„Напоителни системи” ЕАД постави община Струмяни на колене, рискува живота на хората

Държавата постави малката община Струмяни на колене, отказвайки да й отпусне 600 000 лв. за спешни аварийни ремонтно-възстановителни работи на участък на р. Струма – Вълково диги в землището на с. Илинденци. Предвид започващото пролетно топене на снеговете и неизменното покачване нивото на реката, участъкът е бомба със закъснител, която всеки момент може да избухне и освен щети за милиони, да вземе и човешки жертви.

Процедурата за откриване на обществена поръчка е пусната на 27 януари т.г. след писмо на „Напоителни системи” ЕАД – клон „Струма-Места” с приложена към него Заповед № З-72А/12.01.2017 г. на кмета на община Струмяни Емил Илиев за определяне на междуведомствена комисия, която да извърши оглед на обекта и изготви протокол с констатации и предписания. Писмото е адресирано до централното управление на „Напоителни системи” ЕАД. В приложените документи констатациите от работата на Междуведомствената комисия звучат доста стряскащо. „В резултат на значителни валежи и снеговалежи във водосбора на р. Струма се е стигнало до разрушаване на лява дига и берма /б.р. ивица земя, оставена между рова и насипа на напоителни и отводнителни канали, пътни насипи, диги и др., която придава устойчивост на почвата/ в участък на Струма с дължина около 300 м от лява предпазна дига и друга в землището на с. Илинденци”, алармира комисията. В момента на огледа продължава рушенето на лявата дига и берма. Във външната пета на изнесената дига минава стоманен газопровод ф 100 см, захранващ оранжерии „Кресна”, и в резултат на разрушенията газопроводът е подкопан. Обектът е в кризисно аварийно състояние и е необходимо незабавно предприемане на аварийни ремонтно-възстановителни работи с цел предотвратяване възникването на нови наводнения и разрушения. Подложените на непредвиденото вредно въздействие изградени и поддържани от „Напоителни системи” ЕАД защитни съоръжения следва да бъдат възстановени незабавно с оглед предстоящото снеготопене и увеличеното пълноводие на реката. Увеличена е опасността от разрушаване на газопровода за оранжерии „Кресна”, което ще предизвика опасност с непредвидим характер за околната среда, като са възможни и човешки жертви. Застрашават се от наводнения и разрушения инженерна техническа инфраструра, в това число и обектът от национално значение Автомагистрала „Струма”. Новото трасе на Автомагистрала „Струма” Лот 3.3. се намира в непосредствена близост до авариралия участък от скъсаната дига. В случай че не се вземат незабавни мерки по възстановяване на авариралата дига и берма, речното корито безпроблемно ще достигне до сервитута на Автомагистрала”Струма” с реална опасност да засегне и да компрометира автомагистралата.

Необходимо е да се предприемат неотложни аварийни действия за предотвратяване на опасността от скъсване и авария на съществуващия газопровод, което може да доведе до опасност с непредвидим характер за околната среда, като са възможни и човешки жертви и обгазяване на местното население. С оглед на изложеното считам, че е необходимо спешно провеждане на процедура пряко договаряне, тъй като е налице неотложно възлагане на поръчката поради изключителни обстоятелства и не е възможно спазване на сроковете по чл.178, ал.2…

Няколко дни по-късно „Напоителни системи“ ЕАД открива процедурата по пряко договаряне, което предполага да бъдат поканени фирми, вършили до момента такива ремонтно-възстановителни дейности и разполагащи с чисто строително досие.

Определена е и прогнозна стойност за обекта, изготвена от клон „Струма-Места” и съгласувана с Областна дирекция „Земеделие“ в Благоевград – 623 421.10 лв. без ДДС. В обявата е посочен и минималният срок, за който трябва да се извърши укрепването така, че да изпревари пролетното снеготопене – до 60 дни. На фирмите са дадени 5 дни, за да приговят документите. Шефката на „Напоителни системи” Галина Замфирова определя 2 февруари като краен срок за подаване на офертите и преговори същия следобед. И точно по средата на този кратък срок ЦУ на „Напоителни системи” с решение №Р-12-10-13/31.01.2017 г. обявява, че прекратява процедурата по пряко договаряне със следните мотиви: Поради усложненото финансово състояние на „Напоителни системи” ЕАД, постоянно нарастващите задължения на дружеството, които е необходимо да бъдат обслужвани приоритетно… към настоящия момент е невъзможно да бъдат осигурени допълнителни парични постъпления извън целево отпусканите от държавния бюджет средства, нито заделянето на ресурс, съответстващ на заложената прогнозна стойност от над 600 000 лв.“. Подписът под това решение отново е на Г. Замфирова.

Любопитното е, че само преди дни специализираното звено „Антикорупция” към СГП образува досъдебно производство срещу ръководни длъжностни лица от „Напоителни системи” ЕАД за безстопанственост и нанесени вреди на дружеството за над 800 хил. лв. за хонорари, консултанти, реклами. Затова твърдението на шефката на „Напоителни системи” Г. Замфирова, че нямат 600 хил. лв., за да предотвратят бедствието, е, меко казано, странно.

„Нямам думи”, бе краткият коментар на кмета Е. Илиев по повод невъзможността на държавата да отдели 600 000 лв., за да опази от авария газопровод, АМ „Струма“, нивите на хората от с. Илинденци и живота им. Той припомни, че преди близо 2 години след дни наред непрекъснати валежи Струма преля, скъса дига, огромни земни маси се изсипаха на пътя между Илинденци и Струмяни и тогава бяха нанесени щети за  милиони левове. „В момента ходя и се моля на строителите на магистралата да изсипват в реката инертните материали за някакво малко укрепване, с надеждата да не се вдигне много нивото на реката”, обясни Илиев.

ВАНЯ СИМЕОНОВА

Коментар с Facebook

loading...

Свързани новини

Оставете коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *