Крематориумът на З. Разбойникова в Благоевград притесни ековедомствата, искат ОВОС с математическо моделиране доколко е безопасен на 695 м от спалните на хората в „Струмско”

С математическо моделиране докъде ще се простират миризмите от бъдещия крематориум на Благоевград структурите на МОСВ ще преценяват доколко удачно е предложението на благоевградчанката З. Разбойникова в частния гробищен парк, който възнамерява да строи, да има и пещ за изгаряне на трупове.

Преценката към момента на РИОСВ – Благоевград е, че теренът от 2,5 дка в местността Колибите, близо до новите гробища, е само на 695 м източно от Благоевград и на 845 м западно от с. Изгрев. От работата на крематориума обаче се очаква замърсяване на въздуха с интензивно миришещи вещества и устойчиви органични замърсители от комина на инсинераторната пещ, затова математическото моделиране ще трябва да прецени при лоши метеорологични условия какво точно ще дими над комина, доколко пречиствателната инсталация ще улавя замърсителите, на какво разстояние ще се разнасят миризмите и до каква степен ще бъде замърсен приземният атмосферен слой. Проучването се налага заради включването на крематориумите в Стокхолмската конвенция за устойчиви органични замърсители и опасенията на екоинспекциите, че крематориумът ще се строи в район с и без това нарушено качество на въздуха – Благоевград е сред градовете с огромно количество фини прахови частици и полициклични ароматни въглеводороди.

На 11.12.2020 г. Регионалната здравна инспекция е излязла със становище, че има реална опасност за здравето на хората заради риска от неприятни миризми и токсични вещества – въглероден оксид, въглероден диоксид и др., както и с отделяне на устойчиви органични замърсители, поради което инвестиционното намерение трябва да бъде подложено на оценка за въздействието върху околната среда /ОВОС/. Мотивите за сложната процедура са, че крематориумът може да въздейства пряко и необратимо върху почвата, има опасност от дългосрочни и обратими последствия по отношение на водите, но дълготрайни и значително отрицателни по отношение на въздуха.

Процедурата по ОВОС се състои от 7 основни етапа. Първият еуведомяването на компетентните органи и засегнатото население, което вече е направено. Вторият етап е преценяване на необходимостта от ОВОС, а третият – определяне на обхвата, съдържанието и формата на доклада за ОВОС, както и изготвянето му.

Докладът по ОВОС се изработва от екип от независими експерти, който включва специалисти от редица области на науката – еколози, орнитолози и др.

След внасянето на доклада по ОВОС се дава възможност на съответните органи да извършат оценка за качеството му. Оценката се прави от административния орган в 30-дневен срок от внасянето на доклада. В случай на отрицателна оценка органът дава указания за отстраняването на непълнотите и несъответствията в доклада, а при 3 отрицателни оценки на доклада процедурата по ОВОС се прекратява. Ако оценката е положителна, следва обществено обсъждане на доклада в община Благоевград. Вземането на решение по ОВОС трябва да стане 45 дни след приключване на обществените обсъждания. Последният етап от процедурата е осъществяването на контрол по изпълнението на решението.

Цялата процедура може да се проточи 1-2 години.

Припомняме, че Разбойникова обяви намерението си да прави частно гробище преди няколко месеца. В детайли проектът й включва гробищният парк да разполага максимум със 100 места за починали,  до тях да се постави стена за още толкова урни, но да има и надземна оборотна гробница за около 80 запечатани метални ковчези, в каквито днес се слагат телата на починалите от коронавирус. В първата от двете планирани за строеж сгради ще са залите за граждански ритуал и възпоминания плюс хладилна камера и крематориум за 10-15 кремации годишно, а във втората ще бъде костницата и складово помещение за ковчези и урни.

Преди 5 г. същото инвестиционно намерение – за строеж на частен гробищен парк с крематориум, заяви и друга благоевградчанка – Р. Оркова, която всеки момент ще започне реализацията, след като извървя цялата процедура по събиране на разрешителни и ОВОС. Гробищата и на двете бизнесдами са върху еднакъв по обем терен от 2,5 дка, само че Оркова е изчислила, че в нейния парцел ще се поберат 4 пъти повече гробни места – 400.

ВАНЯ СИМЕОНОВА

Коментар с Facebook

loading...

Подобни новини

Остави коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *