МФ официално се отказа да следи оборотите чрез касовите апарати

Министерство на финансите (МФ) официално се отказва от въвеждането на новите изисквания за софтуер за управление на продажби в търговските обекти (СУПТО), наложени от наредбата за касовите апарати – спорната Наредба Н-18.

МФ предлага от Закона за данъка върху добавената стойност (ЗДДС) да отпаднат всички текстове, свързани с идеята за затягане на контрола върху оборотите на търговците чрез специален софтуер за управление на продажбите. Това става ясно от публикувания за обществено обсъждане проект. 

На практика новият финансов министър Кирил Ананиев изпълнява заявката си от края на юли да отмени въведените технически и други изисквания по отношение на СУПТО с промени в Закона за ДДС, пише инвеститор.

Припомняме, че в началото на годината след сериозно обществено недоволство тогавашният финансов министър Владислав Горанов отложи с 6 месеца приемането на промените в наредбата, които трябваше да влязат в сила на 31 януари тази година. В крайна сметка срокът бе изместен до края на тази година.

Наредбата създаде сериозни проблеми на бизнеса в страната, а много компании вече инвестираха значителни средства, за да отговорят на изискванията.

Ако предложените сега промени бъдат одобрени от депутатите, ще се сложи край на продължилата две години драма с опитите за затягане на контрола върху отчитането на търговските обороти, които изведоха фирми и на протести.

„За изминалия двугодишен период въпреки непрекъснатия диалог с производители/разпространители на софтуери за управление на продажбите и ползватели, и приетите множество предложения за прецизиране на разпоредбите, касаещи изискванията към софтуера за управление на продажбите в търговски обект, все още са налице правила, които водят до противоречиви тълкувания на условията на закона и наредбата. Като следствие от това се стигна до извода, че към този момент изискванията към софтуера за управление на продажбите в търговски обект пораждат затруднения, противоречия и пречки за бизнеса, поради което разпоредбите на чл. 118 от ЗДДС, засягащи изискванията за деклариране и използване на софтуера за управление на продажбите, се отменят“, посочва се в мотивите към предложението.

Според недоволните предприемачи в Наредба Н-18 има твърде неясни и противоречиви текстове, както и казуси, които могат да доведат до различни тълкувания, а това от своя страна да доведе до създаване на условия за корупция и чиновнически произвол. Досега фирмите твърдяха, че наредбата създава допълнителна финансова тежест за легалния бизнес и най-вече за малките и средни предприятия. Ето защо се очаква, че българският бизнес ще си отдъхне след отпадането на изискванията, за които основно настояваше бившият финансов министър Владислав Горанов.

Законът за ДДС бе променян на няколко пъти тази година заради кризисното намаляване на ставките от 20 на 9 на сто за определени сектори, но в настоящото предложение за промени няма последващи корекции, въпреки че ресторантьорите настояват за спад на косвеното облагане и при поръчките за вкъщи. 

Финансовото министерство предлага и редица технически промени в данъчните закони за следващата година. Въвеждат се редица европейски изисквания, свързани с вътреобщностните доставки и доставките от трети страни.

В преходните и заключителни разпоредби на законопроекта са предложени промени в Закона за акцизите и данъчните складове, Закона за корпоративното подоходно облагане, Закона за данъците върху доходите на физическите лица, Закона за местните данъци и такси и Закона за счетоводството.

При законите за корпоративно подоходно облагане и за облагането на доходите на физическите лица се премахват някои изисквания при издаването на документи, с което се намалява административната тежест.

Предложенията за изменение и допълнение на Закона за акцизите и данъчните складове са изготвени с цел усъвършенстване на данъчното законодателство. Направените в проекта предложения са насочени главно към поясняване на неясноти при прилагането на закона, попълване на съществуващи пропуски и намаляване на административната тежест за икономическите оператори. Направено е предложение за промяна на разпоредбата на чл. 22 от ЗАДС, свързано с прилагането на условията за възстановяване на платения акциз за етилов алкохол, вложен в производството на лекарствени продукти.

Коментар с Facebook

loading...

Свързани новини

Оставете коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *