МРРБ поряза община Благоевград с финансова корекция от 11 712 лв. и заради поръчка, спечелена от собственика на „Перун – ККБ” К. Кирилов

Административен съд потвърди нова финансова корекция, наложена от МРРБ на община Благоевград, по проект за европейско финансиране в сферата на социалните услуги. Изчислената и наложена финансова корекция е в размер на 11 712.54 лв., т.е. 5% върху 234 250.80 лв. с ДДС, колкото е общата стойност на безвъзмездната помощ за оборудване и обзавеждане на Центъра за обществена подкрепа за деца и семейства и Дневния център за подкрепа на деца с увреждания и техните семейства.

Обществената поръчка по обявените три позиции е спечелена от фирмата на благоевградския бизнесмен Кирил Кирилов „Перун – ККБ“ ЕООД, който подписал договор за изпълнение на 31 декември 2018 г. При последваща проверка е установено нарушение – неравно третиране на участниците, изразяващо се в неправомерни критерии за подбор, посочени в обявлението за поръчката или в документацията за участие. Въведено било изискване участниците да имат ударно-пробивна машина – 3 броя, и товарна кола до 3.5 т – 1 бр., което според МРРБ е ограничително, тъй като не съответства на предмета на съответните обособени позиции. Това дало основание на зам. министъра на МРРБ да определи финансова корекция в размер на 5 % от допустимите разходи с решение от 22 май 2019 г. Последвала жалба от страна на община Благоевград в Административен съд.

При разглеждане на делото е допусната съдебно-счетоводна експертиза и след анализ на събраните доказателства съдия Саша Алексова потвърждава финансовата корекция и осъжда общината да изплати на МРРБ направените разноски – 200 лв. за юрисконсултско възнаграждение. Решението подлежи на обжалване пред ВАС.

Както „Струма” писа”, община Благоевград увисна със задължение от 1 701 205 лв. заради финансова корекция, наложена от МРРБ заради незаконосъобразна обществена поръчка за изграждането на социалните жилища в квартал „Освобождение”. Корекцията бе наложена от зам. министъра на регионалното развитие и благоустройството, който е и ръководител на Управляващия орган на Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020 г. и представлява 25% от допустимите разходи при строителството, за което е отпусната 9 506 000 лв. безвъзмездна финансова помощ от ЕС на община Благоевград при управлението на кмета Атанас Камбитов.

Според МРРБ общината като възложител е нарушила принципите на равнопоставеност, свободна конкуренция и пропорционалност, като е ограничила участието на лицата в процедурата, тъй като предметът на обществената поръчка е недостатъчно определен и др.

БЕТИНА АПОСТОЛОВА

Коментар с Facebook

loading...

Свързани новини

Оставете коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *