Кметът Ат. Камбитов оспорва отказ на МРРБ да зачете разходи по саниране на сградата на полицията

Министерство на регионалното развитие и благоустройството отказа да верифицира разходи, извършени при саниране на сградата на ОД на МВР – Благоевград. Решението, подписано от зам. министъра на МРРБ, е взето на 6 март тази година и се отнася до дейности извън задължителните енергийни и конструктивни мерки, които са счетени за недопустими.

Това става ясно от протокола на дело в Административен съд – Благоевград, образувано по жалба на кмета на община Благоевград Атанас Камбитов, който оспорва решението.

Процесуален представител на общината по делото е  началникът на отдел „Обществени поръчки” Ива Цветанова, според която са извършени съпътстващи дейности към основните енергоспестяващи мерки, а не самостоятелни. Юристката е поискала да бъде допусната и назначена съдебно-техническа експертиза, изпълнима от вещо лице – строителен или ОВК инженер (инженер „Отопление, вентилация и канализация“), който, след като се запознае с материалите по делото, сред които обследвания за енергийна ефективност, насоките за кандидатстване и техническите паспорти, да отговори на поставените въпроси.

Адвокатът на МРРБ оспорва жалбата и се противопоставя на искането за експертиза с аргумента, че проектните предложения следва да включват всички задължителни енергоспестяващи мерки, които са предписани в обследването за енергийна ефективност. Става въпрос само за тези мерки, а не за съпътстващи.

„На второ място, видно от решението, с което е отказано да бъде извършена верификация на разходи, са посочени разходи като: „Поставяне на огромен осветен надпис“, за което не мисля, че е необходимо да има човек специални технически познания, за да прецени, че това не е нито енергоспестяваща мярка, нито конструктивна, или „Подмяна и монтаж на външен отдушник на кухня“, или пък мълниезащитната инсталация на сградата. Считам, че насоките са ясни и трябва да бъдат включвани само задължителни енергоспестяващи мерки. За един осветен надпис или отдушник на кухня не мисля, че са необходими технически познания“, заявява адвокатът.

С оглед обективното изясняване на обстоятелствата, съдия Димитър Узунов допуска извършването на съдебно-техническата експертиза от вещо лице, чието заключение трябва да бъде представено в следващото заседание, което е насрочено за 19 юни.

Проектът „Въвеждане на мерки за енергийна ефективност, осигуряване на достъп на хора с увреждания и цялостно обновяване на фасадите на сгради на ОД МВР и Първо РУП – Благоевград“ бе на стойност 1 365 584,52 лв. с ДДС и се финансира по Оперативна програма „Региони в растеж 2014-2020”.

Фирмата, която бе класирана за изпълнител на обществената поръчка, е „Ай Би Си-Консулт ЕООД“ с управител Милена Ризова.

В Административен съд има няколко идентични дела, в които общината оспорва наложените от МРРБ финансови корекции във връзка с нарушения по проекти по Оперативна програма „Региони в растеж“, което опровергава твърдението на местните управници, че такива не са налагани. Само в понеделник в Административен съд са насрочени две такива дела във връзка с финансови корекции на други два проекта, от общо 10, за които МРРБ е установило нарушения при възлагането на обществени поръчки.

БЕТИНА ГЕОРГИЕВА

    

 

Коментар с Facebook

loading...

Свързани новини

1 Коментар

  1. Безплатно просвещение за "калинки"

    “Калинките” в Общ. администрация е крайно време да се научат, че се заплащат САМО енерго-спестяващи мерки (ЕСМ), които са препоръчани и описани в енергийното обследване на сградата (енергийния одит), извършен от лицензирана фирма! Въз основа на тези ЕСМ е изчислена икономията на енергия, срока на откупуване и прочее технико-икономически показатели. И ако тези показатели отговарят на заложените в програмата, се отпускат пари за тяхното постигане. След завършване на проекта независима фирма, определена с конкурс, извършва ВЕРИФИЦИРАНЕ, което ще рече, че проверява дали извършените работи са точно тези, които са предписани в ЕСМ. Ако е правено нещо допълнително, то си е ЗА СМЕТКА на собственика, т.е. не се покрива от програмата! Анадънмо?

    Отговор

Оставете коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *