Заместник-ректорът проф. д-р Антони Стоилов: 180 кандидат-студенти се борят за 90 места в “Предучилищна и начална училищна педагогика”, задочната форма на обучение е предпочитана в ЮЗУ

Проф. д-р Антони Стоилов е заместник-ректор “Образователни дейности” на ЮЗУ “Н. Рилски” – Благоевград. Той е водещ специалист по български език, преподава писмена и говорна култура, българска диалектология, морфология на българския език. Бил е два последователни мандата /8 години/ декан на Филологическия факултет, а от края на 2015 г. е заместник-ректор.
Разговаряме с проф. д-р А. Стоилов за обявеното вчера първо класиране на новоприетите студенти и приема за предстоящата академична година. Междувременно проф. Стоилов обяви и намерението си да се кандидатира за ректор.

– Проф. Стоилов, какъв прием ще реализира ЮЗУ „Н. Рилски“ за предстоящата академична година?

– За академичната 2019/2020 г. в Югозападния университет ще се осъществи прием по образователно-квалификационните степени /ОКС/ „бакалавър” и „магистър”. Общият брой места в двете степени, които отпуска Министерството на образованието, са за 2042 студенти. В момента обявяваме първо класиране за кандидатите, които ще се обучават в ОКС „бакалавър“, и имаме една специалност – „Право“, която е магистърска след завършено средно образование.

За ОКС „бакалавър“ и „магистър“ след средно образование отпуснатите бройки са 1694. Радостното е, че след второто класиране тези места ще бъдат заети напълно. Повод за такова спокойствие дава броят на кандидатите, подали документи в Югозападния университет и кандидатствали за предлаганите специалности.

Въпреки че в изключително голям брой специалности са запълнени всички места при това класиране, не можем да бъдем напълно категорични дали местата във всички тях ще бъдат заети още след първото класиране, тъй като предстои записване на класираните кандидати. 

Привидно е абсурдно да си приет и да не се запишеш да учиш в желаната специалност, в която на всичко отгоре си и класиран, но все пак има кандидати, които в последния момент решават да отидат да учат или да работят при родителите си в чужбина. Други кандидати са приети и тук, и в друго висше училище, най-често по специалност, която я няма при нас. В този смисъл окончателно можем да кажем, че местата са заети едва след като минат сроковете и за двете класирания. Тогава ще знаем и окончателния брой на новозаписалите се студенти. Ако и след това останат някакви единици незаети места, ще обявим прием за тях. В този случай не се прави класиране, а кандидатите се приемат на базата на положения приемен изпит (или с резултата от държавния зрелостен изпит) по специалността, за която сме обявили свободни места, до окончателното им заемане. Моят апел към всички кандидати, които искат да учат в Югозападния университет, е да следят класиранията. Ако не са сред приетите на първо класиране, да не се отчайват, защото може да излязат на второ класиране – споменах вече, че някои от кандидатите може да не се запишат по споменатите преди малко причини. Има и друг фактор, който възпрепятства приемането на кандидатите – много от тях са посочили само една специалност, по която желаят да се обучават, в която обаче се оказва, че местата са запълнени и балът не им стига да се появят в първо класиране, но поради отказ на определени кандидати да се запишат, те може да бъдат приети на второ класиране на техните места. Така че съветът ми е да следят класиранията и информацията от университета.

– Какви са сроковете за записване на новоприетите студенти и какво трябва да знаят класираните?

– Обявихме първото класиране по-рано – по график то трябваше да излезе на 12 юли, но, слава богу, колегите работиха много усилено и предсрочно свършиха проверката на данните, сверяването на всички протоколи и оценките от изпитите, изчисляването на баловете и т.н., за да няма грешка при класирането.

В кандидатстудентския справочник е упоменато, че регистрирането на новоприетите студенти започва от 13 юли /събота/, но тъй като обявихме класирането днес /б.р. 10 юли/, записването вече започна и е до 17 юли включително.

Важно е да се знае още, че колегите в бюрото за записване ще работят и в почивните дни. Единствената подробност е, че на 13 и 14 юли /събота и неделя/ записването ще е във времето от 9 до 15 часа, а в работните дни ще се приемат документи от 8 до 12 часа и от 13 до 17 часа. Залата е 102 А в централната сграда на университета.

– Какви документи са необходими за записването?  

– Документ за самоличност, документ за платена такса за първия семестър за специалността, в която е приет студентът. Размерът на таксите за всяка една от 76-те специалности, по които реализираме прием, е обявен на сайта на университета. Необходима е и дипломата за средно образование, като след сверяване с копието оригиналът се връща.

Неприетите на първото класиране не е нужно да идват да подават наново документи за участие в следващото класиране. Те участват в него автоматично. Второто класиране ще излезе на 18 юли.

– Към кои професионални направления и специалности интересът е най-голям?

– Традиционно, по разбираеми причини, най-предпочитана е задочната форма на обучение. Изключителен интерес има към специалностите в икономическата и финансовата сфера. В специалности като „Бизнес мениджмънт и предприемачество“, „Финанси“, „Счетоводство и контрол“, „Маркетинг, „Икономика на публичната сфера“, „Международен бизнес“,  „Туризъм“ за всички отпуснати места са класирани кандидати и в задочната, и в редовната форма.

Същото се отнася и за „Предучилищна и начална училищна педагогика”. Там има класирани 90 кандидати, като за тези места чакат още толкова – 90 човека.

– Тоест за 90 места има 180 кандидати.

– Да, и всеки от тези 90 кандидати, останал извън класирането, чака някой от приетите да не се запише и така да влезе на неговото място. Традиционно местата са запълнени и в „Българска филология“, „Философия“, „Социология“, „Социални дейности“, „Връзки с обществеността“, „Публична администрация“, „Информационни и комуникационни технологии“, „Компютърни системи и технологии“, и още, и още …

– А при редовната форма на обучение?

– Засега са класирани кандидати в пълния обем на местата в над половината от специалностите, по които реализираме прием. Не искам да споменавам конкретни специалности, за да не подведем кандидатите и те да останат с впечатление, че няма места, защото де факто не знаем колко от класираните кандидати реално ще се запишат, говорихме вече.

– Увеличава ли се интересът към физиката, математиката, които, както знаем, са приоритетни, а в същото време са сред най-малко предпочитаните специалности?

– Интересът към математиката засега все още е слаб. Това не се дължи на вътрешни фактори в университета –  професионалистите от преподавателския състав там са налице, Националната агенция за оценяване и акредитация е дала необходимите високи оценки, така че що се отнася до потенциал и база, ние ги имаме. Проблемът е в отсрещната страна. Кандидатите изглежда смятат тези специалности за непосилни, за изключително трудни и затова интересът години наред е много слаб, да не кажа нулев. Това донякъде буди недоумение. Ясно е, че кандидатите не искат да учат трудни специалности, но, от друга страна, сигурните работни места са именно в сферата на училищната мрежа. Още повече че недостигът на учителски кадри всяка година се увеличава. Затова ние имаме специалности като педагогика на обучението по математика, информатика, физика, химия, история, география, технологии и предприемачество и др. При успешното им завършване, с тях със сигурност ще се намерят работни места, но въпреки това за някои от тях засега имаме недостатъчен брой кандидати.    

 – Проф. Стоилов, извън класирането и приема, да Ви попитам и по друга тема. Наближават изборите за ректор и е нормално в академичните среди да се спрягат различни имена за кандидати. Вашето е сред тях. Ще потвърдите ли тази информация?    

– Да, възнамерявам да се кандидатирам.

– Каква е стратегията, визията Ви за развитието на университета? 

– Това е информация от вътрешен характер, която представлява интерес за академичната общност. По примера на добрите семейства, вътрешните си проблеми ще ги обсъждаме на подходящото място – Общото събрание на университета.

СТАНИСЛАВА ДАЛЕВА

Антони Стоилов

Коментар с Facebook

loading...

Подобни новини

3 Коментара

 1. Цар Вул

  Най-некадърното ръководство на ЮЗУ от създаването му, апогей на мЪтематико-мафиотско-ченгеджийската крадлива клика, окупирала несменяемо ректорското място от 28 години и с мераци да продължи до окончателното му затриване. Честито и наздраве!

  Отговори
 2. Читател

  по чл. 328, ал. 1, т. 10 КТ – при придобиване право на пенсия за осигурителен стаж и възраст и при навършване на 65-годишна възраст – за професори, доценти и доктори на науките, освен в случаите на § 11 от преходните и заключителните разпоредби на Закона за висшето образование;
  § 11. (По предложение на катедрения съвет и съвета на основното звено и/или филиала, след решение на академичния съвет трудовите договори с хабилитираните лица, които заемат длъжността “професор”, при навършване на възрастта по чл. 328, ал. 1, т. 10 от Кодекса на труда могат да бъдат удължени за срок една година, но за не повече от три години, а за хабилитираните лица, които заемат длъжността “доцент” – за срок една година, но за не повече от две години.

  В § 4 д, т. 1 от допълнителните разпоредби на ЗВО се определя, че “Основен трудов договор” е трудовият договор, сключен на основание чл. 67, ал. 1, т. 1 от Кодекса на труда.
  С други думи сегашния мадурко – некадърник , на който е удължен вече договора по чл. 328, ал.1, т.10 няма право да се кандидатира за Ректор. Договорът му вече не е основен по чл. 67, ал.1, т.1.от КТ.
  И тук не може да има дискриминация, тъй като законът изрично предвижда, че трудовият договор за професор след 65 г. като Б.Юр може да е само срочен след пенсиониране. Марш в пенсия…..

  Отговори
 3. Т. панар

  А бе тъпчо, показателно е, че мераклиите са все за чантаджийски специалности, от които няма никаква полза и смисъл, а само загуба за икономиката! Това показва, че тъпанарчетата очакват само да вземат тапия, без да научат нещо полезно, най-малкото да мислят. А че са класирани в много места означава, че просто се пробвет тук, а като дойде време за записване повечето отпрашват към София или чужбина, а ЮЗУ-то ще обявява пак десетки класирания да закърпи бройката. Колкото до ректорството, кога стана калайджия, кога ти почерня задника? Там ще е и другия “проф.”, зам. е-ректор дървен философ, а и сегашния мадурко гласи промяна на правилата и да кара и в пенсионерска възраст.

  Отговори

Остави коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *