Инж. Росица Димитрова: В основата на добрите резултати на ВиК – Благоевград са професионализмът, доброто стратегическо планиране и екипът

Инж. Росица Димитрова е инженер-химик и строителен инженер ВиК, с допълнителни квалификации в областта на управлението на инвестиционни проекти от ВиК оператори, икономика и мениджмънт на ВиК отрасъла, професионален мениджмънт и др. Във „Водоснабдяване и канализация“ ЕООД – Благоевград работи от 2010 г., а от м. септември 2014 година е негов управител. Дружеството има 4 регионални подразделения, екип от 540 души и предоставя водоснабдителна услуга на 11 общини от Благоевградска област с население близо 200 000 души. Участвала е в множество световни и национални конференции, свързани с развитието на ВиК сектора, устойчиво опазване на природните ресурси и др. С нея разговаряме за предизвикателствата пред ВиК сектора и по-конкретно за трудностите в дружеството на територията на област Благоевград.

Инж. Димитрова, през последните седмици проведохте редица от срещи с кметове и кметски наместници на територията на община Благоевград. Какви са изводите, какви са основните проблеми, свързани с водоподаването в селата, и как могат да бъдат решени те?

– Истината е, че тези срещи не са единични случаи. През последните 5-6 години непрекъснато поддържаме комуникация с кметовете на общини, с кметовете на по-малките населени места, с кметските наместници от обособената територия, на която оперира дружеството в областта. Във всеки един момент те са добре дошли в моя кабинет и съответно, когато има някакъв проблем, ние търсим решението за него. Водата няма цвят и всеки, който тръгне да прави политика с нея, се оказва от губещата страна.

По-конкретно през последните седмици проведох срещи с кметовете и кметските наместници от община Благоевград. Бяха коментирани различни проблеми, обсъдени бяха и обектите, включени в инвестиционната програма, касаещи подобряване на водоснабдяването в съответните населени места. Изводите са такива, че трябва да работим съвместно.

Бих казала, че  основният проблем с водоподаването в селата в община Благоевград е през летните месеци, когато локалните водоизточници се влияят от климатичните условия и дебитът им силно намалява. Естествено, върху това да бъдат въведени частични водни режими в малките населени места, съществено роля играе и поливането на насаждения и тревни площи с вода, предназначена за питейно-битови нужди. Въпреки трудностите съм убедена, че с общи усиля ще се справим. Тук е мястото да кажа, че разчитам и на активността от страна на община Благоевград като собственик на мрежата (публично-общинска и публично-държавна), така че да не допуснем да бъде въведен воден режим. Търсейки решение на проблемите, провеждаме и срещи с проектанти, хидрогеолози, специалисти. Имаме набелязани няколко основни варианта, като предстои анализ, след което ще оповестим крайното решение и започнем прилагането му.

Освен Благоевград, както споменахте, водното дружество работи и с други общини в област Благоевград. В коя от тях мрежата е в най-тежко състояние?

Да, към момента ние оперираме на територията на 11 от общо 14 общини в областта. Дружеството поддържа над 1700 км водопроводна мрежа, която е публично-държавна и публично-общинска собственост, и  400 км канализация. За последните 5 години бяха реконструирани над 90 км ВиК мрежа.

Колкото до състоянието на мрежата и къде тя е в най-тежко състояние, не мога да се ангажирам с абсолютна конкретика. Навсякъде има проблеми, но там, където кметовете и общинските администрации са по-активни, нещата се получават и ситуацията се подобрява. Кандидатства се по определени програми и проекти, за да може да бъде направено подновяване и реконструкция на водопроводната и канализационната мрежа.

Знаете, че през последните няколко години на дневен ред стои въпросът с участието на общините в Асоциация по ВиК, дейността по окрупняване. Знаете, също така, че Асоциацията по ВиК на територията на област Благоевград не е част от консолидираните области. Има три общини, които не са присъединени към асоциацията.

Бих искала да кажа, че ситуацията с община Петрич например е изключително деликатна. Те бяха приети, след това искаха да излязат от асоциацията, но в крайна сметка все още членуват в нея. Проблемът е, че ние не предоставяме ВиК услугите на територията на южната община. За съжаление общинските съветници там взеха решение да напуснат асоциацията, но пак казвам – всички тези процеси все още не са приключили.

Цялата тази ситуация, произтичаща от решението на ОбС в Петрич, е в разрез със стратегията на ВиК сектора, в разрез с ангажиментите, които сме поели към Европейската комисия за окрупняване и консолидация с цел да може да се кандидатства за финансиране по ОП „Околна среда”. Силно се надявам през следващия програмен период (2021-2027 г.) общинските съветници и общинската администрация там да преосмислят своето решение. Още повече че към този момент се готви и нов закон за водоснабдяването и канализацията. Той е предложен за обществено обсъждане, така че вярвам, че до няколко месеца всички тези различия и неясноти ще бъдат изчистени чрез него. Законът ясно ще регламентира начина, по който ще се работи между Асоциацията по ВиК, общините, които членуват в нея, и самия ВиК оператор.

Знаете, че беше създадена и държавна структура, която ще подпомага държавните ВиК оператори, говоря за „Български ВиК холдинг“ ЕАД, така че очаквам нещата да тръгнат в добра посока.

Ако трябва да обобщим, по какъв начин липсата на Асоциация по ВиК се отразява върху възможностите за развитие на дружеството, начините за финансиране, осигуряване на средства?

Голяма част от мрежата, която ние поддържаме, е изключително остаряла и амортизирана. Отново казвам, там, където общинските администрации са активни и могат да кандидатстват за определен финансов ресурс за подмяна на мрежата, нещата се получават. Като пример мога да дам община Банско, там знаете, че почти 90% от мрежата е подменена, има и изградена пречиствателна станция за отпадъчни води. За успешен пример също ще посоча Разлог, Симитли, Сатовча, Белица, Гоце Делчев. Там администрациите са дейни и резултатите са налице. Има общини обаче, в които нещата не стоят по този начин. За съжаление всичко това оказва и влияние върху услугата, която ние предоставяме. Авариите са изключително чести, създава се неудобство за гражданите и т.н. Именно затова трябва да бъдем активни и да работим в посока тази асоциация да се реализира, да бъде действаща.

Тук е моментът да кажа, че предвид невъзможността да бъдем консолидирани, в настоящия програмен период (2017-2021 г.) ние не можем да бъдем бенефициенти. Не можем да се възползваме от средствата, които са предоставени по ОП „Околна среда“, а това лишава над 300 000 души, жители на област Благоевград, от правото да получат качествена услуга. Не говорим само за подмяна на довеждащи и вътрешни водопроводи, мрежа, канализация. Тук говорим и за по-сериозни неща като изграждане на пречиствателни станции за питейни води, пречиствателни станции за отпадъчни води и т.н. Това са изключително сериозни съоръжения, за които трябва един огромен финансов ресурс.

Аз нееднократно съм казвала, че на базата на изготвените мастър планове през 2012 година ресурсът, който е необходим за територията на област Благоевград за реконструкция на мрежа, за изграждане на всички тези съоръжения, е над 900 млн. лева. Специално за тези 11 общини, на които ние в момента оперираме и предоставяме услугата, са нужни около 700 млн. лева. Другите 280 млн. лева са необходими за останалите 3 общини, които не попадат в обхвата на ВиК – Благоевград. В община Сандански например трябва да бъде изградена пречиствателна станция за отпадъчни води. В община Петрич също няма такава станция – тук говорим за големи агломерации с над 10 000 еквивалент жители, а ние трябва да спазваме и екологичното законодателство на Европа. Трябва да се знае, че сред най-сериозните проблеми във ВиК сектора е загубите на вода по мрежата. От една страна, те са физически, т.е. дължат се на остарялата мрежа и честите аварии по нея. От друга страна, причината за търговските загуби е неточното отчитане на самия разход на вода и нерегламентираното й ползване.

ВиК – Благоевград работи усилено в тази посока, като за 2019 г. общите загуби за дружеството са 57%, а за страната са 63-64%, като има населени места като Благоевград и прилежащите села, в които общите загуби са между 18 и 23%.

Няма как да не Ви попитам как се отрази пандемията върху дейността на „Водоснабдяване и канализация“ ЕООД – Благоевград. Наложиха ли се съкращения? Ще се възползвате ли от мерките на правителството за оздравяване?

– Наистина тази пандемия оказа влияние върху нашата работа. Голяма част от дейността ни се осъществява на територията на общини със силно развит туризъм – Банско, Разлог, Гоце Делчев, Гърмен. Трудно беше. Приходите ни намаляха с над 28%.

Тук е моментът, в който трябва да благодаря на правителството за мярката 60/40. Ние успяхме да кандидатстваме. Нещо повече, вече получихме средствата. В този ред на мисли ще кажа, че когато ръководството успява да предвиди цялата тази ситуация, грижейки се за здравето на служителите си, нещата се получават. Успяхме да запазим квалифицираните си работници, а това е изключително важно. Епидемията мина и сега започваме да работим усилено върху изпълнението на инвестиционната програма за 2020 г. Сами разбирате, че това нямаше как да се случи, ако не бяхме запазили нашите работници, служители, специалисти. Т.е. успяхме да се възползваме от възможностите, които дава правителството, успяхме да запазим и здравето на нашите служители. С общи усилия се справихме и преминахме сравнително леко през цялата тази ситуация. Процесите се нормализират, до няколко дни инкасаторите към „Водоснабдяване и канализация“ ЕООД – Благоевград ще започнат да отчитат реалните показатели по домовете по график – нещо, което беше преустановено в месеците след обявяване на извънредното положение. Въпреки това разчитаме и на отговорното отношение и съдействие от страна на нашите клиенти, за които остава възможността да подават данни онлайн, за да можем да пазим взаимно най-ценното – здравето. Пак казвам, постъпленията намаляха, но аз съм убедена, че с общи усилия, с една сериозна финансова дисциплина ще се справим и ще изпълним целите, които сме си поставили за 2020 година, а те са много амбициозни.

ИВАН ИВАНОВ

Коментар с Facebook

loading...

Свързани новини

Оставете коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *