Институциите се опънаха на банскалийските милионери К. Обецанов, Ат. Ангелинин и съпругата му Елена: след 11 г. назландисване да си построят общ хотел им анулираха всички разрешителни и ги върнаха на стартовата права

Трима от най-заможните банскалии се съюзиха като физически лица в решението си да направят съвместен хотел в курортното градче. Константин Обецанов, Атанас Ангелинин и съпругата му Елена Ангелинина са се насочили за инвестицията към местността Карантията, където върху имот с площ 3.710 дка възнамеряват да изградят четириетажна сграда. Тя ще е със застроена площ 1113 кв.м, половината ще се обособи за хотел с капацитет около 60 легла, към който ще има ресторант с 50 места, лоби бар и спа център. Другата половина на сградата ще бъде за жилищно строителство – апартаментен комплекс. Предвиждат се 2 паркинга – открит и подземен, всеки с около 20 паркоместа.

Засега предложението на тройката среща сериозен отпор от контролните институции. РИОСВ – Благоевград например откри, че за същия хотел, на същия терен е имало инвестиционно намерение още преди 11 години, когато възложител е бил столичният бизнесмен Йордан Георгиев Делчев. Тогава Делчев чинно си е входирал исканията за разрешителни в благоевградските институции и с Решение № БД-78-ПР/2007 г. на директора на РИОСВ – Благоевград дори е получил известие, че вече е проведена процедура по преценяване на необходимостта от оценка на въздействие върху околната среда. Същото това решение обаче е загубило правно действие поради липса на издаден административен акт по реда на Закона за устройство на територията в 5-годишния срок по чл. 93, ал. 8 от ЗООС за одобряване на инвестиционното предложение и сега тримата трябва отново да тръгнат от нулата.

Проблем им създава и Басейнова дирекция „Западнобеломорски район” заради искането им да водоснабдяват обекта с по 120 л/час от сондажен кладенец, тъй като ВиК няма мрежа в тази част на Банско. Оказва се, че като физически лица те нямат право да подадат искане за водовземане в екоминистерството, тоест трябва да включат в инвестиционното си намерение и някоя фирма, на чието име да се получи разрешителното.

Сериозна спънка пред бизнес намерението на Обецанов и сем. Ангелинини дойде и от Областна дирекция „Земеделие“ – Благоевград. С Решение №ОД-06/03.07.2007 г. комисия на дирекцията по чл. 17, ал. 1, т. 1 от Закона за опазване на земеделските земи е променила предназначението на имота от земеделски земи в „за изграждане на хотел и жилищно строителство“. 4 години по-късно обаче влиза в сила разпоредба към Закона за изменение и допълнение на Закона за опазване на земеделските земи, според която, ако до 24.05.2011 г., когато влиза в сила законът, на терен с променено предназначение строежът не е започнал, парцелът отново връща стария си статут – в случая на земеделски земи. При това положение банскалиите трябва отново да стартират процедурата за промяна предназначението на терена, която е не само дълга, защото трябва да започне от гласуване в ОбС, но и скъпа – ще им струва няколко хиляди лв.

За капак се оказва, че инвестиционното предложение попада в обхвата на т. 2 от Приложение №2 на ЗООС и подлежи на преценяване на необходимостта от оценка на въздействие върху околната среда и за съвместимостта му с предмета и целите на опазване на защитените зони.

Бюрократичните спънки обаче едва ли ще откажат триото инвеститори от идеята им за хотел, като се има предвид финансовият им потенциал.

Константин Обецанов е бизнесмен с широк размах. Той е управител, съдружник и едноличен собственик на капитала на 12 фирми с разностранен предмет на дейност и според данни от публичните регистри до момента е спечелил поръчки за 10 847 505,99 лв. Името му бе свързано и с разстреляния Васил Донев, с когото двамата плюс Йордан Еринин бяха съдружници в строителната фирма “Албатрос-5” ООД.

Тази пролет Обецанов поиска да купи близо 40 дка общинска земя в Благоевград, върху която имал собствени сгради, но местните съветници го отрязаха заради предложената скандално ниска цена от 3 лева и 19 стотинки на кв.м, направена по оценка на лицензирания оценител Николай Мавродиев. Предложението за сделка бе на общинската комисия по устройство на територията, комунално-битово обслужване, екология и транспорт.

Съдружници на Обецанов в бъдещия хотел са сем. Елена и Атанас Ангелинини. С нейното име са свързани 4 фирми, чрез които дамата е получила поръчки за 1 234 251,54 лв., а неговото име се чете в 5 компании, които са спечелили поръчки за 3 438 516,29 лв.

Въпреки че в Банско никой не свързва имената на Обецанов и Ангелинин като бизнес партньори, те все пак имат една обща фирма – „Бул Антик Инвест” ООД. Тя е регистрирана преди 3 г. и в нея двамата участват като съдружници с по 100 лв. капитал. Предметът й на дейност е всичко, незабранено от закона, и с нея двамата не са развивали почти никаква дейност. Фирмата няма задължения към НАП, не е печелила обществени поръчки и ако тримата бъдещи хотелиери устоят на бюрократичната машина и все пак задействат проекта си за хотел в Банско, най-вероятно ще ползват точно нея, за да получат достъп до подземните води.

ВАНЯ СИМЕОНОВА

Коментар с Facebook

loading...

Свързани новини

Оставете коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *