Топ теми

„Миле Инженеринг” с поредна спечелена поръчка в Разлог, с 2.5 млн. лв. ще строи допълнителни съоръжения към депото в с. Баня

С комплексна оценка от 99.78 точки, включваща критериите качество и цена, разложката фирма „Миле Инженеринг“ на Георги Фарфаров е класирана на първо място и предложена за  изпълнител по обществената поръчка на община Разлог с предмет „Изпълнение на строително-монтажни работи за реконструкция на клетка №5 за ТБО и прилежащи съоръжения на „Регионално депо за неопасни отпадъци – Разлог“, която е на обща прогнозна стойност от 2 648 338 лева без ДДС, или 3 178 338 лева с ДДС.

С дадената най- ниска ценова оферта от 2 573 986 лева фирмата е получила максималния брой точки – общо 60, след оценката по този показател и е класирана на първо място.

Общо четири фирми се бориха за спечелването на обществената поръчка. Втора по резултат с комплексна оценка от  59,58 точки е класирана софийската „Трейс Груп Холд“ АД, чиято ценова оферта беше малко над дадената от конкурента й „Миле Инженеринг“ и бе на стойност 2 592 196 лева. На трето и четвърто място са класирани съответно „Виа Конструкт Груп“ с комплексна оценка от 88,79 точки (40 т. за техническо предложение и 48,79 т. за ценово) и „Полимар Разлог“ ДЗЗД с 81,46 точки (31,82 т. за техническо предложение и 49,64 т. за цена).

Вече тече 10-дневният срок за обжалване на решението за избор на изпълнител. Обществената поръчка включва дейности по изграждане на допълнителни съоръжения към депото в разложкото село Баня с цел подобряване на техническата му и технологична структура; преструктуриране на клетка №5 за депониране на твърди битови отпадъци с оглед увеличаване общия обем на депонираните в депото отпадъци, респ. увеличаване времето за неговата експлоатация; изграждане на прилежащи съоръжения на депото и подхода към клетка №5: стабилизиране на пътния насип на обходния път  в южния участък на клетка 1 и по-конкретно външната (източна) берма, в подхода към клетка №5. Към дейностите е включена и напорна система за оросяване на отпадъците с инфилтрат по трасето, като напорният тръбопровод ще обслужва клетка 1.

За заложените дейности предложената за изпълнител фирма е дала срок за изпълнение на строително-ремонтните дейности от 91 календарни дни и гаранция от 10,5 години.

Това е поредната поръчка, която фирмата печели от началото на тази година. Тя спечели още обществената поръчка за ремонт на общинската улична и пътна мрежа  на стойност 1 560 000 лева, поръчката за реконструкция на улици в Баня и изграждане на кръгово кръстовище с прогнозна стойност от  1 539 161 лева, както и обществената поръчка за ремонт и рехабилитация на няколко улици в Разлог на стойност 938 454 лева.

ЯНА ЙОРДАНОВА

Коментар с Facebook

loading...

Свързани новини

Оставете коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *