ЛЮБОПИТЕН КАЗУС! Със снимка на редовна оферта КЗК обори жалбата на отстранения от поръчка за 2,85 млн. лв. разложанин Н. Божанов

Отстраненото от обществената поръчка за почистване на коритото на река Златарица ДЗЗД „Божанов – Хидро“ не успя да убеди Комисията за защита на конкуренцията, че е станало жертва на субективно отношение от страна на тръжната комисия. Вчера КЗК отхвърли жалбата й срещу избора на изпълнител – „ВДХ“ АД – София, представлявана от изпълнителния директор Момчил Борисов.

Жалбата на обединението в няколко страници бе за допуснати множество нарушения на Закона за обществените поръчки. Сред посочените бе отстраняването на фирмата без мотиви, наличие на технически грешки в графика, представен от „ВДХ“, както и много сериозното обвинение, че победителят си подал офертата в прозрачен плик, а комисията го приела без възражения, вместо да го отстрани от процедурата.

След като е оборила жалбоподателя пункт по пункт, за да го убеди, че не е прав, КЗК е включила в решението си дори и снимка на плика с офертата, от която съвсем ясно личи, че той е плътен, а не прозрачен. Комисията си е позволила да коментира и едно от противоречащите си обвинения на жалбоподателя: „Буди недоумение изявлението на ДЗЗД „Божанов-Хидро“, касаещо „ВДХ“ АД. От една страна, жалбоподателят твърди, че в техническото си предложение участникът е трябвало да посочи организацията за изпълнение на строителството съгласно техническата спецификация. От друга, твърди, че представеното предложение за организация на изпълнение на поръчката отговаря на техническата спецификация“. Констатира се противоречие в позицията на ДЗЗД „Божанов-Хидро“, тъй като в жалбата веднъж се сочи пълно несъответствие, а втори път се твърди, че офертата на „ВДХ“ АД отговаря на техническата спецификация.

ДЗЗД „Божанов-Хидро“, създаден между „Божанов груп“ ЕООД с управител разложанина Никола Божанов и софийската „Хидростроителство“ ООД, получи от КЗК и отказ да му бъдат платени юрисконсултските разходи.

Припомняме, че в поръчката участваха общо 5 фирми, привлечени от солидната прогнозна цена от  2 852 389 лева с ДДС. 4 от тях, сред които благоевградските фирми „Растер-юг“ на Радослав Костов и Антон Муртов и „Стилстрой – М“ ООД на Михаил Камбитов, бяха отстранени заради непълноти в техническите им предложения и несъответствия с критериите за подбор.

ВАНЯ СИМЕОНОВА

Коментар с Facebook

loading...

Свързани новини

Оставете коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *