9 паралелки след седми клас в 8 училища от Пиринско СЕ ЗАКРИВАТ, няма ученици

Заради недостатъчен брой кандидат-гимназисти Регионалното управление на образованието закрива 9 паралелки преди първия етап на класирането след завършено основно образование /7 клас/. На основание постъпилата информация, броя на учениците и баланса за съответните общини, както и предвид спецификата на населените места се закриват паралелки в 8 училища на територията на областта. Впечатление прави, че 3 от учебните заведения, не успели да сформират паралелки с осмокласници, са образователни институции от новия вид – обединени училища, имащи право да обучават ученици до първи гимназиален етап – 10 клас.

Държавен план-прием за учебната 2019/2020 г. няма да реализира паралелката с профил „Природни науки” на ОбУ /обединеното училище/ в село Корница, за която има 3 подадени заявления. Толкова са били и желаещите да учат „Текстообработване“ в ОбУ „Св. Климент Охридски“ в село Дебрен, а в ОбУ „Христо Ботев” в село Дъбница за същата специалност по професия „Оператор на компютър” няма класирани ученици. Професионалната гимназия по механоелектротехника „Юрий Гагарин“ в Петрич не успява да реализира 2 от утвърдените им 4 паралелки. За специалност „Промишлена електроника“, която е нова за училището и е по професия „Техник на електронна техника“ с  очакван недостиг на кадри на пазара на труда, има едно подадено заявление, а за специалност „Електрически превозни средства“ са класирани 4-ма кандидат-гимназисти. Двама са били желаещите да учат „Производство на кулинарни изделия и напитки“ в Разложката професионална гимназия „Н. Стойчев” и 10 „Софтуерни и хардуерни науки” в Профилирана гимназия „Яне Сандански“ – Сандански. Професионалната техническа гимназия остава с прием в една паралелка, след като за другите две специалности /в една паралелка/ „Компютърна техника и технологии” и „Машини и системи с ЦПУ”, която също е нова, има подадени съответно 5 и 3 заявления.

За първи път прием след основно образование успява да реализира Обединено училище „Братя Миладинови“ в с. Конарско. Там за разкритата паралелката с профил „Природни науки“ има класирани 19 ученици. В същото време за специалност „Организация на обслужване в хотелиерството“ на ПГ „П. Р. Славейков” – Якоруда има подадени 6 заявления и по нея няма да се извършва обучение за предстоящата учебна година

От РУО подчертаха, че се закриват само и единствено паралелки, които не са имали никакъв шанс да бъдат реализирани. За закриването са уведомени директорите на училищата, педагогическите колективи и местната изпълнителна власт, които приели за разумно и са подкрепили редуцирането.

Както е известно, за учебната 2019/2020 г. бяха утвърдени 128 паралелки, от които 68 профилирани, 60 професионални, в 56 училища, 18 професионални гимназии, 6 профилирани гимназии, 24 средни училища и 8 обединени училища в Пиринско. Още по време на обсъжданията стана ясно, че при така направените предложения балансът е отрицателен и при средна пълняемост от 24 ученици в клас не достигат 275 кандидат-гимназисти, а при максималните 26 деца в клас дефицитът ще достигне 529 ученици. По време на работните срещи в РУО директорите бяха предупредени за този недостиг, но след настоявания бе утвърден миналогодишният прием, макар че децата намаляват

Важно е да се знае, че учениците, класирани по първо желание след първи етап на класиране, се записват в училището, в което са приети, в срок от днес, 12.07., до 16.07. вкл. В противен случай не запазват мястото си и то се обявява като свободно за II етап на класиране.

 Учениците, които не са удовлетворени от класирането си на първи етап, следва да подадат в училището, в което са класирани, заявление за участие във втори етап на класирането в срок до 16.07.2019 г. включително. Желанията не се пренареждат и кандидатът може да се класира на втория етап само на по-предно желание или на това, на което е приет на първо класиране. Ако няма възможности за по-предно класиране, кандидатът запазва мястото си от първия етап на класирането (след като е подал заявление за участие във втория етап на класиране).

Некласираните по нито едно желание на I етап участват автоматично във II етап на класиране, като не е необходимо да подават заявление. Независимо от резултата от втория етап на класиране, ученикът следва да се запише в училището, в което е класиран, в срок до 22.07.2018 г. вкл.

За неуспелите да се класират или неудовлетворени от втория етап на класирането и незаписали се ученици съществува възможност за участие в трети етап на класиране. Подаването на документи за участие в трети етап на класиране е от 24.07 до 25.07. вкл. За целта следва да се подаде ново заявление. В заявлението желанията се подреждат съобразно останалите свободни места в паралелките за този етап.

 Свободните места след трети етап на класиране се обявяват в срок до 01.08.

Попълването на незаетите места в паралелките след трети етап на класиране се осъществява в съответните приемащи училища до 10.09. включително по определен от директорите ред.

СТАНИСЛАВА ДАЛЕВА

loading...


Коментар с Facebook

Подобни новини

Остави коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *