HP-p1-728×90 Refan
HP-p1-728×90 Refan
HP-p1-728×90 Refan

Край на тежката бюрокращина, бизнеса и гражданите си отдъхват

Кабинетът прие решение да се премахне изискването някои официални удостоверителни документи да се предоставят на хартиен носител.

По този начин се предприемат  мерки за намаляване на административната тежест върху гражданите и бизнеса, посочват от Министерския съвет.

Преди седмица на среща с представители на местната власт правителството обеща до седмица да отпаднат първите административни тежести за гражданите и бизнеса, така че хората да не чакат по опашки.

С правителственото решение се предприемат първите стъпки за въвеждане на служебен обмен на данни между администрациите по отношение на 12 удостоверителни документа. Вече съществува техническа възможност съдържащите се в тях данни да бъдат служебно извличани – автоматизирано или полуавтоматизирано, по електронен път.

Дванадесетте документа са:

1. Удостоверение за вписани в регистър БУЛСТАТ обстоятелства, издавано от Агенцията по вписванията;

2. Удостоверение за вписванията, отбелязванията или заличаванията по партида на юридическо лице в Имотния регистър, издавано от Агенцията по вписванията;

3. Удостоверение за вписванията, отбелязванията или заличаванията по партида на физическо лице в Имотния регистър, издавано от Агенцията по вписванията;

4. Удостоверение за актуално състояние от Търговския регистър, издавано от Агенцията по вписванията;

5. Удостоверение за наличие или липса на задължения за публични държавни вземания, събирани от митническите органи, издавано от Агенция „Митници“;

6. Удостоверение за семейно положение, издавано от общинска администрация;

7. Удостоверение за съпруг/а, деца, издавано от общинска администрация;

8. Удостоверение за брак, издавано от общинска администрация;

9. Удостоверение за наличието или липсата на задължения, издавано от Националната агенция за приходите;

10. Удостоверение обр. УП-7 за размер и вид на пенсия/и и добавка/и, издавано от Националния осигурителен институт;

11. Удостоверение обр. УП-8 за доход от пенсия/и и добавка/и, издавано от Националния осигурителен институт;

12. Удостоверение за признаване на придобито висше образование в чужбина, издавано от Националния център за информация и документация.

Определен е кратък срок за изпълнение – 15 август, който ще позволи изготвянето до месец септември 2017 г. на нормативните актове, чрез които ще се отстранят идентифицираните пречки за изпълнението на Закона за електронното управление и ще се премахне възможността на администрациите да изискват от гражданите въпросните удостоверения на хартиен носител.

Коментар с Facebook

loading...

Свързани новини

Оставете коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *