Ковид 19 променя правилника на кюстендилския минипарламент

Нов текст в правилника за работа на Общински съвет – Кюстендил включва възможността да се заседава от разстояние при извънредно или бедствено положение. Промените в правилника са обявени за публично обсъждане и са качени и на интернет страницата на кметството.

Създаването на нов член в основния документ за работата и дейността на местния парламент гласи, че при обявени извънредно положение, бедствено положение, извънредна епидемична обстановка или кризисна ситуация, засягащи територията на общината или част от нея, и когато въведените мерки и наложените ограничения, свързани с тях, не позволяват или затрудняват провеждането на присъствени заседания, Общинският съвет или неговите комисии могат да провеждат заседания от разстояние. Те обаче ще бъдат съобразени при спазване на условията за кворум и лично гласуване, като се осигурява пряко и виртуално участие чрез видеоконференция чрез технически средства за комуникационна връзка за едновременно предаване и приемане на образ и звук между общинските съветници, намиращи се на различни места, които отговарят на изискванията за мрежова и информационна сигурност, и гарантират участието, идентифицирането и начина на гласуване на всеки общински съветник. Към протоколите от заседанията от подобен тип ще върви и видеозапис върху електронен носител. Въвежда се и възможността Общинският съвет да може да провежда заседания и на друго място, в друг ден и в друг час, когато обстоятелствата налагат това.

Председателят на Общинския съвет свиква заседанията и определя начина на провеждането им, като осигурява публичност и пряко излъчване на интернет страницата на общината, освен ако Общинският съвет реши отделно заседание да бъде закрито.

ГЕРГАНА ИВАНОВА

Коментар с Facebook

loading...

Свързани новини

Оставете коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *