КЗК отмени решение на екскмета на Кюстендил П. Паунов за избор на оператор на депото срещу 8,4 млн. лв. без ДДС

Отстранена от конкурсна процедура фирма успя да спре чрез Комисията за защита на конкуренцията обществена поръчка на Община Кюстендил на стойност 8 400 000 лв. без ДДС. Парите са за избор на оператор за експлоатация и стопанисване на инсталацията за компостиране на разделно събрани зелени отпадъци и инсталацията за предварително третиране на смесено събрани битови отпадъци със съпътстващата ги инфраструктура и подвижна техника на претоварната станция на РУСО „Рила Еко“, за общините Кюстендил, Невестино и Трекляно. При 3-ма участници, от които 2-ма отстранени, поръчката бе спечелена срещу 8 399 600 лв. без ДДС от консорциум „Русо Рила Еко 23“ –  обединение на няколко фирми около русенската „Викториум“ ЕООД на Анета Драгиева.

Фирмата, която пусна жалба в КЗК срещу заповедта от 20 октомври 2023 г. на бившия кмет на Кюстендил Петър Паунов за избор на оператор на депото, е софийската „Д Консей“ ООД на Антонио Петков.Тя е отстранена поради нарушение в миналото на трудовото законодателство – през месец май 2021 г. Инспекцията по труда в София я глобила 1500 лв. заради неподаване в срок на уведомление за трудов договор с един от работниците й. Юристите на фирмата успяха да убедят КЗК, че нарушението е било инцидентно и заради него дружеството не може да се смята за ненадежден партньор.

Комисията върна в Кюстендил преписката по производството с указание новият кмет Огнян Атанасов да продължи процедурата от етап разглеждане и оценка на офертата на „Д Консей“ ООД и възложи на Общината да плати на дружеството 4500 лева, представляващи заплатена държавна такса за образуване на производството.

Решението подлежи на обжалване пред тричленен състав на Върховния административен съд в 14-дневен срок от съобщаването му на страните по делото.

ВАНЯ СИМЕОНОВА

loading...


Коментар с Facebook

Подобни новини

Остави коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *