Инж. Румен Томов: Нямам намерение да закривам нищо, вече създадено, абсурдното е обаче сцените на концертите да се изграждат в съседство на гробищния парк

Състоянието на културните институции и предизвикателствата в сферите на образованието и социалната политика обсъди в поредица от срещи с експерти в трите сектора независимият кандидат за кмет на община Благоевград Румен Томов. 

Над 500 прояви в културния календар отчита местната администрация. Любопитна роля във финансирането на част от тях и не само, която заслужава отделно специално внимание, играе създаденото през 2017 г. предприятие “Благоевград Фест” ЕООД. През него към неизвестни сметки се движат суми, за които всяка културна институция в Благоевград може само да мечтае.

Популяризирането и отразяването на културните събитията струва средно около 200 000 лева годишно. Много ли е това? – отговаря с въпрос на въпроса кой точно и срещу какви конкретни суми е ангажиран с така нареченото “медийно обслужване” на община Благоевград. Зависи от гледната точка, предполагам, коментира инж. Томов.

За Драматичен театър “Никола Вапцаров”, който получава 60 000 лева за подготовка на специална програма по повод 100-годишния си юбилей, вероятно са много. През последните години, в резултат на поредица от кадрови рокади и недостатъчно финансиране, от творчески център с талантлива трупа и собствен репертоар, за да осигури оцеляването си, той беше принуден да функционира предимно като сцена – домакин на гостуващи театри и постановки със съмнително качество. Театърът изгуби част от публиката си, а благоевградската публика изгуби театъра, който обичаше.

И ако отговорност за неговата съдба носи основно държавата, то за съсипването на Камерна опера – Благоевград можем да “благодарим” изцяло на общината, напомниха вече бивши оркестранти и солисти. Единственият по рода си в страната професионален музикално-сценичен институт беше “преструктуриран” в подчинен на пазарните условия мобилен оркестър. С подобен “успех” приключиха и реформите на Обединения детски комплекс, Центъра по изкуствата, Младежкия дом.

С подкрепата на различни общински ръководства, или въпреки тях, своя облик през годините успя да съхрани емблемата на Благоевград и на българския фолклор изобщо – ансамбъл “Пирин”. В юбилейната му 65-а година тези, които наистина заслужават дълбок поклон и аплодисменти, са създателите и ръководителите на ансамбъла – хора като Коцев, Кокарешков, проф. Стефанов, Кюркчийски, Дженев, Кутев, Кауфман, Руйчев, Харалампиев, Бекирски, Апостолов, Христов, Кръстев и всички солисти, изпълнители, танцьори и музиканти, останали в сърцата на публиката, подчерта на срещите си Румен Томов.

За пореден път независимият кандидат за кмет коментира темата “Франкофоли”. Нямам намерение да закривам нищо, вече създадено, напротив, бих искал да бъдат възстановени популярни в миналото събития – Фестивал на емигрантската песен, студентският “Евроарт”, и да бъдат създадени нови – фестивал “Благоевградско лято” например, който да се провежда в периода на летните отпуски, когато много благоевградчани се връщат в родния си край. Абсурдното е обаче сцените на подобни събития да се изграждат в парк “Македония”, граничещ с гробищния парк, категоричен е Румен Томов.

Сериозно предизвикателство пред община Благоевград в сферата на образованието ще бъдат стандартите, въведени с Наредбата за физическата среда и информационното и библиотечното осигуряване на детските градини, училищата и центровете за подкрепа за личностно развитие. Документът поставя конкретни изисквания към материалната база, предназначена за отглеждане, възпитание и обучение на деца. Община Благоевград не е готова да отговори на тези изискванията според специалисти в сектора, а срокът за изпълнение на всички мерки е учебната 2020/2021 година. Румен Томов пое ангажимент да бъдат приоритетно осигурени необходимите инвестиции за привеждане на класните стаи, специализираните кабинети и лаборатории, зоните  за спорт, отдих, социални контакти и центровете за библиотечно-информационно обслужване в съответствие с новите изисквания.

Акцент в програмата на Румен Томов е дуалното образование, което залага в учебните програми както на стандартната теоретична подготовка, така и задължителен стаж. При тази форма на обучение учениците придобиват опит в реална работна среда. Съвместно с Общински съвет – Благоевград ще бъдат предприети необходимите действия за създаване на Общински професионален център за подготовка на ученици на възраст над 14 години. Партньор в тази инициатива ще бъде бизнесът. Ще бъде разработена и Общинска програма за стимулираме на учители и ученици с постижения в науката, изкуството и спорта.

В момента родителите в Благоевград заплащат пълна месечна такса от 40 лв., независимо дали детето им е посещавало редовно градина или ясла. Според Румен Томов първоначално следва да бъде възстановена познатата практика, при която размерът на таксата се определя в съответствие с броя дни, в които децата посещават съответните заведения. При оптимизиране на разходите в общинския бюджет е напълно постижимо постепенното намаляване таксите за детски градини и пълното им отпадане в края на мандата. Всъщност само допълнителните средства, предвидени за администрация от местните приходи в размер на 815 000 лв., са достатъчни това да се случи незабавно.

Община Благоевград предлага комплекс от социални услуги, но в момента част от тях не съответстват на изискванията и стандартите, определени от Министерството на труда и социалната политика, и не са съобразени с реалните нужди на потребителите в общината. Разкрити са три центъра от семеен тип за хора с умствена изостаналост, но няма нито един за хора с психични разстройства. По предложение на досегашния кмет на Благоевград, без ясни мотиви, Общинският съвет реши Центърът за временно настаняване да бъде закрит непосредствено преди студения зимен сезон. Няма обаче решение къде ще бъдат настанени хората, които имат нужда от тази услуга. Защитеното жилище за хора с психични разстройства е с капацитет само осем места. Персоналът там работи от 8 до 17 часа. В останалото време настанените в жилището остават сами, което е недопустимо.

Домашният социален патронаж в сегашния си вид е услуга, изпразнена от съдържание. Липсват социални услуги в селата. Домашният социален патронаж ще се върне към услугите в домашна среда, които освен осигуряване на храната включват и почистване, пране, медицинска и социална грижа… До изграждане на необходимите центрове патронажът може да бъде временно решение на проблема с липсващите адекватни грижи за хора с психични разстройства.

Клубовете на пенсионера в селата ще бъдат оборудвани с разливни за храна. При необходимост помещенията ще бъдат ремонтирани. Там, където подобни клубове липсват, ще бъдат създадени. По този начин услугата Домашен социален патронаж ще бъде достъпна и за жителите на селата в община Благоевград.

Срещите на Румен Томов с представители на различни професионални общности, жителите на благоевградските квартали и села ще продължат и тази седмица.

Коментар с Facebook

loading...

Подобни новини

Остави коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *