Майката и братът на кмета К. Котев строят закрит минерален басейн до фамилния хотел в парковата зона на Сандански

Майката и братът на санданския кмет Кирил Котев започват строителството на покрит басейн в местността Чинар куши в парковата зона на курортния град. Людмила и Иван Котеви са описали в съпътстващата документация басейна като „обект за търговия и услуги”. Той ще бъде построен върху собствен на фамилията терен от 2166 кв.м, където е издигнат и семейният хотелски комплекс „Перун”. Хотелът бе въведен в експлоатация през 2009 г., когато Кирил Котев още не бе кмет, а само млад и надежден бизнесмен.

Новопредвиденият за изграждане обект ще е с площ 157.1 кв.м и с обем 74.2 куб.м, в самостоятелна сграда, която ще бъде построена точно до хотела. Пълненето на басейна ще се осъществява с минерална вода от извор № 8 в гр. Сандански чрез водопроводно отклонение. За ползването на минералния извор Котеви вече имат издадено от директора на Басейнова дирекция „Западнобеломоски район“ разрешително за водовземане от минерални води № 41610027/13.09.2016 г. с краен срок на действие до 13.09.2026 г. и разрешение за строеж №165/14.09.2017 г. за изграждане на трасе на водопровода, издадено от главния архитект на община Сандански.

Басейнът няма да разполага със собствени санитарни възли – посетителите му ще ползват тези в приземното ниво на хотела. За правилното му функциониране към него са предвидени две подземни помещения – компенсаторен резервоар на кота -1.40 м и филтърно на кота – 2.10 м.
Басейнът ще се изпразва в съществуваща ревизионна шахта от площадковата канализация в имота и оттам – в улична канализация.

Тъй като инвестиционното предложение не попада в границите на защитени територии и зони, не се предполага фрагментиране, увреждане и трансформация на природни местообитания и местообитания на видове, предмет на опазване в защитените зони. По тази причина преценката на компетентния орган РИОСВ – Благоевград е, че не е необходимо провеждане на процедура по оценка за съвместимост.

Людмила Котева и синът й Иван са собственици на фирма „Профстрой” ООД, в която майката има 120 000 лв. от капитала на дружеството, а кметският брат – 80 000 лв. В същата фирма собственост имаше и Кирил Котев, но след като бе избран за кмет, на 03.11.2014 г. той я напусна и я остави за управление на майка си и брат си.

ВАНЯ СИМЕОНОВА

Коментар с Facebook

loading...

Свързани новини

Оставете коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *