Кюстендилска област на опашката по работна заплата в страната, заетите в обществения сектор получават 1381 лв. средно, в частния – 866 лева

1000 лева е била средната брутна работна заплата за Кюстендилска област през първото тримесечие на годината, информират от подразделението на Статистическия институт. Възнаграждението намалява спрямо четвъртото тримесечие на 2020 г. с 0.8%. Най-голямо намаление има в отрасъл „Транспорт, складиране и пощи” и „Търговия; ремонт на автомобили и мотоциклети”. Икономическата дейност, в която е регистрирано най-голямо увеличение на средната месечна работна заплата, е „Създаване и разпространение на информация и творчески продукти; далекосъобщения”.

Средната брутна месечна работна заплата в област Кюстендил през първото тримесечие на 2021 г. за обществения сектор е 1381 лв., а за частния – 866 лева.

В сравнение с първото тримесечие на 2020 г. средната месечна работна заплата за областта нараства с 9.2%, като най-голямо e увеличението в икономическите дейности „Създаване и разпространение на информация и творчески продукти; далекосъобщения” и „Хуманно здравеопазване и социална работа“.

Спрямо същия период на предходната година средната месечна работна заплата в обществения сектор нараства с 21.1%, а в частния сектор – с 3%. Така регионът се нарежда на опашката с 26-о място по показателя средна брутна месечна работна заплата в страната.

Най-високо средномесечно трудово възнаграждение получават наетите лица по трудово и служебно правоотношение в областите София (столица) – 1989 лв., София – 1410 лв., Варна – 1313 лв., Стара Загора – 1307 лв., и Враца – 1306 лв.

По предварителни данни на Националния статистически институт (НСИ) наетите лица по трудово и служебно правоотношение в област Кюстендил към края на март 2021 г. достигат 27.2 хиляди, което е с 4.2% повече спрямо края на декември 2020 година.

В структурата на наетите лица по икономически дейности най-голям е относителният дял на наетите по трудово и служебно правоотношение в дейностите „Преработваща промишленост” и „Търговия, ремонт на автомобили и мотоциклети” – съответно 30.7% и 13.1%.

Спрямо края на четвъртото тримесечие на 2020 г. наетите лица в обществения сектор се увеличават с 1.3% (до 6.9 хил.), а в частния сектор – с 5.3% (до 20.3 хиляди).

В края на март 2021 г. наетите лица по трудово и служебно правоотношение в област Кюстендил са с 0.3% повече в сравнение с края на март 2020 година. В процентно изражение увеличението е най-значително в икономическите дейности „Операции с недвижими имоти“, „Хотелиерство и ресторантьорство“ и „Добивна промишленост”. Най-голямо процентно намаление на наетите лица в края на март 2021 г. спрямо същия период на предходната година има в дейност „Създаване и разпространение на информация и творчески продукти; далекосъобщения”.

ГЕРГАНА ИВАНОВА

Коментар с Facebook

loading...

Подобни новини

Остави коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *