КЗК спря поръчка на община Благоевград на стойност над 1 млн. лв., спечелена от Б. Киройчев, за зареждане с месо на детските и социални заведения

Комисията за защита на конкуренцията /КЗК/ отмени решението на кмета Румен Томов от 3 септември 2020 г. детските и социалните заведения на територията на община Благоевград да се зареждат с месо от „Евро Мийт енд Милк“ ЕООД на благоевградчанина Борис Киройчев.

Производството бе образувано по искане на класираната на трето място фирма „Аллур“ ООД със собственик софиянецът Росен Ценов, който в няколко страници е изброил пред КЗК нарушенията, допуснати от благоевградската комисия за избор на изпълнител. Според „Аллур“ ООД офертите на другите двама участници в обществената поръчка – „Евро Мийт енд Милк“ ЕООД и софийската  „Бохемис“  ООД на Кирил Рангелов, не покривали критериите за подбор, заложени в документацията, тъй като не разполагали с обект, регистриран по чл. 12 от Закона за храните за производство или търговия на едро с храни, освен това двете фирми нямали на разположение необходимия минимум от транспортни средства, отговарящи на санитарно-хигиенните изисквания за транспортиране на хранителни продукти, и дори отсъствали от регистъра на Българската агенция за безопасност на храните с фирмите, които имат разрешителни за превоз на странични животински продукти.

Жалбоподателят е посочил дори допуснати от комисията  аритметични грешки при формиране на ценовите предложения на класираните на първо и второ място участници.

За да изготви решението си, КЗК е разгледала обстойно цялата поръчка, чиято прогнозна стойност е 1 082 111.10 лв. Отчетено е, че победителят „Евро Мийт енд Милк“ ЕООД е дал най-ниска цена – 1 026 938,74 лв., както и най-добро време за реакция при спешна поръчка – 30 минути от склад в Благоевград. Въпреки това КЗК се е съгласила с по-голяма част от констатациите на жалбоподателя, включително и най-важното, че комисията е подходила формално по оценка на офертите на участниците, не ги е разгледала подробно и в резултат неправилно е присъдила конкретни точки на победителя в противоречие с утвърдената в документацията методика за оценка.

Освен че трябва да върне отново обществената поръчка от ниво оценка на офертите на кандидатите, община Благоевград е задължена да заплати на „Аллур“ ООД направените в производството пред КЗК разноски в размер на 850 лв. Комисията е оставила без уважение искането на община Благоевград и на „Евро Мийт енд Милк“ ЕООД  жалбоподателят на свой ред да им плати юридически хонорари.

Решението на КЗК подлежи на обжалване пред Върховния административен съд в 14-дневен срок.

ВАНЯ СИМЕОНОВА

Коментар с Facebook

loading...

Свързани новини

Оставете коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *