ЛЮБОПИТНА СТАТИСТИКА! Мъже от 30 до 39 г. най-честите с осъдителни присъди в Пиринско, половината от тях се измъкват „условно“

В Благоевградска област намаляват кражбите, но се увеличават документните престъпления, половината от осъдените лица получават условни присъди и само 1/4 са с ефективни присъди. Това показва прочитът на данните за миналите през съда през 2018 г. дела, които са събрани и обобщени от националната статистика.

Миналата година в областта са приключили делата за 1602 извършени престъпления, от тях 466 са завършили с ефективно осъждане, 835 – с условно, за 48 престъпления обвиняемите са били оправдани, в 13 случая делото е било прекратено, а по 240 съдебни процеса обвиняемите са получили административно наказание.

С осъдителни присъди са приключили делата за 1301 извършени престъпления, което е с 1% повече в сравнение с 2017 г.

Броят на обвиняемите в областта през 2018 г. е 1528, от които с ефективна осъдителна присъда са излезли от залата 426 души, условно осъдените са 804,  освободени от наказателна отговорност са 238 лица, оправдателна присъда са получили 46 обвиняеми, а на 14 делата са прекратени.

Осъдените непълнолетни на възраст от 14 до 17 г. са 41, или 3.3% от всички осъдени лица.

Най-голям брой от миналогодишните дела са били за общоопасни престъпления, главно свързани с ПТП-та.  През 2018 г. с осъждане са завършили 666 такива дела, или 51.2% от всички престъпления. По тях са осъдени 625 души /50.8%/. Спрямо 2017 г. се наблюдава увеличение с 4.2% при престъпленията и с 6.3% на лицата, осъдени за общоопасни престъпления.

202 са делата за престъпления против собствеността. Те са с 6,5% по-малко в сравнение с 2017 г.

Престъпленията против личността, приключили с осъждане, са 85, а осъдените по тях лица са 80. Нарастването в тази категория е с 2,5%.

Най-драстично е увеличението – с 52.7% спрямо предходната година,  на документните престъпления, завършили с осъдителна присъда. Броят им е 84. През 2018 г. магистратите в Югозапада са издали осъдителни присъди още на 68 души за престъпления против стопанството, на 44 за престъпления против брака, семейството и младежта и на 10 – за престъпления против реда и общественото спокойствие.

От осъдените преобладаващите са мъже – 92.8% от общия брой, а повечето от тях са във възрастовата група 30-39 г. /321 лица/. Това е най-активната възраст и за женските престъпления.

В структурата на осъдените по наложени наказания най-голям е относителният дял на тези, които са получили присъда до 6 месеца – 532-ма от общо 991, само 1 е влязъл в затвора за 15 г.

Наказанието „пробация” е наложено на 165-има, глоба са отнесли 65 души, а обществено порицание са получили 9.

ВАНЯ СИМЕОНОВА

Коментар с Facebook

loading...

Свързани новини

Оставете коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *