Извънредна сесия на ОбС – Благоевград! Вижте какво решиха съветниците

На състоялата се днес извънредна сесия на Общински съвет Благоевград местните парламентаристи одобриха упълномощаването на Кмета на Община Благоевград – д-р Атанас Камбитов, да участва в предстоящото ново извънредно заседание на Общото събрание на Асоциацията по В и К Благоевград, което ще се проведе на 19.09.2017 г. (вторник) от 13:30, в Конферентната зала на първи етаж, в сградата на Областна администрация Благоевград и да гласува позицията на общината по определения дневен ред. На заседанието ще бъде разгледано предложение за промяна на границите на обособената територия, обслужвана от ,,Водоснабдяване и канализация” ЕООД – Благоевград, чрез присъединяване на община Петрич. Очаква се  да се приеме решение за съгласуване на Плана за опазване на околната среда на „ВиК“ ЕООД – Благоевград, включително план за собствен мониторинг в съответствие с изискванията на разрешителните за заустване на отпадъчни води и програма за управление на отпадъците (включително утайките).

По предложение на общинския съветник Гергана Янчева, съветниците гласуваха включване като точка 4 в  дневния ред на заседанието  предприемането на  спешни действия относно изпълнение на задълженията на ВиК оператора-„ВиК“ ЕООД Благоевград да експлоатира и поддържа предадената му по силата на сключения договор с ВиК асоциацията водопроводна и канализационна  мрежа. Конкретният повод е тежкото положение с водоснабдяването на територията на селата Логодаж, Дренково и Клисура поради недобра експлоатация и поддръжка на водопроводната мрежа от страна на „ВиК“ ЕООД Благоевград.

 

Коментар с Facebook

loading...

Свързани новини

Оставете коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *