Зам. ректорът по “Образователни дейности” проф. д-р Антони Стоилов, кандидат за ректор на ЮЗУ: Долавям дъх на предизборни кебапчета и в нашата институция

Проф. д-р Антони Стоилов е заместник-ректор „Образователни дейности” на ЮЗУ „Н. Рилски” – Благоевград. Той е водещ специалист по български език, преподава писмена и говорна култура, българска диалектология, морфология на българския език. Бил е два последователни мандата /8 години/ декан на Филологическия факултет. Неотдавна проф. Стоилов официално обяви, че ще се кандидатира за ректор на предстоящите избори в университета.

– Проф. Стоилов, Вие единствен засега публично обявихте кандидатурата си за ректор, ако не възразявате, да поговорим малко и за избори.

– За общинските или за предстоящите в университета?

– Вие сте и гражданин, и преподавател, така че можем да си говорим и за двата вида избори. Кебапчетата ще намерят ли отново място и пак ли ще са сред факторите, допринесли за нечия победа?

– За общинските избори нямам намерение да говоря. Имам си мнение, естествено, но не се смятам за специалист в общинските дела, така че ще го запазя за себе си и, разбира се, ще гласувам. Но да не помислите, че бягам от въпроса, ще си позволя да направя частичен коментар за кебапчетата в областта, която познавам – тази в университета. Да, долавям дъх на предизборни кебапчета и в нашата институция. Нищо повече обаче няма да кажа по този въпрос тук, защото точно пред вашата медия поех ангажимент, на който възнамерявам да остана верен до провеждането на избора.   

– За един кандидат за този пост не е ли от значение честността на избора? Или вече толкова свикнахме с всичко гнило около нас, че вече се примиряваме и не му обръщаме внимание?

– Никъде не съм казал, че съм се примирил с каквото и да е нечестно и гнило. Само че за да има честен избор, първо трябва да стигнем до него. Значи първо трябва да се обсъдят условията, при които ще се проведе един избор, и едва тогава можем да квалифицираме този избор като честен или нечестен.  

– Понеже казахте, че няма да коментирате общинските избори, говорите вероятно за избора на ректор и свързаните с него условия за провеждането му?

– Казаното важи и за общинските, но ако не възразявате, да говорим нататък за предстоящите университетски избори.

– Добре, какво имахте предвид като казахте, че условията за провеждане на изборите, в случая в университета, може да предрешат характера им и да ги направят честни или нечестни?

– Много са нещата, поне според мене. Ще се опитам да ги подредя в последователен ред.

– Кое е първото по важност?

– По важност едва ли, по-скоро по ред. Университетът ни се намира в безпрецедентна ситуация, що се отнася до провеждането на избори за ректор. Не помня в досегашната история на университета да сме изпадали в подобна безпрецедентна ситуация.

– Какво конкретно имате предвид?

– Първо. Досега допускането на кандидатите за участие в изборите за ректор ставаше в ректорския кабинет – там се подаваха заявленията за участие, там се преценяваше кой отговаря на условията и кой – не. Само че при тези избори имаме нова ситуация – самият досегашен ректор вече неколкократно заяви, че също ще се кандидатира за нов ректор, т.е. за втори свой мандат. Следователно допускането на участниците в избора за ректор, спазили ли са изискванията на закона, сроковете и т.н., не може в случая да се направи от ректора или от посочени от него лица, защото досегашният ректор така влиза в конфликт на интереси.

– Не може ли да се избере такава комисия от Академичния съвет на университета?

– Не мисля, че ще е редно точно Академичният съвет да я избере. Защото той също се председателства от ректора, той води заседанието, дава думата, формулира проект за решение. Заседанието бих могъл да водя аз като един от неговите заместници, но в случая аз също ще се окажа в конфликт на интереси, тъй като също съм кандидат за ректор. Би могъл заседанието да води другият заместник – професор Апостолов, но и за него се чува, че ще се кандидатира. Значи и тримата влизаме в конфликт на интереси с председателстването на заседание, което ще определи комисията, която да прецени редовно ли са подадени кандидатурите за участие в избора относно условията за участие, спазените срокове и др.под.

– Председателят на Общото събрание ако води това заседание?

– Председател на Общото събрание е професор Мирчев. Наистина, той е член на Академичния съвет, но той също е заявил намерение да се кандидатира за ректор. Следователно той също не може води такова заседание, друг е въпросът има ли изобщо право да води заседанието на Академичния съвет, след като е председател на Общото ни събрание, а не на Академичния съвет. Има и друго. Съществува възможност заседанието на Академичния съвет, ако все пак някой реши той да определи комисиите за работа по избора на ректор – мандатна комисия, комисия по предложенията, комисия за провеждането на самия избор (ръководители и членове на изборните секции, те досега се определяха в кабинета на ректора и се предлагаха за окончателен избор от членовете на Общото ни събрание), да бъде обявено за недействително. Следователно решенията му може да бъдат оспорвани, отменени и т.н. 

– Защо?

– В работата на последния Академичен съвет взе участие професор Миланов. От една страна, той отдавна навърши годините за пенсиониране. От друга страна – консумира и трите възможности, които му дава Законът за висшето образование да удължи договора си с три години след навършването на пенсионната възраст. В този случай законът е категоричен – такъв преподавател няма право да бъде член на орган на управление на университета. Да, съществува възможност ректорът да покани на заседанието административно лице във връзка с дебат по точка от дневния ред, какъвто вероятно тогава е бил поводът да бъде поканен на това заседание професор Миланов, само че в този случай е редно след откриването на заседанието ректорът да информира членовете на съвета каква е причината, наложила присъствието на това лице, да му даде думата във връзка с въпроса, за който е бил извикан, и участието му в заседанието да приключи. Не и обаче да изказва мнение по други въпроси от дневния ред. А и въпросното лице в качеството му на административно лице е с дейност, която е в ресора на дейността на заместник-ректора по научноизследователската работа професор Апостолов. Негов подчинен е. Не разбирам защо, ако има такива въпроси, те да не бъдат отправени към професор Апостолов за доклад и отношение.

– Има ли изход от създалата се ситуация тогава, която наистина е твърде необичайна?

– Длъжни сме да я намерим, и то по начин, който да гарантира най-вече прозрачността и честността на избора. Изборът е състезание, един от участниците ще спечели, другите ще загубят. И толкова. Животът продължава, драмите са излишни. Длъжни сме обаче да създадем такива условия за избор, че той да не бъде оспорен от загубилите страни и университетът веднага да влезе в работен ритъм.

– Какво е решението според Вас?

  – Най-логично е решението за персоналния състав на комисиите, които ще проведат избора за ректор, да се вземе от върховния ни орган за управление – Общото ни събрание. Неговите членове да предложат броя и персонално кой от колегите да влезе в тях. Тогава всичко откъм конфликта на интереси ще е чисто, тъй като по статут мандатът на досегашното Общо събрание ще е изтекъл и решенията ще трябва да се вземат от новоситуираното Общо събрание. То ще има свой нов председател, когото членовете му ще изберат и който ще води заседанията му занапред.

– Няма ли да се окаже много трудно и продължително събрание – обсъждане и приемане (или отхвърляне) на отчета за досегашния мандат, избор на комисии, гласуване на персонални участници в тях, представяне на платформите на кандидатите за ректор, гласуване по секции, преброяване на гласовете, избор на членове на Академичния съвет?

– Точно така е, правилно е това, което казвате. Очевидно при такъв подход – ако се приеме новото Общо събрание да свърши цялата подготвителна работа около изборите за ректор, най-разумно ще бъде да се проведе и второ Общо събрание. Първото от двете общи събрания да избере свой председател, да приеме или не отчета на досегашното ръководство и на контролния съвет, а второто вече да се занимае само и единствено с процедурата по избора на ректор и на членове на Академичния съвет.

– Звучи логично.

– Да, но както се казва в рекламите – това не е всичко. Коренно различен трябва да бъде и самият избор на ректор, ако наистина искаме да се превърнем в нормален университет, поне от средноевропейска величина. 

– Какво имате предвид?

– Досегашната процедура при избора на ректор и на членове на Академичния съвет, пак определяна в кабинета на ректора, изискваше да се гласува в шест урни, във всяка от които гласуват представителите на точно определени факултети. Персонална анонимност на гласуващите по тоя начин има, но за самия факултет като цяло няма. Ще се знае например представителите на кои факултети са за новия ректор и кои против него, а това е възможност да предопредели за в бъдеще отношението на новия ректор към тези факултети – положително или отрицателно. Затова нищо не пречи гласуването за ректор да се осъществи в една урна, поставена в Аулата – там, където ще се проведе и самото Общо събрание. Няма изнасяне, разнасяне, внасяне на урни, броене отвън в присъствието само на двама или трима преброители. Или на един, зависи те как ще се разберат помежду си. Защо преброителите на гласовете да не броят гласовете на самото място на гласуване – в Аулата, в присъствието на представители на вас, медиите. Монтира се един екран, на него в електронен формат се изписва „Присъстващи на Общото събрание“, „Гласували“, имената на участниците в избора за ректор и „Недействителни бюлетини“. Председателят на комисията по избора отваря урната, показва бюлетината на хората около себе си – членове на комисията по избора и представители на медиите, и обявява на глас недействителна ли е бюлетината, действителна ли е и ако да – за кого от участниците е този глас. Резултатът веднага се въвежда на електронното табло срещу името на кандидата, за когото е този глас. И така – до последната бюлетина. Колегите, членове на Общото събрание, следят непосредствено в залата как се движи гласуването чрез резултатите, отразявани след всяка взета от урната бюлетина. И толкова. Всеки от присъстващите може да проследи засичат ли се гласовете, подадени за кандидатите, с тези на недействителните бюлетини, с тези за броя на гласувалите. И толкова. Няма превръщане на действителни бюлетини в недействителни, няма съмнения.      

– Ако университетът постигне такъв начин на гласуване, наистина ще се превърне във водещ, поне в това отношение, сред университетите у нас.

– Разбира се, това е само вариант, но той определено е работещ и елиминира възможността за злоупотреба при избора. Е, естествено, има още редица дейности, които да се прецизират – Общото ни събрание например трябва да избере и преброителите при явните гласувания, които досега също се определяха в кабинета на ректора. Сред тях определено не трябва да попадат хора, които „не чуват добре“ – например такива, които като се подаде резултат от гласували в даден сектор на залата 18 „за“, явният преброител да обяви за протокола 38 „за“. Или обратното – 38-те „против“ да станат 18, в зависимост от това в чий интерес са. И други подобни казуси трябва да бъдат решени, но те вече са второстепенни и не бива тук да им отделяме място. Казвам тук, а не че не трябва да се прецизират и те. 

– Благодаря и успех на Вас и на университета! Надявам се казаното от Вас да стигне до повече хора в университета, защото наистина ножът е опрял до кокала, както се казва, и времето за нормализиране на държавата ни не търпи отлагане.

– Благодаря и аз. Последно, вземам повод от казаното от Вас – нищо не пречеше казаното от мен да бъде споделено вътре в университета, за да се запознаят членовете на академичната ни общност с посочените аргументи. Само че ние нямаме печатен орган, където тези и подобни въпроси да бъдат коментирани, да бъдат подлагани на дискусия. Нормалните университети по света имат свои вестничета, които академичният и неакадемичният състав използват за излагане на идеи за вътрешна употреба с цел да се чистят навреме въпроси, които да улеснят дейността на университетите във всякакъв аспект. При нас обаче се гледа с лошо око на такъв тип дейност, защото така може да бъдат пръскани идеи, неудобни за негово величество султана. Визирам изобщо всеки ректор в досегашната история на университета, с изключение на мандата на професор Гюдженов – по негово време съществуваше вътрешноуниверситетско списание, в което комай можеше нещо подобно да намери място. Но това време отмина, с него отмина и времето на списанието.        

Разговаря СТАНИСЛАВА ДАЛЕВА

Коментар с Facebook

loading...

Свързани новини

34 Коментара

 1. Евлоги от УК 1

  Стоилов бил пазил кутията при избора на ректор. Що има да се пази при състезание с един кон бе? Само си спамите тука, вместо да се организираме да свалим режима. Тони барем има дупе и се зъби, а вие тука само си драскате понеже така е безопасно.

  Отговор
  1. Донки Хот

   Може да има дупе, ама го използва да го върти към управляващите!

   Отговор
   1. Евлоги от УК 1

    Ти си го подлагаш на началниците, от собствен опит нали го знаеш. Освен Траян и Антони, другите траете и единственото което правите на Акад.съветите е да правите свирки на ректора

    Отговор
     1. Евлоги от УК-1

      Много прости хора вече работят в тоя университет. Дано ректора е нов и ви поизчисти. За смях ставаме със специалистите по духовите инструменти като тебе, ако си от вуза. А ако не си си простей, не пречиш, седи си у кочината.

 2. Камен

  Е Томова Нали обещаваше на всички чи разгрома ще е много ясен. Май тя се разгроми от теглото си. Ужас щом такива хора уреждат изборите

  Отговор
 3. Сточи

  ако е такав резултата в факултета по педагогика и миланов и Боре са я посочити това значи че са катастрофирали тотално. Аба и верват на Шехова която лъще като циганка. какво падение. Тази нова деканка по-добре да си даде оставка ако Шехова и миланов я уреждат.

  Отговор
 4. ФОЗС

  Лелееее това ако е верно за педагогиката с един глас е пълна катастрофа. Нали Шехова, Попова и Ицка обещаваха на миланов тотален разгром и победа. мале Мале това значи че тази Стоименова е избрана с по-малко от 70% от гласовете на преподавателите, всичко е студенти и администрация които се манипулират. Ужас.

  Отговор
 5. Ката

  “Избраната в педагогиката” колко е избрана с един глас отгоре. Ако това е верно е пълна катастроффа. и сигурно е станало с манипулация на гласовете на студенти и администрация. не я знам но щом не успе да тресне попкочев яко значи и тя е като него които и да я е посочил

  Отговор
  1. само питам?

   Какво бе, Траяновият Попски Коч да не би да гризна дръвцето и да са го изритали от деканското място? И този капут 8 години като зам. ректор не се сети да се самопроизведе “професор”, както направиха сегашните хитреци, и сега ще подсмърча около държавната копанка! А коя е тази братчедка на Антони, дето го е гътнала?

   Отговор
   1. Друг

    Ей, поне да си смениш стила на писане, че отдавна те познаваме…Човека си има стил, а ти какво имаш, освен злоба и завист! Де да беше свършил толкова работа, дето представи в доклада…па ако не си го чел, прочето ги в интернет и сравни с този на Колева. Пък и кой в академичния си казва мнението, освен него, а?

    Отговор
    1. Фанети Мазакура

     Познаваш на баба ти фърчилото! Ай в лево, а аз ще си го преместя от единия в другия…

     Отговор
  2. Климент

   Ако беше като него нямаше да се моли за подкрепа от Розовата сграда. Лесно е да смениш някой срещу когото са власт имащите, по трудно е да управляваш когато не си с Ректорското ръководство.
   Успех на Янакиева с зам-декани от калибърана на Сн. По..ва и Д. То…ва. Сега от факултет с най-много приходи и работа, ще отиде на дъното. Капацитети… прогноза за следващ декан – Н. Ц.

   Отговор
 6. Ели

  Това което става в педагогиката беше ясно. Нали избраната е роднина на Антони Стоилов. Борката требваше по-рано да се усети.

  Отговор
 7. Бай Ганьо

  Бай Ганьо спиш ли!!! Спинкай спинкай секретарките нека ти пеят сладко докато Ив Мирчов Г Шапката Р Владимирув Т Кулев и един тежък човек от София те люлеят. Ще платиш за изтормозените си колеги. П Миланчов и Бай Ганчо падат заедно, а ЮЗУ тръгва напред

  Отговор
 8. Отговор без въпроси

  Твоят Фюрер, неуважаеми господине и госпожо, ти, припознавачо, себепродавачо, изтривалко, подлого, слуга, ибрикчиия,марионетно, безгръбначно, е в предсмъртна агония. 4.5 милиарда години човешка еволюция и накрая предизборен, по милост, конкурс за доцент в ЮЗУ-то. Какво тук значи някаква си личност – таблет, конкурс, трохи и подаяния. Жалък си, жалка си. Срам ни е от теб. Ти слугуваш и си ибрикчия във вертеп с агентурно минало без бъдеще, със свалени гащи, молещ за лубрикант.Продадохте се, дребни душици на деня, на силните на деня. Академичен цирк със сив кукловод, покорен клоун и глухоняма слугинажна публика. Подлоги, вие знаете защо, а ние ви очакваме с отворени обятия.

  Отговор
 9. студент

  Тука са се заяли само старите кучета. Аман от пенсионери. Кажете утре на държавните в ПИФ от къде се минава полесно През секретарката АВ или през Папурчо

  Отговор
 10. Един от всички

  Ректорът не може да бъде БЮ. КТ и ЗВО не му позволяват вече е навършил години 65 за пенсия. Той смия си подаде дори молба за удължаване на трудовия договор пред катедра, фс и ас А юристите от ПЮФ четат законите както им е най-изгодно

  Отговор
 11. сл. ив.

  ЮЗУ ще има бъдеще и развитие с новия ректор. Преподавателите и студентите са умни хора, въпреки че са принудени да прекланят глави до сега под натиска на злобарите и социопати Бай Ганьо и ДС тиранина.

  Отговор
 12. запознат

  Хайде, чакалите се заръфаха кой да докопа кокала! Не че Стоилов не казва верни неща, но тези машинации – на определяне в ректорския кабинет кой удобен послушко да влезе в Академичния съвет и прочее, се практикува от десетилетия и всички го знаят, но си траят. А и самият Стоилов да не се прави на света вода ненапита. Преди 4 години него специално сегашната шайка мошеници, окупирали ректората, го определи да дежури при урната при допълнителното гласуване на ректор, като му обещаха да го направят заместник (както и стана), та после при броене на гласовете (в затворена стаичка от доверени подлоги) се вадеха отрицателни бюлетини и се допълваха с положителни, за да излезе сметката. Питайте Папучарката, който от избор до избор нищо не работи и само шляпа карти в мазето, но на изборите е главен организатор на купените вотове и затова го държат на заплата. Това е само малка част от загнилата конструкция на ЮЗУ. И нито Мирчев, който догодина навършва пенсионна възраст, нито пишман-професора Юруков, който я навърши тази година, нямат право да кандидатстват за ректори, тъй като заемащите изборни ръководни места трябва до края на мандата да не стават пенсионери! Но който от тия обявили се кандидат-ректори да стане е все едно, вземи единия и удряй другия, един от друг по-големи боклуци!

  Отговор
  1. Игнат

   Ще се опитаме да наредим комисиите, да “спуснем” имената на делегатите от квотите на студентите с “надежното момче” А.и Ми..нков (студентите да замислят, кой им е председател и към какво ги води). Ще спуснем и имената от квотата на асистентите и гл. асистенти, ще предложим политически удобните членове от администрацията. Ще дадем на нашите роднини и пионки хубави ДМС-та + нови академични длъжности и степени. И за последно ще се опитаме да управляваме коридорните клюки и ще се надяваме това да е достатъчно за един ИЗБОР.
   Е може и да си поканим и юрист от Софийския университет за да ни каже, че всичко тово е легално.
   Успех, но аз съм против всичко това.

   Отговор
  2. amisa

   Ние вече направихме репетиция в два факултета. Работи! шефчетата знаят, че обещаното не е като даденото, но при нас работи…. Абе велики са

   Отговор
   1. Игнат

    Репетициите са хубаво нещо, но като се смени музиката, на която репетирате, какво ще играете…, може би “Ганкиното”.

    Отговор
   2. amisa

    Намираш се едни лелки със буквички пред имената, гледа да са страхливи и по-малко написали от тебе, обещаваш, обещаваш, пак обещаваш … и се случва. Добавяш и десетина студенти, които имат изпит пре една от лелките … и отново се случва. Държиш асистентите на договори от по 10 месеца … и пак се случва. С тази тактика вижте как разбиме педагозите …

    Отговор
  3. Бай Хой

   А Стефан, декана на ПМФ, май изкара два поредни мандата и няма право на трети сега. Ще гризне дръвцето, изпусна да се направи професор през тези 8 години, сега Дурачката ще го преХебе!

   Отговор
   1. Gesheftgievski

    Не си изливайте злобата срещу тези, които не са се възползвали от властта. Те са от малкото останали на място… Що, този, който е ректор, дето не е ясно какво и в каква област е написал, да не е по-сотоен? Ами Апостолов, за който не се знае по какво е професор, с какво е по-доре в науката, от Стефанов? Стефонов поне е математик, а този ту философ, пу икономист, ту джендър в науката… И лекичко подклажда огъня срещу всеки конкурент… Тамам работа

    Отговор
  4. Този от срещите

   Що, а другия как го избраха, нали щеше да се канидатира срещу Мирчев при втория му мандат… и що стана, бе холан? Сви опашка. После тримата тогавашни дерибеи го нагънаха в каминета на Мирчев за зам. Сега на съвещанията, дето ни привиква, го играе ту откъм опозиция, ту откъм ректорчето. веднъж поне да е казал нещо кратко, асно и точно. Все ги увърта, като бившия си учител-ректор.

   Отговор
  5. Janka

   Що, а другия, не Стоилов, А., как го избраха, нали щеше да се канидатира срещу Мирчев при втория му мандат… и що стана, бе холан? Сви опашка. После тримата тогавашни дерибеи го нагънаха в каминета на Мирчев за зам. Сега на съвещанията, дето ни привиква, го играе ту откъм опозиция, ту откъм ректорчето. И пуска статийки тук и там
   Веднъж поне да е казал нещо кратко, асно и точно. Все ги увърта, като бившия си учител-ректор.

   Отговор
 13. Milanov

  Че как да спечелим, ако не манипулираме студентите. Алито мисанката е наш човек. Сега ще назначим някои и друг юрист за параван пред общото събрание, ще обещаем нови постове и… заплати, ето ти повече кюфтета за балъците…

  Отговор
  1. Наблюдателен

   Миланов, като чета в статята кои ще се кандидатират, ти май ще си първият, който ще изхвъчи след БоЮр

   Отговор
  2. Игнат

   Свършиха ли юристите в ПИФ, та трябва да “картотекираме” нови играчи? А някой задавал ли си е въпроса “Докога ще позволяваме да ни правят на “балъци”?”. Отговорът е еднозначен и трябва да се каже скоро.

   Отговор

Оставете коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *