Известен бизнесмен глобен за сеч в частна гора, в скандала забъркани и горски служители

Глоба в размер на 800 лв. обжалва в съда известният разложки бизнесмен, собственик на няколко небезизвестни фирми в града, Георги Фарфаров. Глобата е наложена от Регионалната дирекция по горите на една от фирмите му – „Про Инвест“ ЕООД, за нарушение на Закона за горите, а именно, че без надлежно разрешително фирмата е извършила незаконна сеч в гора – частна собственост, в местността Предел.

Любопитното в случая е, че до издаване на наказателното постановление се стига едва по препоръка на прокуратурата, която след проведено разследване по сигнал за незаконна сеч препраща случая по компетентност на РДГ с препоръка да бъде реализирана наказателна отговорност на лицата, допуснали незаконна сеч, за която са знаели включително и горски служители към „ДГС Разлог”, но не са предприели никакви действия.

Казусът всъщност е доста заплетен. През февруари месец миналата година е подаден сигнал за незаконна сеч в имоти, намиращи се зад чешмата на Предел, до главния път за Благоевград. По сигнала е направена проверка, която е установила сеч в посочения район, и респективно е образувано наказателно производство срещу Атанас Андонов. То е  водено за това, че без надлежно разрешително е извършена незаконна сеч и извоз на дървета от бял бор, като деянието е извършено повторно, и то след като Андонов е бил осъден за същото деяние с влязла в сила присъда.

Сечта е извършена на около 15 дка площ в доста продължителен период от време и за нея Андонов наел четири лица от ромски произход. За сечта са знаели и горски служители, но не са предприели никакви мерки.

От Районна прокуратура – Разлог потвърдиха за случая, но казаха, че въпреки констатираните нарушения в хода на проверката досъдебното производство е прекратено поради липса на достатъчно доказателства, случаят е препратен по компетентност на РДГ – Благоевград с препоръки за налагане на административни наказания на виновните за сечта лица за извършената незаконна сеч. Препоръки за налагане на административни и дисциплинарни наказания на двама горски служители са дадени и на ЮЗДП. От страна на ЮЗДП са дадени указания до директора на „ДГС Разлог”, при което със заповеди са наложени дисциплинарни наказания „забележка” на Николай Несторов и на Исмаил Ходжов.

А каква всъщност е ролята на Фарфаров и защо е получил наказателно постановление, с което е глобен и го обжалва в съда? Оказа се, че една от фирмите му – „Про Инвест“ ЕООД – Разлог, е собственик на част от имотите, в които е извършвана незаконната сеч. Още по-любопитно е, че един от собствениците на  останалите имоти е горският служител към „ДГС Разлог” Исмаил Яхя Ходжов, който е съсобственик с Румяна Андонова от Разлог. Всички заедно наели Атанас Андонов да извърши сечта.

След подаване на сигнала обаче и след образуване на наказателно производство срещу него те заявили, че нямат претенции към Андонов и лично са го наели за почистването на частните им имоти – горски фонд. След като прокуратурата ги погнала, се оказало, че тримата собственици не притежават разрешителни за сеч. Единствените документи, които представили, били писма, подписани от кмета на Разлог, в които било отбелязано, че се дава „принципно“ съгласие за почистване на храсти и тънки борови дървета при спазване на българското законодателство.

Тези документи довели до разпита и на кмета Красимир Герчев, който в показанията си посочил, че това са само уведомителни писма, както и че от общината не са издавани разрешителни за сеч. Представени били от собствениците и превозни билети за 15 куб.м дърва за огрев.

При разпита на горския служител Ходжов той посочил, че по сигнала била извършена проверка от комисия към ЮЗДП, на която лично присъствал и за която имало  издаден протокол. От страна на ЮЗДП е изпратено писмо до РДГ, която е компетентният орган за упражняване на контрол в горите – недържавна собственост.

В хода на проверката е станало ясно още, че със сечта е бил запознат и друг горски служител, който е и началник участък – Николай Несторов. Той заявил, че не му влиза в задълженията да осъществява контрол, тъй като териториите не са държавен горски фонд, а частни гори.

Така в хода на проверката по случая са констатирани множество нарушения на собствениците, които не са спазили законоустановения ред за добив на дървен материал, като не са предприели стъпки по изкарване на  необходимите документи за това. Наред с липсата на каквито и да било документи и разрешителни за сеч те наели за сеч и извоз Атанас Андонов, който не е вписан в публичния регистър на Изпълнителната агенция по горите за извършване на дейности и лесовъдска практика в горски територии.

От друга страна, той също е нарушил законовите разпоредби, като наел за сечта лица, които са работили без сключен трудов договор, без каквито и да било предпазни средства и без да им е направен инструктаж.

Горските също не са изпълнили задълженията си. За сечта е знаел началникът на участъка Николай Несторов, но не е сигнализирал ЮЗДП и РДГ, въпреки че по Закона за горите той е длъжен да осъществява контрол както в гори, попадащи в държавен горски фонд, така и в частни до 20 декара.

Другият горски – Исмаил Яхя Ходжов, също е нарушил правилата. Въпреки че е запознат с реда за добив на дървесина в частни гори и в качеството си на горски, и в качеството си на собственик на част от териториите, където е извършвана сеч, не е предприел никакви действия по издаване на надлежни разрешителни, като с действията си е нарушил етичните правила, свързани с длъжността му.

По препоръка на прокуратурата на двамата горски трябва да бъдат наложени административни и дисциплинарни наказания.

А какво  всъщност е станало с изсечената борова дървесина, която според източник на „Струма” е била на възраст между 10 и 20 години? Тя е транспортирана в цех на Георги Фарфаров, където е обработена. Транспортирана е с камион и щипка, без монтирана GPS система, регистрирана в РДГ. Кубатурата й не е установена, тъй като по време на сечта не е осъществен контрол, което е и една от причините за прекратяване на наказателното производство.

Георги Фарфаров нашумя през последните години като един от най-големите бизнесмени в Разлог. Той събра и доста негативи от много от съгражданите си и от конкурентите си заради спечелени доста общински поръчки за близо 15 млн. лв. Миналата година той влезе и в бизнеса с електроенергия, като чрез фирмата си „Миле инженеринг“ стартира изграждане на минивец на територията на община Симитли. МВЕЦ „Баба Цвета” ще бъде построен на р. Еловица и р. Стружка, които се вливат в района на някогашната курортна местност Баба Цвета и продължават под името Градевска река.

ИВА ГЕОРГИЕВА

Коментар с Facebook

loading...

Свързани новини

Оставете коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *