КЗК отмени решението на кмета Р. Томов за прекратяване на процедурата, с която столично ДЗЗД стана оператор на депото в Благоевград

КЗК отмени вчера решението на кмета на Благоевград Румен Томов от 10.12.2019 г. за прекратяване на процедура за възлагане на открита обществена поръчка за избор на оператор за експлоатация и стопанисване на Регионална система за управление на отпадъците, регион Благоевград, обслужваща общините Благоевград, Симитли, Рила, Кочериново и Бобошево. Освен това комисията връща преписката на възложителя за продължаване на процедурата, тоест за сключване на договор със спечелилия я столичен консорциум ДЗЗД „Регионално депо – Благоевград 2019“ /включващ „Център за рециклиране“ ЕООД, „Ресурс фонд“ ООД и „Еко комюнити“ ЕООД/, и разпорежда общината да изплати на ДЗЗД-то направените по производството разноски в размер на 4700 лв.

КЗК се зае със случая след жалба на „Регионално депо – Благоевград 2019“, което спечели поръчката на община Благоевград, обявена по времето на бившия вече кмет на Благоевград Атанас Камбитов през май 2019 г. Решението за избора на ДЗЗД не е обжалвано в законоустановения срок и влезе в сила, в резултат на което на 02.10.2019 г. сдружението получи писмо за представяне на необходимите документи за сключване на договор.

Според изложеното в жалбата от консорциума, въпреки че представило всички нужни документи, „Регионално депо – Благоевград 2019” не получило официална покана за сключване на договор в продължение на няколко дни и на 06.11.2019 г. било принудено да инициира среща с ръководството на община Благоевград, за да пита какво става. На срещата вр.и.д. кмет Иво Николов, който пое управлението на общината, докато Камбитов бе в отпуск заради участието си в местните избори, уведомил представителите на ДЗЗД, че има разпореждане договорът да не се сключва до приключване на изборите и встъпване в длъжност на избрания кмет, пишат в жалбата представителите на консорциума и подчертават, че не станало ясно от кого е издадено това разпореждане.

След приключване на неформалната среща на 8 ноември консорциумът изпратил официално писмо до община Благоевград, в което заявил ясно своето желание за сключване на договора.

3 дни по-късно новоизбраният кмет на община Благоевград Румен Томов встъпил официално в длъжност и с решение от 10.12.2019 г. стопира процедурата по избор на изпълнител.

„Регионално депо – Благоевград 2019″ твърди в жалбата до КЗК, че новият кмет на Благоевград не е посочил дали общинската фирма “Биострой“, с която планира да сключи договор за оператор на депото, разполага с необходимия ресурс, колко време ще отнеме доставката на необходимата техника, ако няма такава, колко допълнителни средства ще се наложи да бъдат инвестирани за това и т.н.

ДЗЗД-то атакакува още за прекратената поръчка с мотива, че „след проведените местни избори мандатите на всички кметове на останалите общини, членове на общото събрание на РСУО – Благоевград, са прекратени и с оглед на тези обстоятелства е невъзможно общото събрание да взима решения във връзка с проведената обществена поръчка, по която има влязло в сила решение“. От консорциума заявяват, че членове на общото събрание са кметовете на общините Благоевград, Симитли, Рила, Кочериново и Бобошево, а не лицата, които изпълняват тази длъжност.

Според КЗК жалбата на консорциума, представен от Димитър Илиев, е основателна.

За решението на комисията натежава фактът, че в условията на комплексното разрешително за експлоатация на депото, изготвено от екипа „Камбитов”, се предвижда, че притежателят му (в случая – община Благоевград) може да възлага въз основа на писмен договор дейностите по стопанисване на „Регионална система за управление на отпадъците, обслужваща общините Благоевград, Симитли, Рила, Кочериново и Бобошево – 1-ви етап“, на българско или чуждестранно юридическо или физическо лице, регистрирано като търговец по Търговския закон или по националното си законодателство, което да изпълнява условията на разрешителното по експлоатацията, закриването, поддръжката и следексплоатационните грижи за площадката. Освен това от приключване на процедурата по избор на изпълнител до решението на Томов да я прекрати не се установява каквато и да било промяна на обстоятелствата.

КЗК отхвърля и мотивите на кмета за прекратяване на поръчката, че индикативната цена за депониране на 1 тон отпадък на регионалното депо в размер на 28.90. лв./тон е взета от членовете на сдружението на 20.07.2017 г., но не е препотвърдена непосредствено преди откриването на процедурата. В самото решение на общото събрание от тази дата се изтъква, че след влизане в сила на комплексното разрешително по чл. 117 от Закона за опазване на околната среда при експлоатацията на депото е възможно да настъпи промяна в така определената цена за тон депониран отпадък, така че този мотив не е основание за решението на благоевградския кмет да прекрати процедурата, е мнението на КЗК.

Решението на комисията подлежи на обжалване пред тричленен състав на Върховния административен съд в 14-дневен срок от съобщаването му на страните.

Припомняме, че депото струваше 17 млн. лв., отпуснати от Предприятието за управление на дейности по опазване на околната среда, и още 5 млн. лв. от Министерство на финансите, в момента с европейско финансиране в него се строи система за рециклиране и компостираща инсталация, а прогнозната стойност за оператор беше 6,1 млн. лв. с ДДС. Благоевградското депо, което бе рекламирано от екипа „Камбитов” като едно от най-модерните в България, продължава да не работи, а отпадъците на областния център на Пиринско се транспортират в Костинброд.

Зам. кметът по строителството на община Благоевград инж. Евгени Терзиев вчера разбра от репортер на „Струма” за излязлото решение на КЗК и призна, че не е запознат с него. „Общината ще чака да го получи официално, ще се запознаем с мотивите и едва след това г-н Томов ще го коментира“, така той отговори на въпроса ни ще обжалва ли кметът решението на КЗК,  или ще сключи договора с ДЗЗД „Регионално депо – Благоевград 2019“.

ВАНЯ СИМЕОНОВА

Коментар с Facebook

loading...

Свързани новини

Оставете коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *