиято фирма „Флора ПВ“ ЕООД неправилно си определила дължимата за 2020 г. такса, община Симитли – за заустване в Струма без разрешително на битово-фекалните отпадъчни води от канализационния колектор на с. Черниче, както и „Кауфланд България ЕООД Енд Ко“ – за недеклариране на дължимата такса за 2020 г. и за непредставяне на задължителния доклад, изискан в разрешителното на дружеството, за заустване на отпадъчни води.

С 2 акта е благоевградското дружество за изработка на детайли от стомана „26 май“ ЕООД, 1 акт има „Евромар“ ЕООД, с. Струмяни, а с 3 е „ВиК“ ООД, гр. Перник – всичките за различни нарушения по Закона за водите.

Благоевградското „Монца“ ООД на читалищния шеф Васил Новоселски ще плаща по 2 провинения – за нарушение на условие от разрешително за водовземане, и за непредставяне в срок на доклад за изпълнение на условията за 2020 г. в разрешително за водовземане.

Община Благоевград също ще трябва да се бръкне след юнските проверки на БДЗБР. Едното нарушение е неизпълнение на предписание за представяне на водените дневници за ежемесечен отчет на водомерните устройства, отчитащи ползваните водни обеми минерална вода, второто е за липсата на доклад за дейностите по стопанисване на находищата на минерални води в общината.

Сред другите нарушители са„Енемона Екогаз“ ООД, с. Полето, община Симитли, и благоевградското  „Хидросонди“ ЕООД – второто дружество е засечено да се захранва с вода от дере публична общинска собственост чрез полиетиленова тръба, без да има разрешително.

Общо през месец юни са съставени 20 акта за установяване на административно нарушение и са издадени 5 наказателни постановления на обща стойност 6300 лв., съставени са и 18 акта за установяване на публично държавно вземане на стойност 538 401.72 лв.

ВАНЯ СИМЕОНОВА

Коментар с Facebook

loading...

Подобни новини

Остави коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *