Крупник с неочакван бонус от АМ „Струма” – рехабилитират обиколния път на тунел „Кривия”

Жителите на Крупник получиха сериозен бонус от строежа на АМ „Струма”, след като Агенция „Пътна инфраструктура” реши да рехабилитира обходния път през землището на селото, който ще се ползва от шофьорите, докато тече ремонтът на т.нар. Тунел Кривия при Симитли. Въпросният път, който заобикаля тунелното съоръжение, е с дължина около 630 м.

Преди дни АПИ поиска от ресорните благоевградски институции разрешение за временна организация и безопасност на движението при отбиването му по стария път с оглед започващите проучвателно-проектантски работи и строителство на тунела, който се  намира при 388-и километър на път I-1 /Е-79/ София – Кулата. Агенцията веднага получи уверението на РИОСВ – Благоевград, че за инвестиционното му намерение не е необходимо провеждане на процедура по реда на Глава шеста от Закона за опазване на околната среда, тоест оценка за въздействието върху околната следа. Извършената преценка на рисковете от временния маршрут е направена, след като възложителят АПИ преценил, че е невъзможно строителните дейности в тунела да бъдат изпълнявани без отбиване на движението, като се работи само в едното платно.

Така дългоочакваният ремонт на тунела ще започне с рехабилитация на пътната настилка на обходния маршрут и поставяне на сигнализация с пътни знаци за въвеждане на временна организация и безопасност на движението в пътния участък. Според АПИ рехабилитацията не изисква осигуряване на допълнителни площи, както и ползване на взрив. Въпреки че пътят попада в границите на защитена зона BG0000366 „Кресна – Илинденци“ за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна, според РИОСВ не се създават условия и предпоставки за тяхното увреждане и трансформация, тъй като не се изменят територии и ключови елементи на околната среда, не се очаква пряко или косвено унищожаване или увреждане на местообитания на видове птици, не се създава преграда, възпрепятстваща миграцията на видовете, а възможните шумови и антропогенни въздействия са с ограничено периодично действие и не се очаква да доведат до значително безпокойство върху видовете, предмет на опазване.

Самият тунел, който ще бъде подложен на основен ремонт, е с дължина 343 м. Ремонтът ще включва нова отводнителна система, хидроизолация, нова светофарна уредба и енергоефективно осветление и други системи, повишаващи безопасността на движение. Срокът за изпълнение на проучвателните работи е 120 дни, а на ремонта – 300 дни.

Изпълнител на проучвателните и на ремонтните работи е ДЗЗД “Геопът – Тунел Кривия”, в което са: “Геострой” АД и “Пътстрой-92” АД. Стойността на договора е 3 212 721,60 лв. с ДДС.

Строителният надзор се осъществява от “Пътконсулт 2000” ЕООД. Техният договор е на стойност 54 720 лв. с ДДС. Проектът се финансира от бюджета на Агенция “Пътна инфраструктура”.

ВАНЯ СИМЕОНОВА

Коментар с Facebook

loading...

Свързани новини

1 Коментар

  1. Правия

    Тунел “Кривия” се намира при Кресненското ханче. Няма нищо общо със Симитли и Крупник. Защо не давате тия теми на хора, които знаят за какво служи картата?

    Отговор

Оставете коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *