КЕВР реши: 8,4% по-евтин газ през февруари

Комисията за енергийно и водно регулиране утвърди цена на природния газ за февруари в размер на 71,08 лв./MWh, без цени за достъп, пренос, акциз и ДДС. На тази цена „Булгаргаз“ ЕАД ще продава природен газ на крайните снабдители и на лица, на които е издадена лицензия за производство и пренос на топлинна енергия. 

Утвърдената цена от 71,08 лв./MWh е с 8,4% по-ниска от цената на природния газ през януари, която беше в размер на 77,60 лв./MWh. Това съобщават от регулатора. 

В утвърдената цена на природния газ са включени: компонента цена на природния газ на вход на газопреносните мрежи, компонента за дейността „обществена доставка“ и компонента за компенсиране на разходи, покриваща разходите на „Булгаргаз“ ЕАД за съхранение на количества в газохранилището в „Чирен“.

Комисията утвърди цената след извършен анализ на внесените днес от „Булгаргаз“ ЕАД актуални данни, формиращи цената на природния газ за февруари. Те отчитат котировките на международните газови пазари до 31 януари включително.

Потребители алармират: Двойно по-високи сметки при същата цена на тока

Регулаторът установи, че общото прогнозно количество за вътрешния пазар е осигурено от три различни източника за доставка. В ценовия микс за февруари е включено цялото договорено количество азерски природен газ, доставян по интерконектора „България – Гърция“ /IGB/, съгласно действащия дългосрочен договор с Азербайджан. Тези количества покриват 42,03% от потреблението за месеца и имат определящо значение за постигането на благоприятни цени на синьото гориво.

„Булгаргаз“ е сключил за февруари договор за доставка на втечнен природен газ (ВПГ) с търговец от региона, след тръжна процедура, при изисквания за минимална доставна цена и предложен начин на плащане. В ценовия микс общественият доставчик е включил и количества природен газ от добив от ПГХ „Чирен“.

С осигурените количества се покриват ангажиментите на обществения доставчик за февруари – към крайните снабдители и топлофикационните дружества, както и количествата по двустранните договори с индустриални клиенти. 

„Намаляването на цената на природния газ създава ценови ползи за всички български потребители – преки ползватели на синьо гориво, клиенти на топлинна енергия, предоставяна от топлоцентрали на синьо гориво, както и за бизнеса“, коментира председателят на КЕВР Иван Иванов на откритото заседание на 30 януари. Според него устойчиво ниските цени на енергийните ресурси, включително газът, са силен антиинфлационен фактор в подкрепа на усилията на България за постигане на критериите за членство в еврозоната.Нова ТВ

loading...


Коментар с Facebook

Подобни новини

Остави коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *