Извънредно заседание на ОбС – Благоевград, вижте дневния ред

На основание чл. 25, ал. 1 от ЗМСМА свиквам извънредно заседание на Общински съвет  Благоевград на 27 декември 2019 г. /петък/ от 09.30 ч. в зала „22-ри септември” на общината при следния проект за 

Д Н Е В Е Н   Р Е Д:

            1. Предложение № 60-00-293/13.12.2019 г., относно Одобряване на план-сметка за дейностите по чл. 62 от Закона за местните данъци и такси.

Докл. – Андон Тодоров – Председател на ОбС

            2. Определяне делегати в Общото събрание на Националното сдружение на общините в Република България (НСОРБ).

Докл. – Андон Тодоров – Председател на ОбС

            3. Определяне делегат и зам. делегат за представители на Община Благоевград в Общото събрание на сдружение на Югозападните общини (СЮЗО).

Докл. – Андон Тодоров – Председател на ОбС

АНДОН ТОДОРОВ

Коментар с Facebook

loading...

Подобни новини

Остави коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *