ЛЮБОПИТЕН КАЗУС! Спипани в незаконно зарибяване охранители оправдани от съда в Петрич – не се знаело точно кога метнали първите рибки в яз. „Валтата”

Петричките магистрати отказаха да потвърдят глоба от 2000 лв. на наемателите на яз. „Валтата” в петричкото с. Самуилово, въпреки че те бяха спипани от Басейнова дирекция „Западнобеломорски район” в грубо нарушение на Закона за водите – зарибяване на язовира и ползване на повърхностните води без разрешително.

Проверката на „Валтата” става на 05.05.2017 г. и е извършена от двама инспектори на дирекцията, които установяват, че обектът е частично ограден с телена мрежа, в него има складово помещение, в което се съхранява пшеница и царевица за захранка на рибите, както и че по повърхността на водата се виждат рибки с дължина от 2 до 5 см.
Независимо че всичките тези находки са безспорно доказателство за незаконно отглеждане на риба в язовира, петричкият съдия Мая Банчева отмени акта на Басейнова дирекция, тъй като съставителите му вписали в него само датата, на която хванали наемателите в нарушение, но не и кога точно е започнало извършването на това нарушение.

„Липсата на дата, респективно период, през който се твърди да е извършено нарушението, засягат правото на защита на жалбоподателя, тъй като същият е поставен в невъзможност да разбере за какво точно нарушение е санкциониран, за кой период от време следва да организира защитата си”, мотивира решението си съдия Банкова.

Мистерия е защо самата дирекция не се е сетила, че и преди е глобявала „Валтата” за същото – в наказателно постановление от 28.12.2016 г. бе установено, че язовирът се зарибява с шаран от март 2016 г.

Любопитно е и как петричките съдии са очаквали точна дата, от която наемателите на „Валтата” хвърлят в него дребни рибки, след като тази информация може да бъде дадена единствено от самия закононарушител, а едва ли някой ще си каже доброволно от кога точно гази закона, за да го глобят.

Буквоядството на закона можеше да бъде избегнато и ако някой си беше направил труда да влезе във Фейсбук страницата на яз. „Валтата”, където собствениците непрекъснато качват снимки и клипове от поредното зарибяване. Такива е имало на 02.05.2018 г. /300 кг каракуда/, 23.06.2018 г. /шаранчета от 0,800 кг до 1,200 кг, общо 400 кг/, 27.07.2018 г. /шаран от 1 кг до 1,8 кг, общо 400 кг/ и много други. Въпреки че това не са началните дати, откакто язовирът е започнал да се пълни с риба, въпросните 3 зарибявания също са направени незаконно, защото и до момента охранителната фирма „ЛСФК Секюрити” ООД, която го нае в края на 2015 г. от „Напоителни системи” АД за 10 години, няма разрешително за рибовъдно стопанство. Едва в началото на тази седмица Басейнова дирекция „Западнобеломорски район” даде положително становище на наемателите за отглеждане на риба, но и то не е окончателно.

Съгласно намеренията на фирмата във „Валтата” ще се отглеждат до 10 тона годишно шаран, бял амур, толстолоб, дъгова и балканска пъстърва, сивен, сом щука и есетра. Въпреки преценката на екоминистерството, че инвестиционното намерение на инвеститорите е допустимо, оказва се, че то е дадено буквално на ръба на закона, защото до миналата година язовирът, който се води „във водосбора на река Струмешница от българо-македонската граница до вливането й в река Струма”, беше с характеристиката на „водното тяло в лошо състояние”.

В края на 2016 г. обаче екоминистерството прецени, че приложените до момента мерки за подобряване на състоянието не са дали никакъв резултат и вместо да ги направи още по-драконовски в новия План за управление на речните басейни, ведомството предпочете да снижи критериите, като определи „по-малко строги цели за опазване на околната среда”. По преценката на Басейнова дирекция трансграничното с република Македония водно тяло е чувствителна, витратно уязвима зона, замърсена с азот и фосфор на входа на границата с България, освен това допълнително и периодично замърсявана от оранжерийното зеленчукопроизводство и овощни градини на западната ни съседка, поради което е невъзможно състоянието на р. Струмешница да се подобри преди 2027 г., и по тази причина е редно целите ни да бъдат снижени. Вече се гони умерено състояние на показателите в отклонение и се работи по направление тези стойности по-скоро да не се влошат още повече, отколкото да достигнат нормалните си параметри.

Вероятно е въпрос на случайност, че „ЛСФК Секюрити” нае яз. „Валтата” на 12 ноември 2015 г., видимо с цел да развъжда и продава риба, а критериите към състоянието на водосборния басейн бяха снижени рязко през декември 2016 г. По предишния План за управление на речните басейни наемателите никога нямаше да могат да получат разрешително за рибовъдно стопанство.

В становището си от 31 юли 2018 г., че фирмата може да отглежда риба в яз. „Валтата”, Басейнова дирекция е напомнила на охранителите, че за развъждане на аквакултури и свързаните с тях дейности е необходимо провеждане на процедура по издаване на разрешително за ползване на водния обект. Любопитното е, че точно заради липса на същото разрешително през май 2017 г. Басейнова дирекция направи за пръв път отказ на „ЛСФК Секюрити” да отглежда шаранчета в язовира, тъй като с подписването на договора за наем собственикът му „Напоителни системи” АД  нарушил чл. 40 от Закона за водите, тоест прехвърлил собственото си разрешително за водовземане от повърхностни води на трето лице, в случая наемателя, без да има право.

ЛСФК „Секюрити” ООД е фирма на софиянките Ивелина Льондова и Ирина Атанасова-Гърнева, а неин управител е Юри Фердинандов. Фирмата охранява юридически и физически лица и тяхното имущество, масови мероприятия и предимно футболни срещи. Яз. „Валтата” е единствената й странична дейност и, както се вижда от досегашните й институционални перипетии, усвояването й става по възможно най-трудния начин.

БОРЯНА ЦОНЕВА

Коментар с Facebook

loading...

Свързани новини

Оставете коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *