Истината около преговорите между работодател и синдикат в “ПиринТекс Продакшън” 

Бертрам Ролман е роден на 10  декември 1955 г. в Германия,  в  село край Франкфурт на Майн. Той е едно от 10-те деца в семейството на шивачи. В началото на 1993 г.  пристига в България и основава шивашка фирма в гр. Гоце Делчев. Започва с 25-има работници. С годините персоналът нараства до 3500 души. В момента във фирмата работят 2500 души от общините Гоце Делчев, Гърмен и Хаджидимово. Модерното  шивашко предприятие е разположено върху площ от 30 000 кв. м. От него всяка година излизат 1,5 млн. връхни мъжки и женски дрехи за най-известните големи европейски марки. Тук се произвеждат и облеклата с марка Rollmann.   Освен с огромен персонал и продукция, “Пирин Текс Продакшън” – Гоце Делчев се различава от останалите български предприятия и с наличието в него на 3 синдиката, което е прецедент за частна фирма в България. От месец август 2017 г. в дружеството се водят преговори с КТ “Подкрепа” за сключване на нов Колективен трудов договор. От време на време местният лидер на синдиката, който работи като крояч, фокусира общественото внимание с предупреждения за готвени стачни действия заради лоши условия на труд и ниски заплати.
След като миналия месец беше тиражирана непотвърдена информация относно гоцеделчевското предприятие “Пирин Текс Продакшън”, “Струма” провери на място реалната ситуация в компанията. Ето какво констатира посещението в една от най-големите фирми в региона в условията на продължаващи преговори между работодателя и синдикалната секция на “КТ Подкрепа” за подписване на нов Колективен трудов договор.

КАКВО ПОКАЗВАТ ЦИФРИТЕ?

В момента средната брутна заплата в предприятието е 905 лв., а нетните възнаграждения са между 540 и 900 лв., в зависимост от длъжността. Например средната заплата на един шивач в “Пирин Текс” е 870 лв., на гладач – 900 лв., на крояч ” 935 лв.   Синдикатът  иска повече.  Със стартиране на преговорите “Подкрепа” настоява за 15% скок във всички трудови възнаграждения. Управителят  Бертрам Ролман обаче обяснява, че ако ги увеличи, без сумата да зависи от производителността, ще трябва да затвори предприятието.  “Направихме анализ през последните 2-3 г. Включихме в разчетите непрекъснато повишаващите се разходи за осигуровки, минимална работна заплата за страната и преценихме, че ако изпълним това искане, има опасност да изпаднем в силно затруднено финансово състояние. Затова решихме да предложим на синдиката промяна в начина на изчисляване на работната заплата с цел да бъде възнаградена по-голямата производителност, а не щатът”, казва Б. Ролман.  След сериозен икономически анализ работодателят предлага нова основна заплата в дружеството. В момента тя е 480 лв., които работникът получава при 1% производителност на труда, тоест взема чисти 352 лв., когато изпълнява едва 1% от нормата. Новото предложение на ръководството на предприятието е основната заплата да скочи от 480 лв.  на 941 лв., но парите да се получават на база заработка. Така с допълнителните плащания човек със 100% производителност ще може да получава 1310 лв. В сумата е включена премия за присъствие на работа – 16% към основната заплата, нощен труд, трудов стаж, 1 работна събота на месец при сумирано изчисляване на работното време  и 60 лв. ваучери за храна.

Местният лидер на КТ “Подкрепа” казва “не” заради бъдещата обвързаност на заплатата с работата и заради предложението на работодателя, касаещо отпуските. От 2007 г. работниците имат право на 23 дни платен отпуск, а работодателят предлага  занапред работниците с трудов  стаж в дружеството до 5 г.  да ползват 20 дни, тези с над 5 години – 21 дни, с над 10 г. – 22 дни, а с трудов стаж над 15 г. – 23 дни.

“Не го предлагам необосновано. При нас идват на работа много млади хора, женят се. Жените забременяват, излизат 2 г. в майчинство, връщат се на работа и аз съм принуден да им платя за 2 г. 46 дни платен отпуск, без какъвто и да е било принос в този период. Това обаче не е всичко – като свърши отпуската, пускат молба за напускане и представят болничен, 3 дни от който отново плаща работодателя.  Например преди 2 г. се установи, че има доста случаи на работнички, които са работили 45-60 дни, след което са ползвали 400-700 дни за болнични и майчинство. За този период те също са ползвали по 23 дни платен годишен отпуск, но това е несправедливо”, споделя управителят.

По изчисления на отдел “Труд и работна заплата” в предприятието болничните непрекъснато се повишават и са сериозно перо, чрез което се ощетяват както българските работодатели, така и НОИ. До лятото 9% от персонала е  ползвал отпуск по болест, а през летните месеци този процент е много по-висок. Ръководството се опитало на няколко пъти да оспори истинността на няколко болнични листа, но без резултат.   И проблемът не са само първите 3 дни от болничния, които се плащат от работодателя. Сред многото социални придобивки на работещите в “Пирин Текс Продакшън” са социалните помощи, които работодателят плаща при заболяване. Всеки болен с 20-дневен болничен получава помощ от предприятието в размер на 60 лв., а ако боледува до 1 месец – 100 лв. Поради големия обем на дългосрочни болнични, част от които са вероятно необосновани, работодателят настоява за промяна – 60 лв. да получават болни със срок на болничния лист не по-малко от 30 дни, и 100 лева –  тези с болничен лист за срок от 60 или повече дни.

От атаките към него управителят  на фабриката най-много се засяга от обвиненията, че условията на труд са лоши, че през лятото жените колабирали от жега, а линейките денонощно хвърчели до предприятието, за да събират припаднали шивачки. “От началото на тази година имаме само 8 трудови злополуки, но все пак тук работят 2500 души и докато по-рано средната възраст беше 25 години, сега е 42 г. Имаме и доста работници над 55 г.”, обяснява Б. Ролман. Което е във възможностите му като работодател, той смята, че го е направил – в огромните цехове запрашеността е под нормите, всички те са климатизирани и на практика условията на работа са съобразени с всички европейски стандарти.   Болен за синдиката е  и въпросът с ангажираността на работниците в събота. Ролман е категоричен, че на месец се събират само по 2 работни съботи, и то на една смяна.

Изключение правели само по-дългите месеци, в които има 5 седмици, и така понякога се събират 3 работни съботи. При това те са в резултат от  неизпълнение на  производствените програми  поради  непланирано текучество на персонал и големия  брой отсъствия заради болнични.   “Ние работим при сумирано изчисляване на работното време”, обяснява управителят и се позовава на Кодекса на труда. При този начин на работа кодексът позволява да се работи до 56 часа седмично с междудневна почивка 12 часа, а междуседмична при сменен режим на работа 24 часа. “Тоест, няма пречка да се работи и в събота, но ние ползваме това си право само при извънредни обстоятелства, защото не мислим, че ако хората работят всяка събота, така ще са продуктивни”, разсъждава Б. Ролман. Заради това, че в дружеството се спазват всички изисквания на законодателството и не се нарушават правата на работниците,  съдът отхвърля предявените от работниците искове за наложени дисциплинарни наказания, поради неявяване на работа в събота.

Рекапитулацията от неколкомесечните преговори с КТ “Подкрепа” за сключване на нов КТД са следните: 8 двустранни срещи без постигане на споразумение. Заради това работодателят приема предложението на синдиката преговорите да продължат по процедурата на Закона за уреждане на колективните трудови спорове, който дава възможност всяка от страните да потърси съдействие за уреждане на спора чрез посредничество от синдикални и работодателски организации.  В случая с “Пирин Текс Продакшън” работодателят наема за свой        посредник не кого да е, а бившият министър на труда и социалната политика Иван Нейков.   “Обърнах се към него, защото той много добре знае каква е икономическата и социалната ситуация в обществото и на практика е с двата крака в темата”, обяснява с усмивка избора си Б. Ролман. На проведената на 30 октомври поредна среща по колективното договаряне по предложение на Иван Нейков е предоставено на синдика споразумение за процедурата относно провеждането на преговорите за сключване на нов КТД. С него се определя  броят на участниците, които ще водят преговорите от страна на синдиката и работодателя, определя се по колко часа могат да продължават преговорите, приемат се правила за придържане към темата и етично поведение. С други думи: нищо страшно в това споразумение. Но без конкретни причини то не е прието от синдиката и преговорите за пореден път се провалят.

“От 23 години съм тук. Аз обичам България, Гоце Делчев и работниците ни. Разочарован съм, че не всички от хората ми са доволни. Но цялата ни работа е насочена към това да приобщим и тях към доволните”, обяснява Бертрам Ролман.   Той се надява  колективът да разбере, че има основно икономическо правило, според което приходите са изцяло зависими от количеството и качеството на продукцията, както и от редица други фактори.   “Ако не доставим в срок поръчката, плащаме неустойки. Ако се забавим повече от 20 дни, може да се стигне и до претенция на клиента за 70% отстъпка от цената. Това са международни правила. Ние, като работодатели, опитваме да избегнем тези наказания. Но не го правим, за да забогатяваме лично, а за да гарантираме получаване на трудовите възнаграждения от всеки”, казва Ролман.   На фона на всички проблеми в предприятието обаче есента на 2017 г. му носи и една сериозна положителна емоция – на 20 октомври т. г. председателите на 2-та големи синдиката КНСБ и “Подкрепа” го канят на работна закуска заедно с още няколко от най-големите работодатели в страната. Идеята е всички заедно да обсъдят проблемите на българската икономика. “Срещата беше полезна. Но дори и самата покана за мен означава много, защото е признание, че правя нещо в България, и то не малко”,  казва управителят  на най-голямото в Югозападна България предприятие.
ВАНЯ СИМЕОНОВА

 

 

Коментар с Facebook

loading...

Свързани новини

1 Коментар

  1. Боян

    Много бързо е прихванал от българското г-н. Ролман. Като щял да фалира защо не се върне да прави бизнес в Германия!? Да го питам аз колко е минималната заплата в Германия и колко дава тук и колко още неща трябва да плати там за всичко!? Значи тука в Бг всички правила ще са европейски само заплатите арабски!?

    Отговор

Оставете коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *