HP-p1-728×90 Refan
HP-p1-728×90 Refan

Началникът на РУО – Благоевград Ив. Златанов отряза Математическата от втора паралелка след 4 клас

Няма да има втора паралелка след завършен 4 клас в ПМГ „Акад. С.П. Корольов“, реши началникът на Регионалното управление на образованието в Благоевград Ивайло Златанов, който отказа да промени план-приема заради искането на Математическата гимназия, внесено в деловодството на РУО за увеличение на приема, или да обучава двойно повече петокласници, т.е. 52-ма ученици.

Същевременно директорът на училището Николай Каращранов заедно със свои колеги от други математически гимназии се срещна с министъра на образованието Красимир Вълчев, за да търсят съдействие от него. Това предизвика сериозно напрежение в образователната гилдия и директори на училища в Благоевград, обучаващи четвъртокласници, скочиха срещу искането на ПМГ и написаха протестна декларация до просветния министър и до началника на РУО. В нея те посочват, че завишеният прием на ученици в 5 клас ще наложи сливането и закриването на паралелки след четвърти клас, което ще влоши образователната среда в училищата и общините и ще породи социално напрежение, и молят министъра да стопира процеса за допълнителен прием в ПМГ – Благоевград.

В становището си началникът на управлението припомня, че според Закона за предучилищното и училищно образование математическите гимназии имат право да приемат не повече от 2% от броя на учениците, завършващи 4 клас в областта за съответната учебна година. Конкретно при 3057 завършили четвъртокласниците в Пиринско двете природо-математически гимназии могат да обучават не повече от 61 ученици. Така в държавния план-прием са утвърдени 2 паралелки с по 26 ученици – по една за ПМГ „Яне Сандански“ в Гоце Делчев и една за ПМГ „Акад. С.П. Корольов“. Съответно разликата между 61 и 52-ма ученици е 9, тоест недостатъчно за формиране на трета паралелка.

„Анализът на план-приема през всичките години, в които са реализирани паралелки след завършен 4 клас в природо-математическите гимназии, показва, че винаги е утвърждавана и реализирана по една паралелка съответно в двете гимназии от областта. Допускането на втора паралелка в ПМГ „Акад. С.П. Корольов“ би провокирало същия интерес и от ПМГ „Яне Сандански“, което е категорично необосновано. Не е налице обективна предпоставка за увеличаване броя на учениците и съответно броя на паралелките при отчитане на намален брой ученици в условията на демографски срив”, посочва Ивайло Златанов.

Въпреки че Н. Каращранов бе категоричен пред репортер на „Струма“ и заяви, че ръководеното от него училище разполага с необходимата материална база, за да обучава повече ученици, експерти на РУО установяват точно обратното. При 32 класни стаи е неосъществимо разпределението на 34 паралелки, още повече че в следващите години този брой ще се увеличава на 35, 36 и т.н. След извършена проверка е констатирано, че материално-техническата база на ПМГ – Благоевград не отговаря на необходимите изисквания, като се има предвид, че училището стопанисва сградата и прилежащите към нея терени с ЕГ „Акад. Л. Стоянов“.

В изисканото от директора на Езиковата гимназия Тинка Попова становище относно възможностите на сградата тя споделя за непрекъснато нарастващото напрежение при ползването на наличната материално-техническа база. Категорична е, че увеличаване броя на паралелките ще усложни нормалното протичане на образователния процес и в двете училища. Като доказателство в тази посока тя посочва, че часовете за свободно избираема подготовка, които ПМГ реализира в училищния си учебен план, се провеждат като 8-и и 9-и час, т.е. във времето за провеждане на задължителните учебни часове на ЕГ, като тази организация силно затруднява образователния процес.

Друг аргумент, изнесен в становището, се отнася до компютърните кабинети. Училищната сграда разполага с 8 компютърни кабинета – 4 оборудвани от ЕГ и 4 от ПМГ, с по 13 работни места във всеки от тях. „Тези кабинети са крайно недостатъчни, за да се осигури обучението по информатика и информационни технологии в паралелките в така утвърдения държавен план-прием, а при евентуално увеличаване на броя им това би било невъзможно“, изтъква началникът на РУО и допълва, че след извършената проверка се констатира, че към момента ПМГ използва максималния капацитет на налична материална база, а увеличаването броя на паралелките ще доведе до невъзможност за осигуряване на здравословна, безопасна и благоприятна среда за обучение и възпитание.

„Трябва да се отчете и невъзможността на училището да изпълни разпоредбата на чл. 18, ал. 2 от Наредба №10/01.09.2017 за организация на дейностите в училищното образование, а именно да се предоставят условия училищата, които не са средищни, да осъществяват целодневна организация на учебния ден при желание на родителите за учениците от 5-7 клас в зависимост от наличието на условия, определени от ДОС за физическата среда и информационното и библиотечно осигуряване на детските градини, училищата и центровете за личностно развитие”, анализира шефът на управлението. С две думи, ПМГ не разполага с база и съответно не може да осигури занималня за учениците от 5 до 7 клас.

Ивайло Златанов подчертава и че право на участие в приема за 5 клас в профилирани гимназии с профил математически и природни науки имат ученици, явили се на олимпиадата на областно ниво и поне едно състезание в областта на математиката или природните науки. Това предполага, че учениците, кандидатстващи в тази паралелка, са с повишен интерес към учебната дисциплина математика. „На областно ниво на олимпиадата по математика са се явили 47 ученици от област Благоевград, което отразява реалния брой на обучаемите, имащи повишен интерес към математиката, възможности за продължаващо надграждане и разширяване на знанията и компетентностите извън задължителната подготовка”, посочва началникът на РУО.

В становището си той изтъква и постъпилата декларация от директорите – членове на СРСНПБ /Съюз на работодателите в системата на народната просвета в България/, в която те заявяват своето категорично несъгласие срещу възможното разрешение за разкриване на две паралелки 5 клас в ПМГ и посочват своите аргументи за това.

„На основание на всичко гореизложено правя отказ на предложението за промяна на държавния план-прием за учебната 2017/2018 г. и не утвърждавам втора паралелка за ученици след завършен четвърти клас в ПМГ „Акад. С.П. Корольов“, категоричен е началникът на РУО.

Отношение по случа взеха и представители на Съюза на българските учители, като председателят на СБУ – Благоевград Бонка Ичкова също подписа декларацията на директорите и подкрепи решението на началника на РУО. Синдикалисти реагираха остро и на извършените изменения на Наредба №10, която в новия си вид дава право на математическите гимназии да сформират допълнителна паралелка при наличие на необходимия брой деца до достигането на оптималната бройка до 2% от завършващите четвъртокласници /в случая обаче ПМГ – Благоевград не може да се уповава на това, тъй като няма как да сформира втора паралелка с 9 ученици/.

Самата наредба обаче бе променена изненадващо и обнародвана в „Държавен вестник”, бр. 46 от 9 юни.

„Това, което направи Министерството на образованието, е изключително грозно. Всички промени в наредбите трябва да стоят за обсъждане в сайта на МОН най-малко 1 месец и разгледани на отраслов съвет, т.е. между министерството, работодателите и синдикатите. Това обаче не се случи и без никой да знае, наредбата бе обнародвана. Бих искала да попитам какъв тон дава МОН с тези си действия и защо заради интересите на шепа хора се пренебрегват всички останали. Да, министърът на образованието се нуждае от подкрепата на учителското съсловие, но с такива нарушения няма как да я получи”, заяви Бонка Ичкова, която по този въпрос изпрати писмо с позицията на членове на СБУ до министър Вълчев.

СТАНИСЛАВА ДАЛЕВА

Коментар с Facebook

loading...

Свързани новини

1 Коментар

  1. Дуре Тупаров

    Глупаците от РУО вместо да дадат сградата на Механото на ЕГ или ПМГ и да ги разделят, я дадоха на ЮЗУ-то, което не може да напълни и досега имащите сгради. А пък и този чобанин Каращранов (виж му само мутрата) да вземе да се объсне, а не да иска още паралелки и да събира куцо и сакато, нали, божем, се имат все още за “елитни”, сиреч трябва да се влиза с конкурс!

    Отговор

Оставете коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *