За 5 г. собственикът на каракачанските коне П. Пищалов санкциониран с 67 000 лв. от Държавен фонд „Земеделие”

Фермерът Петър Пищалов от Кюстендил, който доби печална известност с изоставените коне в Осоговския балкан, които вдигнаха на крак природозащитни организации и доброволци от цялата страна, става бенефициент на Държавен фонд „Земеделие“ преди пет години. Тогава 39-годишният мъж кандидатства по мярка 214 „Агроекологични плащания“, направление „Опазване на застрашени от изчезване местни породи“, с 10 броя коне от порода каракачански кон и поема доброволно петгодишен ангажимент по тази мярка. Това показва справка на фонда, изготвена след запитване от в. „Струма”. Две години по-късно, през кампания 2015, Петър Пищалов кандидатства по мярка 10 „Агроекология и климат“, направление „Опазване на застрашени от изчезване местни породи“, с 51 броя коне от порода каракачански кон и 71 броя овце от порода медночервена шуменска овца отново с петгодишен ангажимент.

Експертите посочват, че за подпомагане по направленията от двете мерки, касаещи застрашените от изчезване местни породи животни, се одобряват собствениците на животни. Заявените животни по тези мерки трябва да са собственост на кандидата, да са регистрирани в БАБХ, да са в регистриран животновъден обект, да са застрашена порода, попадаща в списъка в допълнителните приложения на Наредба №11 от 06.04.2009 г. за условията и реда за прилагане на мярка 214 – „Агроекологични плащания“ от Програмата за развитие на селските райони за периода 2007-2013 г. и Наредба №7 от 24 февруари 2015 г. за прилагане на мярка 10 „Агроекология и климат“ от Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020 г., и да предоставят зоотехнически сертификат или сертификат за произход, а за еднокопитните – паспорт за всяко едно заявено за подпомагане животно, издаден от  развъдна организация, която до 28 февруари на текущата година е получила разрешение за извършване на развъдна дейност по реда на Закона за животновъдството. Заявените за подпомагане животни подлежат на административни проверки в електронния регистър на БАБХ и на проверка на място от техническия инспекторат на ДФЗ, в случай че е назначена такава.

Освен това при поемане на доброволен петгодишен ангажимент по мярка 214 и мярка 10 по направленията, касаещи застрашените от изчезване местни породи, фермерът е бил задължен да не намалява одобрените за подпомагане животни от съответния вид. При намаление на одобрения брой за 2 последователни години ангажиментът на кандидата се прекратява, като същият връща всички получени субсидии по съответното направление. Към момента проверките по заявените за подпомагане животни по мярка 214 и мярка 10 за кампания 2017 все още не са приключили, като след приключването им ще бъде изчислено компенсаторното плащане.

След приключване на кампанията по прием и регистрация на заявления се изработва модел на риск-анализ. На базата на риск-анализа се избират определен брой заявления (% от всички подадени заявления за съответната кампания) за проверка на място, които се изпращат на дирекция „Технически инспекторат”. Процентът заявления, определен за проверка на място, е различен за всяка година на база мониторинг и анализ на резултатите, получени след проверки на място от минали години и наложени санкции.

Кандидатът попада в тази извадка през 2016 г., след което му е извършена проверка на място от РТИ – Благоевград. Установени са несъответствия, за които той е понесъл санкции.

Платените субсидии по всички схеми и мерки от директните плащания по години и размер на наложени санкции са следните:

За кампания 2013 г. Петър Пищалов е поискал общо 28 318.61 лв. Получил е 26 874.82 лв. Наложена е санкция от 5% – в размер на 1443.79 лв.

За кампания 2014 г. поисканата сума е 40 185.85 лв., а оторизираната 27 228.34 лв. Наложена е санкция от 32% – в размер на 12 957.51 лв.

За кампания 2015 г. поисканата сума е 68 879.84 лв., а платената е 67 410.36 лв. Наложена е санкция от 2% – в размер на 1469.48 лв.

За кампания 2016 г. поисканата сума е 154 190.37 лв., а платената е 132 183.64 лв. Наложена е санкция от 14% – в размер на 21 070.5 лв.

За кампания 2017 г. поисканата сума е 80 293.59 лв., а изплатената 49 778.15 лв. Наложена е санкция в размер на 38% – в размер на 30 151.43 лв.

ГЕРГАНА ИВАНОВА

Коментар с Facebook

loading...

Свързани новини

Оставете коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *