HP-p1-728×90 Refan
HP-p1-728×90 Refan
HP-p1-728×90 Refan

Какво ще решават съветниците в Благоевград на предстоящата общинската сесия

Основната точка залегнала в дневния ред на предстоящата сесия на местния парламент е  Годишен отчет за изпълнение на бюджета, инвестиционната програма на община Благоевград, сметките за средства от Европейския съюз, състоянието на общинския дълг и друга отчетна информация за 2016 година. След проведеното на 17 август обществено обсъждане и състоялото се днес общо заседание на постоянните комисии към общински съвет, на които бяха изнесени подробни доклади относно приходната и разходна част на бюджета и инвестиционната програма на общината за изминалата година, се очаква съветниците да подложат на разискване и гласуване цялостния отчет на бюджета.

На предстоящата сесия ще бъде разгледано и предложение относно изпълнение на мерките, заложени в Програмата за намаляване на вредните емисии в атмосферния въздух на фини прахови частици и полициклични ароматни въглеводороди на територията на Община Благоевград.

Местните парламентаристи се очаква да дадат съгласие за предоставяне за безвъзмездно управление  на общински нежилищни  имоти – публична общинска собственост за нуждите на ПМГ „Акад. С. П. Корольов”, ЕГ „Акад. Л. Стоянов” и ЮЗУ „Неофит Рилски“ за нуждите на учебните заведения.

В дневния ред на предстоящата редовна сесия са включени няколко точки, касаещи предложения за одобряване на доклад за експертна оценка, определяне на начална тръжна цена обявяване на публичен търг с тайно наддаване за седем общински имота на територията на град Благоевград.Общинските съветници ще гласуват образуване на временна комисия за подбор на кандидати за съдебни заседатели за Окръжен съд Благоевград, която ще разгледа подадените документи и ще проведе интервюта с кандидатите.

 

Предложенията, включени в дневния ред на предстоящото заседание, са разгледани  от постоянните комисиите към местния парламент.Предложеният дневен ред беше одобрен днес, 21.08.2017 г., и от Председателския съвет към ОбС – Благоевград. В заседанието се включиха председателят на съвета г-н Радослав Тасков и заместниците му Илиан Георгиев, Злата Ризова и Румен Калайджиев.

Сесията на Общински съвет – Благоевград  ще се проведе на 28 юли2017 г. /петък/ от 9.30 ч. в зала „22-ри Септември”.

Коментар с Facebook

loading...

Свързани новини

Оставете коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *