Местният парламент в Благоевград разпространи важно съобщение

Във връзка с изтичане мандата на съдебните заседатели към Окръжен съд Благоевград и на основание писмо с изх. № 220/12.05.2017 година на Председателя на Окръжен съд Благоевград, съгласно разпоредбите на Закона за съдебната власт, в изпълнение на Решение № 299 по Протокол № 9 от заседание на Общински съвет Благоевград проведено на 25.08.2017г., Общински съвет Благоевград открива процедура за избор на 70 броя кандидати за съдебни заседатели за Окръжен съд Благоевград.

Временната комисия за избор на кандидати за съдебни заседатели кани заинтересованите жители на община Благоевград да представят в Общински съвет Благоевград, кабинет № 108 в сградата на Община Благоевград необходимите документи в срок от 11.09.2017г. до 20.10.2017г.

 

 1. I. Кандидатите за съдебни заседатели трябва да отговарят на изискванията на чл. 67, ал. 1 от Закона за съдебната власт:
 2. да бъдат дееспособни български граждани;
 3. да са на възраст от 21 до 68 години;
 4. да имат настоящ адрес в община Благоевград;
 5. да имат завършено най- малко средно образование;
 6. да не са осъждани за умишлено престъпление, независимо от реабилитацията;
 7. да не страдат от психически заболявания.

 

На основание чл. 67, ал. 3 от Закона за съдебната власт, съдебен заседател не може да бъде лице, което:

 1. е съдебен заседател в друг съд;
 2. е общински съветник от съдебния район, за който е избран;
 3. участва в ръководството на политическа партия, коалиция или организация с политически цели;
 4. работи в съд, прокуратура, следствени органи, МВР или други органи от системата за национална сигурност, намиращи се в съдебния район, за който е избран.

 

 1. Кандидатите за съдебни заседатели да представят в Общински съвет Благоевград, следните документи:
 2. подробна автобиография, подписана от кандидата;
 3. нотариално заверено копие от диплома за завършено образование;
 4. свидетелство за съдимост, издадено за кандидатстване за съдебен заседател;
 5. медицинско удостоверение, че лицето не страда от психическо заболяване;
 6. данни за контакт на две лица, към които общинския съвет да се обърне за препоръки;
 7. мотивационно писмо;
 8. писмено съгласие;
 9. декларация за липса на обстоятелства по чл. 67, ал. 3 от ЗСВ;
 10. документ за извършена проверка по реда на Закона за достъп и разкриване на документите и за обявяване на принадлежност на български граждани към Държавна сигурност и разузнавателните служби на Българската народна армия, ако са родени преди 16 юли 1973 година.

 

Образци на документите /заявление и декларация по чл. 67, ал. 3 от ЗСВ/ са на разположение на кандидатите в Общински съвет Благоевград (кабинет № 108, ет. 1 в сградата на Община Благоевград), както и на сайта на Община Благоевград- http://www.blgmun.com/, в раздел Общински съвет.

 

Документите се подават лично в сградата на Община Благоевград, ет. 1, кабинет № 108 в срок от 11.09.2017г. до 20.10.2017г.

 

Списъкът на допуснатите до участие кандидати, заедно с техните автобиографии, мотивационни писма и препоръки, и документи по чл. 68, ал. 3, т. 9 от ЗСВ се публикуват на интернет страницата на общинския съвет най- малко 14 дни преди датата на изслушването по чл. 68а от ЗСВ.

 

Коментар с Facebook

loading...

Подобни новини

Остави коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *