Над 400 граждани в разгорещен спор правилно ли е калкулирана от общинската комисия прогнозна цена на водата от 4.08 лв. на кубик

При липса на търпение, освирквания, критики и недоволства  премина общественото обсъждане на резултатите от финансовия анализ, изготвен от комисия от община Разлог за разходите на ВиК оператора на територията на община Разлог при хипотеза функционирането му като отделно общинско дружество. Обсъждането протече при изключително висок интерес от страна на жителите на общината. Около 400 души се стекоха, за да покажат своята гражданска позиция и да изразят недоволството си от  крайния резултат от анализа и формираната прогнозна  себестойност на питейната вода от 4.08 лева за кубик, в случай че Разлог вземе решение за учредяване на самостоятелно ВиК дружество.

Хората демонстрираха недоверие към формираната крайна себестойност и атакуваха с въпроси  кмета на Разлог Красимир Герчев, председателя на Общинския съвет д-р Мария Копанарова и авторите на анализа Тодор Дамянов и Ваня Илиева, които бяха на трибуната. Много от зададените въпроси и изказаните мнения по време на обсъждането излязоха извън конкретиката на темата, но всички бяха свързани с проблемите във ВиК сектора, засегнато бе и качеството на питейната вода.  

Страстите се разгорещиха, когато пред аудиторията бе пояснено как е формирана цената и че тя няма как да е по-ниска, ако в Разлог ВиК дружеството се обособи като самостоятелно и трябва да инвестира в нея. Разяснено бе още, че при евентуално отделяне от асоциацията по ВиК, община Разлог няма да има възможност за финансиране от държавата или ЕС за рехабилитация на водопроводната  мрежа, за която са необходими 45 млн. лева, и бе уточнено, че тези пари трябва да дойдат от таксите. Това разгорещи още повече страстите и хората поискаха обяснение защо.

„Една от основните думи наистина е инвестиции”, каза кметът на Разлог Красимир Герчев и допълни: „Всички сме наясно, че водопроводната мрежа на Разлог не е добра. В довеждащия водопровод на Добърско има и дървени тръби. Политиката дали ни харесва, или не, е отделен въпрос. Получихме писмо  от МРРБ, в което ясно се казва, че общини, които не са асоциирани към ВиК асоциациите, няма да получават целеви субсидии от МРРБ. Това  касае и  европейските програми там, където няма консолидирана асоциация, няма да има финансиране. Въпросът е много сложен и анализът показва точно това – какво би се случило, ако ние нямаме инвестиции и откъде ние можем да вземем такива, след като няма да получим от МРРБ, няма да получим по европейски програми, общинският бюджет също няма право да дотира търговски дружества. С оглед на това едно общинско дружество трябва да разчита изцяло на таксите, които ние, гражданите на тази община, трябва да плащаме, за да може да се инвестира и поддържа мрежата”, каза Герчев и припомни, че само през последните пет дни само в Разлог е имало 12 аварии и допълни: „Положението наистина е притеснително и това е един от приоритетите като цяло на общината, защото не се ли инвестира в тази мрежа, в един момент тя ще изгърми и може да се окаже, че 10 или 15 дни не можем да се оправим с авариите. Когато се взима решение, трябва да се взима информирано решение, защото инвестиционният процес е много сложен и в зависимост от съответните конюнктури”, каза кметът Кр. Герчев и апелира хората да излязат от емоционалността.

Поясненията не задоволиха присъстващите и те атакуваха с поредните въпроси. Общинският съветник адвокат Иван Димитров пък поиска да разбере кои са правните основания за липсата на възможност за финансиране на общински дружества. 

„В анализа се споменава, че не могат да се правят инвестиции, ако не сме в асоциацията и не можем да участваме по европейски програми. Кой нормативен акт ни забранява ние да участваме по проекти, ако сме отделно ВиК, чисто правно къде е определена тази забрана? По отношение на инвестициите – ще инвестира ли  ВиК асоциацията споменатите 45 млн. лева във водопроводната мрежа на град Разлог?”, попита Димитров и поиска да разбере още дали е изследван въпросът за учредяване на ВиК асоциация Разлог-Банско или Разлог-Банско, Белица-Якоруда и може ли тази асоциация да участва за европейско финансиране. Той отправи критики към малките инвестиции през последните години.  

„Несериозно е за 40 години да е подменена 20% от ВиК мрежата и ние за 16 да подменим останалите 80%, каза адвокат Иван Димитров.

Тук Герчев поясни, че темата е обвързана с много правни въпроси и е трудно да се коментира. Уточни обаче, че полученото от МРРБ писмо лежи именно на нормативни актове. По отношение отделна асоциация между близките общини градоначалникът заяви: :Тя е свързана и с общинските съвети на общините и никой не може да каже те какви решения ще вземат. Това е само една хипотеза. Споразумението на България с ЕС за новия програмен период, което в момента работи, позволява финансиране само на асоциации, които са 100% консолидирани”, поясни Герчев.

Темата се пренесе върху анализа и липсата на конкретика по отношение на направените инвестиции. Илиана Кондева поиска обяснение от експертите от ВиК – Благоевград за направените инвестиции в Разлог до момента.

„В анализа трябваше да се изнесат данни колко години по колко пари ВиК инвестира в Разлог и какво е направено с тези пари?”, попита Кондева. Отговор на въпроса даде Величка Димкова, ръководител „Технически отдел” във ВиК – Благоевград, която поясни, че през 2018 година дружеството е инвестирало 148 216 лева, а през 2017 година 165 960 лева и уточни, че тези инвестиции не са обложени с печалба и са реализирани със собствена работна ръка, което означава, че себестойността на услугата е доста по-ниска, отколкото ако тя е извършена от външна фирма. Аудиторията поиска и данни за приходи и разходи на дружеството през последните години. Според данните, изнесени от Димкова, през последните четири години  ВиК – Разлог е реализирало общо 762 хил. лв. загуби. Най много са през 2015 година, когато в Разлог са отчетени разходи от 1 762 845 лв. и приходи в размер на 1 418 000 лв., или 344 845 лв. загуби. През 2016 година загубите са 90 162, през 2017 – 106 хил. лв., и през 2018 – 221 хил. лева.  

Фокусът се пренесе върху анализа, когато думата взе инициаторът на протестите Димитър Марков. Той заяви, че документът е предоставен на финансист, който е дал компетентно мнение, което Марков зачете: „Анализът е аматьорски, непрофесионален и унизителен за потребителите – гражданите на община Разлог. Вписани са данни, които изкривяват резултатите и най-вече целта, която е цената на водата. Този анализ трябва да бъде възложен по компетентност на лица, имащи компетентност да го изготвят. Анализът не се състои само от данни за  разходи и бъдещи инвестиции, а дълбоко проучване на действителното състояние на ВиК системата. Трябва да бъдат проучени и раздел с приходи, който в анализа е сведен до минимум”, прочете мнението Марков и заяви, че ще поиска за следващата сесия на ОбС да бъдат предоставени подробни данни за приходите на ВиК дружеството в Разлог. Той заяви, че ще бъде пусната жалба до Агенцията за държавна финансов инспекция, както и до всички засегнати институции.

Кметът Красимир Герчев категорично заяви, че е несериозно да се четат анонимни мнения: „Нека излезе с името си тази дама и да се свърже с екипа, да бъдат разгледани претенциите, които има, тези данни да бъдат анализирани, за да може да се внесе в ОбС за разглеждане един анализ, който да бъде консенсусен. Ако има такъв специалист, нека да дойде, да се легитимира, да подкрепи или критикува анализа и съответно да даде препоръки. Не приемам да бъдат отправяни анонимни критики към служителите на администрацията, които работиха 3 месеца по този анализ”, каза Герчев.

„Нашият анализ, аматьорски или не, цената е получена като 4.08 лева и това е цената, ако се отделим от ВиК асоциацията”, категоричен бе Дамянов.

Мнение по отношение на калкулираната себестойност даде финансистката Рилка Коцакова, която каза, че разходите не са калкулирани правилно, и заяви, че ако пропускът бъде калкулиран, се получава цена от 1.52 лева

„В анализа е включен разход за амортизация, след този разход е включена и цялата стойност на инвестицията и питам: Ако аз си купя компютър и дойде клиент, в цената за услугата и стойността на компютъра ли ще включа?”, каза Коцакова и след това уточни: „В началото анализът  започва, че мрежата ще се експлоатира 30 години, в амортизационния план е заложено тя да пренесе стойността си,  т.е. инвестицията 10 години. 30 ли пренасяме, или 10, защото срокът на ползване на съответната инвестиция трябва  да е точно и  конкретно определен. Цената на инвестицията се дели на този срок и се получава цената за година от използването на тази инвестиция. Не може към това да се прибави и цялата инвестиция. Оттам се получава не двоен, а петорен разход. Цената, която излиза при тази ситуация, ако махна цената на инвестицията, се получава себестойност 1.52лева“, поясни Рилка Коцакова.

Финансовият директор Т. Дамянов се съгласи с мнението, но уточни, че целта на анализа е била да покаже каква трябва да бъде стойността на водата, за да могат да се осигурят средства за покриване на тези инвестиции.

 Разговорите засегнаха както лични казуси, така и цялостното състояние на ВиК инфраструктурата. Поставени бяха питания и за изградените преди няколко години водопроводи  между селата Бачево и Годлево и между селата Добърско и Горно Драглище, за които са вложени инвестиции, а реално те не са функционирали никога. Поради многото въпросителни, които останаха неизяснени, репортер на „Струма” поиска отговор от община Разлог на следните въпроси: Каква е инвестицията, от кого е направена, въвеждани ли са в експлоатация, кой оперира с тези водопроводи и годни ли са за употреба? Следващата седмица ще стане ясно дали в администрацията се съдържат някакви документи за визираните водопроводни трасета и кога са изграждани. Това, което се знае, е, че те са полагани предишното десетилетие, по информация на „Струма” това е станало преди 2008 година. 

Кръстьо Паланков от Елешница постави на дневен ред изградения преди две години в родното му село водопровод, който също не се експлоатира, а в него са вложени солидни инвестиции.

Всички знаем за проблемите на Елешница. Преди две години се изгради водопровод, за да ни захраните вода от Банско. В него се вложиха над 300 хил. лв. и той се запечата. Ако ние изграждаме и запечатваме водопроводите, водата ще стане 10 лева”, изрази недоволството си Паланков.

Пояснения даде и шефката на ВиК Росица Димитрова, която пристигна малко по-късно за общественото обсъждане, но взе отношение и даде разяснения по различни въпроси.

„Това трасе се изгради със средства от МРРБ. Община Разлог кандидатства с проект, който беше одобрен и беше изградено трасето. Своевременно се промени Наредба 9 за качеството на водата и се оказа, че водата, която се подава за селото, има отклонения от новите изисквания за показателите на Наредба 9 и затова трасето не се използва”, каза Димитрова и уточни, че проблемът е коментиран с община Разлог и това може да се реши за в бъдеще.

В края на обсъждането кметът на община Разлог Красимир Герчев заяви, че темата остава на дневен ред  и община Разлог е отворена към нови предложения и помощ от компетентни лица по отношение уточнения и корекции  по анализа. Георги Костов от Добърско апелира да се излъчат млади и компетентни хора, които да съдействат на община Разлог за това и да се излезе с  ясно становище кое ще бъде най- добре за хората от Разлог.

ЯНА ЙОРДАНОВА

Коментар с Facebook

loading...

Свързани новини

Оставете коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *