Кандидатът за кмет на Благоевград Р. Томов: След циничния публичен старт на предизборната кампания най-трудното сега е да убедим хората, че е важно да гласуват

 • Две седмици след официалния старт на предизборната кампания, как бихте оценил своите първи стъпки на политическия терен в Благоевград, г-н Томов?
 • Като много поучителни.
 • Какво Ви изненада?
 • Две неща основно. Първо – наистина огромната пропаст между дневния ред на малцината “много успешни” избраници, които в последните години управляваха Благоевград, и реалните проблеми на всички останали, анонимно обобщени в категорията “избиратели” – един от тях съвсем доскоро и аз. И второ – след изключително циничния публичен старт на тази предизборна кампания, в която централна тема се оказа жизненият стандарт на кандидатите, а не на жителите на Благоевград, съзнавам, че предварително тиражираните опорни точки на опонентите ми далеч не са най-сериозното предизвикателство пред мен. Истински трудното ще бъде да убедим хората, че има смисъл да продължат да ни слушат, че изборът на дневен ред е тяхно право, трябва да го отстояват и е важно да гласуват.
 • Сравнително малко и предимно кратки са медийните Ви участия до момента. Не мислите ли, че кампанията Ви губи от това?
 • Не, не мисля така. Поначало съм човек на действието, не говоря много. Беше важно за мен първо да се срещна лично с възможно най-много хора в града и селата. Да ги чуя и да преценя доколко моите оценки и идеи са адекватни на оценките и очакванията на благоевградчани. Всъщност, без да го планирам, медийната ми известност малко подрани. Още преди официално да обявя, че ще участвам в тази предизборна кампания, информирани местни издания “издигнаха” моята кандидатура: “кpайно непознат за жителите на Благоевград, инженер, без обществени изяви, собственик на неголяма строителна фирма”. Приемам част от “комплиментите” и допълвам визитката. До момента не съм участвал в политическия живот и управлението на общината. Управлявам собствен бизнес, включително строителен. Фирмите ми не са обявени в несъстоятелност, не са в процес на ликвидация, сметките и активите ми не са запорирани заради необслужвани дългове към банки и държавния бюджет, не съм “продал” застрашени от евенуална възбрана свои имоти на шофьорите, счетоводителите и бизнес партньорите си. В законоустановените срокове плащам всички данъци, които дължа, включително осигуровки – в качеството си на управител, на база нормативно определения доход за съответната икономическа дейност. По закон публични са имуществото и доходите на определен кръг лица, заемащи конкретни висши длъжности, в това число народен представител и кмет на община. Все още кмет на община Благоевград е д-р Атанас Камбитов. Той, предполагам, е спазил закона и детайлно е описал историята на успешния бизнес, който му гарантира висок жизнен стандарт до старини, в ежегодните си публични декларации. И те могат да бъдат разгледани. Призовавам всички, които проявяват по-задълбочен изследователски интерес към моя стандарт на живот, включително кандидатът на ПП ГЕРБ, да гласуват за мен. Заемайки длъжността кмет, ще се съобразя със закона. Собствеността, доходите и разходите ми ще бъдат обявени публично и на политическите ми опоненти вече няма да се налага нерегламентирано да ровят в бази данни, които би следвало да са недостъпни за тях. Толкова от мен по тази тема. След като благосъстоянието на основните претенденти в кампанията вече е изяснено, искрено се надявам дебатът да продължи с конструктивни идеи за повишаване на жизнения стандарт и на останалите жители на община Благоевград. Внимание заслужават и някои вече трайно установени управленски практики, в резултат на които за съжаление градът ни напоследък не е най-доброто място за бизнес и живот.
 • Ще бъдете ли малко по-конкретен?
 • Да, съвсем конкретен. Липсата на прозрачност и комуникация с жителите и бизнеса на Благоевград. Създаден е доверен кръг от фирми, които в различни конфигурации на граждански дружества печелят общински поръчки.
  Чудесно е, че са санирани 2000 сгради в страната, голяма част и в Благоевград. Не е ясно обаче защо при усвоения значителен финансов ресурс, или иначе казано средства на данъкоплатците, качеството на ремонтите не е особено добро и санираните блокове не са 4000 или 5000. Нещо повече, което мога да кажа по темата, е, че аз като строител не бих направил топлоизолация с такова качество. Важно е също, че с тези средства, с които се санираха блоковете, могат да се построят 4600 жилища до ключ, и то не панелки, а съвременно строителство. Усещането за корупция в процедурите за възлагане на обществени поръчки е факт.
  Фанфарно се обявява старт на мащабни проекти с неопределени срокове за изпълнение. И до момента на благоевградчани не е обяснено защо вече осем години депото за отпадъци и системата за разделно третиране не са въведени в експлоатация и как реализацията на проекта ще се отрази върху размера на така наречената такса “смет”, която всеки плаща.
  Благоевградските културни институции са неглижирани за сметка на скъпи, показни мероприятия със съмнително качество, липсва отношение към културно-историческото наследство. Само искам да подчертая, че зрелищата са били присъщи за римските императори, но ние живеем в 21 век.
  Липсват и адекватни стимули за местните предприемачи, за привличане на нови и задържане на съществуващите инвеститори. Местни фирми изнасят бизнеса си в съседни общини. Какво направи общинското ръководство при закриването на “Благоевград-БТ” АД? Не реагира.
 • Оценката Ви е доста критична. Предлагате ли обаче конкретни решения?
 • Всяко общество потребява това, което е създало. Приоритет за мен ще бъде осигуряването на нормална бизнес среда, без корупционни схеми и съмнителни обществени поръчки, в която лица с животински прякори няма да са фактор. Всеки гражданин и предприемач ще получава от общината качествени административни и технически услуги в срок. Територията на града ще бъде обезпечена с подробни устройствени планове. Ще съдействам за всяка местна или външна инвестиция, насочена към разкриване на нови работни места по правила, изработени съвместно с Общински съвет – Благоевград. Ще разработим програма за насърчаване и подкрепа на млади предприемачи със стартиращ бизнес. Надявам се да изработим и програма за решаване на жилищните проблеми на младите хора в нашата община.
  В сътрудничество с университетите ще оценим възможностите за развитие на високотехнологични производства. Бизнесът ще бъде стимулиран да инвестира в нови икономически сектори, включително културен туризъм, на база богатото културно-историческо наследство в община Благоевград. Ще направя всичко възможно да реализираме проект “От траките до днес”, чрез който да експонираме археологическите находки в Благоевград – тракийските гробници, древния Скаптопара, късноантичните сгради, средновековните крепости и, разбира се, църквата във “Вароша”. Благоевград има нужда от нови църкви. Искам да се изградят църкви и в парк “Македония” и жк “Запад”. Другото, което искам, е парк “Македония” да бъде отворен за жителите, да се изградят водни каскади и всякакви съоръжения, които да го превърнат в модерен и красив парк.
  В сътрудничество с Министерството на икономиката и собствениците на терени ще работим за създаване на нова индустриална зона и модернизация на съществуващите. Приоритет за мен ще бъде осигуряването на съвременни условия за професионална подготовка на учениците в съответствие с нуждите на бизнеса.
  Д-р Камбитов оставя общинското здравеопазване болно. Общинска администрация и Общински съвет – Благоевград следва да предприемат незабавно действия за изграждане на нова материална база на Многопрофилната болница за активно лечение. Съществени грижи са необходими и за специализираните болници по онкология, пневмофтизиатрични заболявания, кожно-венерически заболявания и Центъра за психично здраве.
  Демографските процеси поставят на дневен ред необходимостта от разкриване на нови социални услуги.
  Културната сфера в Благоевград е изоставена. Необходим е нов подход и аз ще го осигуря. Общината следва да гарантира не просто съществуването на културните институти, а изпълването им с нов живот и съдържание. Искам да обърна специално внимание на инфраструктурата. Проблемът с паркирането в Благоевград все още не е решен. Изграждането на 2-3 паркинга в широкия център е наложително. В резултат необходимостта от “синя зона” ще отпадне.
  Голяма част от улиците са с некачествени настилки и тротоари. Те трябва да бъдат ремонтирани паралелно с реконструкция на ВиК мрежите в съответните части на града.
  Съществен проблем, който влошава и качеството на въздуха в Благоевград, е лошата организация на трафика. Необходим е нов комуникационно-транспортен план. Според статистиката въздухът в Благоевград е запрашен над нормата 65 денонощия годишно, при допустими по стандарт 35. Сред причините е и дейността на Биотец “Рубин”. Въпросът с комина трябва да се реши кардинално, като се задължи фирмата да сложи необходимите филтри за производство.
  На основата на ОУП на Благоевград ще приемем програма за развитие на зелената система в града и селата. Чистотата, озеленяването и управлението на депото за отпадъци, според мен, трябва да бъдат ангажимент на общинска фирма “Биострой”. Проблемите са много. За решаването им е необходим експертен планов подход. Съвместно с експертите от Общинска администрация, директорите на училища, детски градини, ясли, социални и здравни заведения, културни институции, домоуправители, ВиК, КАТ, РПУ1 и 2, ОПУ, камарите на архитектите и инженерите в строителството ще разработя четиригодишна инвестиционна програма. След общоселски събрания, на които ще бъдат обсъдени съществуващите проблеми, в сътрудничество с кметовете и кметските наместници, инвестиционна програма ще бъде изготвена и за благоевградските села.
 • Не са ли доста амбициозни тези обещания?
 • Не са обещания. Това са ангажименти, които поемам пред жителите на община Благоевград. Аз живея тук, наистина.

Коментар с Facebook

loading...

Подобни новини

Остави коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *