Кметът на Бобошево Кр. Маринов поиска отмяна на решения от виртуална сесия по време на пандемията, били незаконосъобразни, съдът го опроверга

Кметът на община Бобошево Крум Маринов оспори по административен път решенията на местния минипарламент от дистанционно заседание по време на пандемията. Става въпрос за приетите такива от сесията на 30 април тази година. Те касаят избор на членове на Обществения съвет, негов председател, като съветниците са прекратили дейността на Временната комисия за определяне и предлагане на състав на съвета; приета е информация за дейността на дирекция „Социално подпомагане” – Бобошево на територията на община Бобошево за 2019 г.; информация за храненето на децата в ДГ „Здравец“, отпуснати са две еднократни парични помощи в размер на по 200 лв. за новородени и друга еднократна парична помощ в размер на 400 лв. на местна жителка от фонда „Обезщетения и помощи по решение на ОбС“.

Още в началото на сесията избраниците са решили  да се проведе като закрито, виртуално заседание с видеоконферентна връзка. Това е станало с подкрепата на осем парламентаристи, други двама са се въздържали.

Според магистратите от Кюстендилския административен съд, независимо кой е вносител на предложението, единствено ОбС има правомощие да вземе решение за вида на заседанието – открито или закрито. Присъстващите общински съветници при необходимия кворум и мнозинство са обсъдили и гласували предложението. Взетите решения от закритото заседание са оповестени на населението на общината по предвидения за това ред, поради което е спазен и принципът за публичност.

При взимане на решението за закрито заседание правилото на Закона за мерките и действията по време на извънредно положение е неприложимо, тъй като регламентира възможността за провеждане на заседание от разстояние или за взимане на неприсъствени решения. Провеждането на заседание от разстояние означава присъствено решение, при което съветниците се намират на различни места, но имат директна връзка помежду си. Неприсъствените решения се взимат без прякото участие на съветниците в момента на самото заседание, при дадено тяхно съгласие за начина на гласуване. За разлика от заседанията от разстояние и неприсъствените решения, провеждането на открити или закрити заседания е свързано с принципа за публичност на заседанията, т.е. с възможността същите да бъдат наблюдавани от трети лица – граждани, организации и медии, като на гражданите и организациите следва да бъде осигурена възможност за участие. Няма знак за равенство между закрито и виртуално заседание, гласят мотивите на Административния съд под Хисарлъка.

Така магистратите отхвърлиха жалбата на градоначалника Крум Маринов и обявиха, че сесията от 30 април е законосъобразна. Решението на съдия Милена Алексова-Стоилова може да се обжалва на втора инстанция пред Върховния административен съд.

ГЕРГАНА ИВАНОВА

Коментар с Facebook

loading...

Подобни новини

Остави коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *