Зл. Ризова поиска от ОИК прекратяване правомощията на благоевградския кмет Ат. Камбитов

Общинската избирателна комиския да прекрати пълномощията на кмета на Благоевград Атанас Камбитов поиска вчера в късния следобед общинската съветничка Злата Ризова. Поводът е справка от Търговския регистър, според която между 25 септември и 3 октомври 2017 г. кметът на Благоевград е бил вписан като управител и едноличен собственик на капитала на дружество „СТАРТ 2015” ЕООД.

Според Ризова това съвместяване на длъжностите собственик на фирма и кмет е нарушение на разпоредбата на чл. 41, ал. 1 от ЗМСМА, според който „Кметовете на общини, на райони и на кметства, кметските наместници, заместник-кметовете на общини и на райони и секретарите на общини не могат да извършват търговска дейност по смисъла на Търговския закон, да бъдат контрольори, управители или прокуристи в търговски дружества, търговски пълномощници, търговски представители, търговски посредници, синдици, ликвидатори или да участват в надзорни, управителни и контролни органи на търговски дружества и кооперации за времето на мандата им”.

„От приложените към жалбата документи по един безспорен начин се установява, че Атанас Станкев Камбитов в качеството си на действащ кмет на община Благоевград съвсем умишлено е придобил дяловете на „СТАРТ 2015” ЕООД и сам е поискал да бъде назначен за управител на дружеството, тъй като е бил едноличен собственик на капитала и сам следва да вземе решение за назначаването си”, пише в сигнала Ризова.

Според нея, независимо че кметът на общината е бил управител и собственик на дружеството в малък период от време – само седмица, последващите действия по прехвърляне на дружествени дялове на други лица и заличаването му като управител не омаловажават по никакъв начин нарушението. За това си твърдение Злата Ризова се е позовала и на две съдебни решения – №12095/18.10.2010 г. и № 12514/05.10.2011 г., на два различни състава на ВАС.

Към сигнала си съветничката е приложила извлечение от Търговския регистър за актуалното състояние на „СТАРТ 2015” ЕООД и за промените в дружеството през октомври 2017.

Документът бе депозиран в Районната избирателна комисия под №420/17.04.2019 г. „Надявам се на бърза реакция”, бе краткият коментар на вносителката.

ВАНЯ СИМЕОНОВА

Коментар с Facebook

loading...

Свързани новини

1 Коментар

  1. Духалай

    Мачкай Злато, ред е и на Камбата доброЗорно да си даде оставката!

    Отговор

Оставете коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *