ЗАРАДИ ПАНДЕМИЯТА! Общинският съвет в Разлог вече ще може да провежда заседанията от разстояние, решенията ще се обявяват публично

Общинският съвет в Разлог вече ще може да провежда заседанията на постоянните комисии и редовните месечни заседания от разстояние. Това предвиждат нови изменения и допълнения в Правилника за организацията и дейността на Общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с Общинската администрация.

Промените се правят във връзка с измененията в Закона за местното самоуправление и местната администрация /ЗМСМА/, които са в сила от 07.08.2020 г. В чл. 28а. от закона е регламентирано, че при обявени извънредно положение, бедствено положение, извънредна епидемична обстановка или кризисна ситуация и когато въведените мерки и наложените ограничения, свързани с тях, не позволяват или затрудняват провеждането на присъствени заседания, Общинският съвет или неговите комисии могат да провеждат заседания от разстояние при спазване на условията за кворум и лично гласуване. Заседанията ще могат да се провеждат чрез видеоконференция или чрез неприсъствено приемане на решения.

Всички промени в правилника съответстват на българското и европейското законодателство. Те ще бъдат регламентирани в два нови члена – чл. 60а и чл. 63а, няколко алинеи и подточки към тях, които ще бъдат допълнени в Правилника на ОбС. Новите разпоредби описват правните регламентации, които трябва да бъдат спазени при провеждане на заседание от разстояние, за да бъдат  законосъобразни.

Промените регламентират и публичността както на заседанията на постоянните комисии, така и на заседанията на ОбС. Това е в правомощията на председателя на Общинския съвет, който осигурява публичност и пряко излъчване на интернет страницата на общината. По решение на съответната  комисия или Общинския съвет отделно заседание или част от него може да бъде закрито, но решенията ще се обявяват публично.

Проектът за изменение и допълнение на правилника вече е публикуван на страницата на община Разлог за предложения и становища, каквито могат да бъдат давани до края на месец октомври.

ЯНА ЙОРДАНОВА

Коментар с Facebook

loading...

Свързани новини

Оставете коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *