Над 7000 домакинства в Кюстендилска област поискаха помощ за отопление от държавата

Броят на подадените заявления-декларации за отпускане на целеви помощи за отопление в дирекциите “Социално подпомагане” от област Кюстендил за предстоящия отоплителен сезон е 7088, съобщи Радостина Васева, директор на Регионалната дирекция за социално подпомагане. Издадените заповеди за отпускане на целеви помощи за отопление са 3769, а издадените заповеди за отказ – 306. В процес на обработка са останалите 3013 заявления, посочиха още от дирекцията.
Право на целева помощ за отопление съгласно Наредбата за условията и реда за отпускане на целева помощ за отопление имат лицата и семействата, чийто средномесечен доход за предходните 6 месеца преди подаване на заявлението-декларация е по-нисък или равен от диференцирания доход за отопление и отговарят на условията от Правилника за прилагане на Закона за социално подпомагане (ППЗСП).

Заявления-декларации за отпускане на целева помощ за отопление се подават в дирекции „Социално подпомагане” до 31 октомври. В срок до 20 дни след подаване на заявлението-декларация се изготвя социален доклад. В 7-дневен срок от изготвянето му директорът на дирекция “Социално подпомагане” или упълномощено от него длъжностно лице издава заповед за отпускане или отказ на помощта. Заповедта се връчва в 14-дневен срок от издаването й и може да бъде обжалвана пред директора на Регионалната дирекция за социално подпомагане по реда на Административно-процесуалния кодекс, посочва Радостина Васева.

Със заповед на министъра на труда и социалната политика за условията и реда за отпускане на целева помощ за отопление е определен месечен размер на целевата помощ за отопление за отоплителен сезон 2020/2021 г. – 99,16 лв. Пълният размер на помощта за отоплителния сезон е 495,80 лв. В сравнение с отоплителен сезон 2019/2020 г., когато размерът на помощта беше 465,90 лв., се наблюдава увеличение с 29,90 лв.

ГЕРГАНА ИВАНОВА

Коментар с Facebook

loading...

Свързани новини

Оставете коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *