Мощни фирми от Югозапада се съревновават за обществена поръчка за 4 млн. лв. на община Банско за ремонт на улици

Общо шестима участници са подали документи за участие в публичното състезание на община Банско за сключване на рамково споразумение с предмет: „Поддържане (превантивно, текущо и аварийно-възстановителни работи при аварийни ситуации), основен ремонт (рехабилитация) и реконструкция на улици, тротоари и площадни пространства в населените места на община Банско и общински пътища, стопанисвани от община Банско“. Прогнозната стойност на поръчката е в размер на 4 млн. лева без ДДС, или 4.8 млн. лева с ДДС.

Оферти са подали „Галчев Инженеринг“ ЕООД, представлявана от Любомир Галчев, БКС ЕООД – Гоце Делчев на Руен Кирев, благоевградската „Пиринстройинженеринг“ ЕАД, представлявана от Костадин Костов и Стефан Стоев, както и фирмите на местните бизнесмени Георги Бенин и Димитър Даутов – „Авон 5“ ООД и „Лесострой 2010“ ЕООД. Оферта за участие в процедурата е подадена и от обединение „ТРП Банско 2019“ДЗЗД – гр. София. Водещ партньор в него е „ПСТ Груп“ ЕАД, която според данните в Търговския регистър се представлява от Камен Кичев, а едноличен собственик на капитала е регистрираната в Кипър фирма „Колвик сървисис Лимитид“.

Техническите предложения на фирмите вече са отворени от комисията, назначена да проведе обществената поръчка. При прегледа на документите при всички участници са установени непълноти и им е даден петдневен срок да ги отстранят, след което комисията трябва да реши дали всички участници ще бъдат допуснати до втория етап – отваряне на ценовите оферти.

За четири от фирмите участнички има данни, че са били изпълнители на обществени поръчки на община Банско. Най-много са спечелените от „Пиринстройинженеринг“, които обаче са в годините назад. Според изнесените в сайтове данни от Търговския регистър в периода 2007-2014 година тя е била изпълнител на общо 17 обществени поръчки на курортната община, на обща стойност малко над 10.6 млн. лв.

Другата фирма, която е печелила обществени поръчки на община Банско, е „Авон 5“ ООД на Георги Бенин от Банско, която в периода 2012-2017 година е била изпълнител на 6 поръчки на обща стойност за над 1.9 млн. лева, като две от тях са спечелени от обединения, в които фирмата е партньор.

Фирмата на Димитър Даутов също е била изпълнител на обществени поръчки на община Банско. През 2017 г. е печелила поръчка на стойност 595 673 лева и е била директен изпълнител, а през 2015 година за 1.6 млн. лева като партньор в ДЗЗД „Обединение Банско 2014 година“.

Фирмата, която бъде избрана за изпълнител, ще подпише с община Банско рамково споразумение и за период от 4 години ще се грижи за поддържането и рехабилитацията на улиците, тротоарите и площадите.

ДЕЯНА ПОПОВА

Коментар с Facebook

loading...

Свързани новини

Оставете коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *