Началникът на РУО – Благоевград Ив. Златанов: Предстои да пристъпим към нова фаза на електронното обучение – преподаване на нови знания, отсъствията и оценките не са приоритет

Заради обявеното извънредното положение вече една седмица училищата в страната са затворени и учителите преподават на учениците онлайн. Как се справят училищата в Пиринско с предизвикателството и как ще продължи образованието в тази нова електронна среда разговаряме с началника на Регионалното управление на образованието – Благоевград Ивайло Златанов.

– Г-н Златанов, изминава първата седмица от дистанционното обучение. Какви са Вашите впечатления и как ще продължи образованието на учениците в тази електронна среда?

– След уроците за упражнения и затвърждаване на знания логично е да поглеждаме и в посока на преподаване на нови знания. Сутринта /б.р. на 20 март/ упътихме директорите на училища, с които експертите от Регионалното управление на образованието осъществяват комуникация да преминем към една следваща фаза. Там, където е възможно и колегите директори считат за реализируемо на практика, да се премине и към преподаване на нови знания. Това, което и аз, и колегите ми от РУО, а сигурен съм и директорите на училища имат предвид, е, че трябва да подходим много предпазливо. Идеята е да не предоставяме голям обем информация, неразбираема за учениците, и по-скоро вместо да създаваме благоприятна среда да се получи отлив и нежелание за работа в тази електронна среда. Така че моята препоръка беше в тази посока: да подходим предпазливо, оценявайки конкретната ситуация и без да се отива в крайности.

Да, вече сме в края на първата седмица от електронното обучение. В този смисъл е логично да пристъпим и към етап, в който учениците трябва да дават обратна връзка за това какво са свършили, отработили. Именно тук ще бъде съществена и важна преценката на учителя, дали това, което е зададено, е възприето и отработено правилно. Затова пак казвам – разчитам на преценката на конкретния учител да се премине към преподаване на нови знания. Там, където колегите считат, че не са стигнали до такова ниво в комуникацията да отидат към нови знания, да продължат и следващата седмица да отработват проблемни въпроси и ситуации и когато е възможно, да пристъпят към следващата фаза.

Хубавото е, че почти всички училища на територията на област Благоевград са се включили успешно в това обучение от разстояние и резултатите са положителни. Такива са отзивите както на колеги учители и директори, и по-важното – на родители и ученици. Много важно беше в този начален етап да провокираме интереса на ученици и родители. И това се случи. Трябва да продължим, но отново повтарям: премерено, за да не „отблъснем” децата.

– Смятате ли, че извънредната ситуация ще бъде удължена и учениците ще учат от вкъщи за по-дълъг период от време?

– На този етап работим в обозримото бъдеще. Обявената извънредна ситуация е до 29 март и това, което предприемаме като конкретни дейности, е с този разчет. Но имаме идея, че извънредната ситуация ще е с по-дълъг срок, затова подсказваме да се мисли и за новите знания чрез електронната система, която учителите да „обработят” и да я представят в един приемлив вид за учениците. Това са нашите идеи за следващите седмици, ако, разбира се, извънредната ситуация продължи.

– Г-н Златанов, ще бъдат ли поставяни оценки на учениците при онлайн обучението им?

– За мен по-важното е децата, които активно, ежедневно участват в процеса на обучение, да получават някакво поощрение от учителите. Оценяването може би по-скоро ще травмира ученици и родители, и ще постави повече въпросителни. Затова ми се иска на този етап /такова е и нашето указание към директорите/ оценяване да няма. При един по-дълъг следващ етап от време ще мислим за конкретизация в това отношение, но към момента оценяването не е приоритет.

– А как стои въпросът с отсъствията?

– Отсъствия също не се пишат. Пак казвам, ние сме в началото на едно съществено преобразуване на учебно-възпитателната дейност – от присъствена в неприсъствена, от класно-урочната към електронната форма и ми се иска този формат на комуникация и провеждане на учебни занимания първо да бъде затвърден, а оценките и отсъствията да останат на заден план. Искрено вярвам, че учителите през този начин на комуникация ще формират интерес у учениците. Те ще бъдат в уречения час пред електронното устройство, за да се случи процесът.

Между другото, от всяко едно училище са разработили графици за работа. Упътили сме колегите от прогимназиалната и гимназиалната степен, че могат да участват по един, по двама учители при работа с един клас. Тоест, да се реализират там, където е възможно междупредметни връзки, за да може за сравнително кратко време учениците да отработят материала не само по един, а по два предмета. Това обаче далеч не означава, че трябва да травмираме родители и ученици с дълги, безконечни сесии, нищо че са в електронна среда.

– Какво се случва с учениците, които нямат мобилни устройства, достъп до интернет?

– Това, което е предприело Министерството на образованието и науката, и ние като Регионално управление съдействаме, е, че сме дали актуален списък на населени места, в които достъпът до интернет е затруднен. През мобилните оператори този проблем трябва да бъде решен в най-скоро време. Идеята е да подредим районите по приоритет, като започнем от местата с най-големите групи, нямащи достъп до интернет. Там ще са първите точки за свързване и аз очаквам до ден-два нещата да се случат. Тук е налице и желанието на мобилните оператори да са съпричастни със създалата се ситуация и процеса на обучение в електронна среда. Налице е и ангажимент от страна на Министерството на образованието и науката там, където има недостиг на персонални устройства, да се направи необходимото, за да се обезпечат. Но все пак трябва да се вземе под внимание, че работим при извънредна ситуация и има недостиг на финансови средства. В този смисъл се наблюдава приятна реакция от страна на представители на бизнеса, които са уведомили и министерствата, и регионалните управления на образованието по места, че набират актуална информация за недостиг на персонални електронни устройства и предполагам, че съобразно техните възможности ще обезпечат необходимата техника. Това, което имаме като информация, е, че предаването на такива електронни устройства ще стане през Регионалното управление на образованието на базата на подадената информация.

– Тоест, бизнесмени ще даряват компютри?

– Като цяло персонални устройства, може би таблети, компютри…

– Ще споделите ли и каква е ролята на образователните медиатори? Първоначалната идея бе те да ходят по домовете и да носят на ръка учебни материали на деца, които нямат компютър или интернет.

– Образователните медиатори също се включват. Акцентът е, че те работят при действително доста предизвикателни условия, с деца от семейства с нисък социален статус. Това от своя страна предполага липсата на интернет, на персонални устройства. Там комуникацията е на фона на хартиения носител. Учителите изработват, предоставят учебни материали, след определен срок от един-два дни хартиените материали се връщат обратно, за да се види как са се справили учениците с възложените задачи. Безспорно, че един такъв вид комуникация е по-трудна, но и там се опитваме да ангажираме вниманието на учениците с актуални материали за тяхното образование.

– Г-н Златанов, готова ли е според Вас образователната система да се справи с това предизвикателство?

– На база на всички дейности, които се случиха през последните няколко дни, може да направим категоричен извод, че имаме потенциал и готовност да се справим с това предизвикателство. Да, при някои от училищата нещата се случиха много бързо, при други по-бавно, но върху всяка една институция влияние оказват редица фактори – социален статус на ученици, интерес към образователно-възпитателния процес… Идеята е според конкретни фактори и условия да търсим формат и вариант да се справим. Пак казвам, преобладаващата част от училищата на територията на областта демонстрират успешни практики и всеки ден провокирахме колегите директори да ни дават информация. Всеки ден от много на брой училища имаме покани да присъстваме в електронни уроци, които се провеждат по места. В края на деня обобщаваме в групата на експертите от Регионалното управление на образованието кой какви впечатления има. Отзивите са положителни.

Вчера /б.р. 19 март/ експерти са наблюдавали много хубави уроци и по философия, и по информационни технологии – в Първо ОУ – Гоце Делчев при г-жа Дерменджиева и по английски език в Бачево. И тук ще дам пример с Бачево, което е едно малко населено място с малко училище, но дори и там колегите учители са се справили с предизвикателството. Не говорим за това дали училището е голямо, или малко, дали е в категорията предпочитано, или не. Факт е, че навсякъде имаме положителни практики и това е доказателство, че ще се справим с предизвикателството!

– Бихте ли отправили конкретни препоръки към учениците, родителите?

– Конкретно да вземат под внимание всички условия на тази извънредна ситуация. Учениците да стоят вкъщи, да следят това, което учителите препращат и искат от тях, да подхождат добронамерено. Родителите да бъдат съпричастни и да подпомагат целия процес. Много пъти сме си казвали, че доброто партньорство между училището и родителите е само и единствено в подкрепа на образованието. Ако тези условия са налице, учителите ще се справят!

СТАНИСЛАВА ДАЛЕВА

Моменти от дистанционното обучение в Първо ОУ – Гоце Делев

Коментар с Facebook

loading...

Подобни новини

1 Коментар

Остави коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *