КПКОНПИ обжалва отхвърлянето на иск срещу сина на Христо Бисеров

С решение от 26 ноември състав на Софийския окръжен съд е отхвърлил исковете на КПКОНПИ срещу сина и съпругата на Христо Бисеров, както и срещу „Солари Елов дол“ ЕООД, с обща цена на иска 4 081 099,21 лева. Комисията е осъдена да заплати съдебни разноски в размер на 327 743,97 лв., от които 164 500 лв. адвокатски хонорари и 163 243,97 лв. държавна такса по сметка на съда, съобщиха от комисията.

Гражданското дело в Софийския окръжен съд е образувано през октомври 2015 г. Първото заседание по делото не е проведено заради нередовно призоваване и е отложено за 15 септември 2016 г. С определение от 17 юни 2016 г. съдът е прекратил производството по делото, с мотиви, че след като наказателното производство срещу лицето е прекратено, делото за отнемане на незаконно придобито имущество също следва да бъде прекратено. От Комисията тогава е претендиран адвокатски хонорар в размер на 147 600 лв. Определението за прекратяване е обжалвано пред Апелативен съд София, който го потвърждава (с особено мнение на един от съдиите). Следва обжалване от Комисията пред Върховния касационен съд, който на 14 март 2017 г. спира производството до приемане на тълкувателно решение по ТД №4/2016 г. на ОСГК – ВКС. Впоследствие, с определение от 21 февруари 2019 г. ВКС отменя обжалвания съдебен акт и връща делото на Софийския окръжен съд. Заседание е насрочено на 23 май 2019 г., но не е проведено, поради нередовно призоваване. Делото е отсрочено за 26 септември 2019 г., но два дни преди това Софийския окръжен съд го прекратява отново с мотиви, че не може да приеме, че Директива 2014/42/ЕС се отнася само за наказателните производства. КПКОНПИ е осъдена да плати на ответниците адвокатски хонорар от 164 500 лв.

Следва ново обжалване от страна на КПКОНПИ пред Апелативния съд в София, който през февруари 2020 г. спира производството до постановяване на решение по дело №С-234/2018 на Съда на Европейския съюз.

На 23 април 2020 г. Апелативният съд отменя определенията за прекратяване и присъждане на разноски и връща делото отново на СОС за продължаване на съдопроизводствените действия. На 20 октомври 2020 г. първоинстанционният съд дава указания на ищеца, тъй като тогава счита исковата молба за нередовна. Указанията са изпълнени от КПКОНПИ на 11 ноември 2020 г.

Осем дни по-късно, за първи път от октомври 2015 г., е проведено първо заседание по делото, като в рамките на час и 15 минути съдът приема проекта на доклад, без да се съобрази с възраженията на представителя на КПКОНПИ, отменя допуснатите съдебно-автотехническа и съдебно-икономическа експертиза, изслушва допуснатите свидетели на ответната страна, приема съдебно-техническа оценителна експертиза, но заявява, че няма да приеме стойностите, посочени от вещото лице, а ще вземе предвид тези по нотариалните актове. Съдът не допуска и поисканата от ищеца съдебно-счетоводна експертиза, с въпроси относно воденото счетоводство на ответно дружество и прекратява съдебното дирене, като дава ход на устните състезания и обявява делото за решаване. На страните е предоставен седемдневен срок за писмени бележки.

На 26.11.2020 г., в последния ден за представяне на писмени бележки, пет години и един месец след предявяване на исковата молба и седем дни след първото съдебното заседание, съдът постанови първоинстанционното решение, с което са отхвърлени исковете на КПКОНПИ в цялост и Комисията е осъдена да заплати съдебни разноски в общ размер на 327 743,97 лв., от които 164 500 лв. адвокатски хонорари и 163 243,97 лв. държавна такса на Софийски окръжен съд.

В мотивите си съдия Евгения Генева приема, че „недостигът на средства“ не е основание за незаконността на придобитото имущество. Същото следва да бъде установено от наказателна присъда, акт на данъчни органи или първо да бъде воден установителен иск и чак след него дело за отнемане на незаконно придобито имущество. Относно формирането на несъответствието, съдът приема следното: „Впрочем „недостигът“ през годината на закупуване на нивите е калкулиран на базата на „пазарна оценка“, различна от цената в нотариалните актове, т.е. недостигът е фиктивен.“ Относно несъответствието, съдът приема и че то може да се погасява по давност. Съдия Генева приема, че исковете срещу ответниците са допустими, но неоснователни, поради прекратяването на наказателното производство.

На 14 декември 2020 г. КПКОНПИ обжалва решението на Софийския окръжен съд пред Апелативния съд в София. Основният довод в жалбата е, че първоинстанционното решение е в пълно противоречие с разпоредбите на закона, със съдебната практика и с решение на Съда на Европейския съюз. 

Коментар с Facebook

loading...

Подобни новини

Остави коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *