Кметовете на селата в община Разлог получават правомощия да контролират търсенето, проучването и добива на подземни богатства

Кметовете на седемте населените места в община Разлог ще осъществяват контрол върху физическите и юридически лица, извършващи дейности по търсене, проучване или добив на подземни богатства. Със своя заповед, базирайки се на разпоредбите на Закона за местното самоуправление и местната администрация и Закона за подземните богатства, кметът на община Разлог инж. Красимир Герчев им делегира правомощия за това.

Селските управници ще имат право и да налагат актове на лицата, които извършват такава дейност без издадено разрешително или концесия, както и на такива, чиито разрешения или концесии са спрени поради извършване на дейности, които са в противоречие със законовите разпоредби, или са нарушили клаузите по договорите си.

Същите правомощия получават и шестима специалисти от отдел „Екология, чистота и земеделие“ към община Разлог. Това са главният специалист в отдела Емилия Даракчиева и колегите й специалисти Евелина Пахова, Янко Дамянов, Васил Калоянов, Георги Бозов и Методи Колев.

Въпреки делегираните правомощия задълженията на градоначалника са да насочва и координира дейността на селските управници и специалистите от Общинска администрация, както и да осъществява контрол за целесъобразността и законосъобразността при изпълнението им.

За гореописаните дейности, които ще се контролират от селските управници, те ще имат право при установено нарушение да съставят актове, въз основа на които оправомощеният орган определя санкцията, която да бъде наложена.

Сурови, предвидени в Закона за подземните богатства, са санкциите. От 1000 до 10 000 лв. е глобата за физическо лице, което извършва търсене и/или проучване на подземни богатства без издадено разрешение, или такова, чието действие е спряно. Имуществена санкция в размер на 5 до 50 хил. лв. е пък наказанието за юридическо лице или едноличен търговец.

За добив на подземни богатства без предоставена концесия или спряна такава санкциите са още по- високи. При първо нарушение се предвиждат глоби от 1000 до 20 хил. лв., при второ тя е от 5 до 50 хил. лева и при всяко следващо минималната е 10 хиляди лева, а максималната 100 хил. лева. Много по-високи са имуществените санкции, които се налагат на фирми, занимаващи се с добив на подземни богатства. Там минималната санкция за първо нарушение е 50 хил. лева, а максималната 100 хил. лева. 200 до 300 хил. лева е при второ нарушение, а за трето и всяко следващо достига максимален размер от половин милион лева, а минимумът е 400 хил. лв.

ЯНА ЙОРДАНОВА

Коментар с Facebook

loading...

Подобни новини

Остави коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *