МОСВ отряза Петрич от идеята да превърне в туристическа атракция Хераклея Синтика, пречка се оказа „Кожуха”

Министерството на околната среда и водите отказа на община Петрич обединяване на 3 поземлени имота в с. Рупите и изработване върху тях на урегулиран поземлен имот, който да послужи за социализация на античния град Хераклея Синтика, т. е. да бъде обслужваща зона на разкопките за експониране, възстановки на исторически събития, рекреационни дейности и отдих.

Според Регионалната инспекция по околната среда и водите в Благоевград искането на общината е недопустимо, тъй като имотите попадат в границите на природната забележитгелност „Кожуха”, която е под егидата на Министерството на околната среда от далечната 1962 г. Същият този терен в момента е горска територия – публична държавна собственост в обхвата на ДГС – Петрич. Според РИОСВ по тази причина цялата идея на община Петрич да се обособи такава зона около античния град попада под ударите на чл. 24 от ЗЗТ, според който в района на „Кожуха” се забраняват сеч, кастрене, повреждане и изкореняване на всякаква растителност, както и изменение на естествения облик на местността.

Заради „Кожуха” РИОСВ – Благоевград директно прекрати образуваното административно производство с гриф „поради недопустимост” и така обрече уникалните разкопки да останат и занапред една гола археология, без достъп до тях по асфалт и без възможност да се превърнат в истинска туристическа атракция.

Отказът на екоинспекцията да позволи обособяване на зона около руините е сериозен удар по отношение идеите на местната управа, която в началото на тази година обяви Хераклея Синтика за обект от първостепенно значение и заяви плановете си за приоритетно осигуряване на реставрация, консервация, опазване, популяризиране и развитие на археологическия парк. Тъй като откритите в античния град инфраструктура, магазини, базилика, античен форум и др. увеличиха в пъти през последните 2 г. туристите, през януари местният парламент одобри кандидатстване по Приоритетна ос „Регионален туризъм” на ОП „Региони в растеж” за бъдещото развитие на античния град. Парите се отпускат за опазване и популяризиране на културното наследство чрез развитие на цялостни туристически продукти, включващи неизползвания потенциал за културен туризъм в регионите в България. За да може общината да кандидаства, тя обаче трябваше да премине ситото на РИОСВ и ограниченията, налагани от природната забележителност „Кожуха”, а опитът й се оказа неуспешен.

ВАНЯ СИМЕОНОВА

Коментар с Facebook

loading...

Свързани новини

Оставете коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *