Над 140 души в неравностойно положение в Благоевград продължават да получават социална грижа“Независим живот“

В община Благоевград продължава изпълнението на проект  „Създаване на звено „Център за услуги в домашна среда” към Домашен социален патронаж – Благоевград за предоставяне на интегрирани социални услуги за лица над трудоспособна възраст и лица в неравностойно положение” по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2014-2020 г., процедура BG05M9OP001-2.002 “Независим живот”.

С цел осигуряване на устойчивост, проектът бе обезпечен от общинския бюджет за два месеца, допълнително. От 1 септември,  на основание сключено споразумение между Община Благоевград и Агенция за социално подпомагане са осигурени средства услугите да  продължат до 31.12.2017 г.

По този начин над 140 души в неравностойно положение ще получат необходимата грижа. Дейността на проекта е насочена към подобряване качеството на живот и достъпа до социални услуги за социално включване на хора с увреждания между 18 и 65 години и хора над 65 г. в невъзможност за самообслужване с цел преодоляване на последиците от социалното изключване и бедността.

В рамките на изпълнение на проекта бяха разкрити нови работни места, за хора, които полагат грижи за близките си с увреждания.

Коментар с Facebook

loading...

Свързани новини

Оставете коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *